Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 20.02.2020

КПКОНПИ ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 19.02.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 7 544 917 ЛЕВА

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне 12 искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 7 544 917. 26 лв., както следва:
Виж повече
— 12.02.2020

КПКОНПИ УСТАНОВИ НАЛИЧИЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА ТРИ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

С решения, приети на заседание днес, 12.02.2020 г., КПКОНПИ установи наличие на конфликт на интереси по отношение на следните лица по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ:
Виж повече
— 12.02.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне на осем искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 2 877 939. 42 лв.
Виж повече
— 03.02.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В БУРГАСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ИСКОВИТЕ МОЛБИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО СРЕЩУ НИКОЛАЙ И ЕВГЕНИЯ БАНЕВИ

Днес, 3 февруари 2020 г., исковите молби бяха внесени в Бургаския окръжен съд, с приложения и писмени доказателства от над 300 тома.
Виж повече
— 29.01.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне в Бургаския окръжен съд на иск за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица на обща стойност 140 523 982.29 лв.
Виж повече
— 29.01.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ТРИ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

С решения, приети на заседание днес, 29.01.2020 г., КПКОНПИ образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на три лица, заемащи висши публични длъжности
Виж повече
— 23.01.2020

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБА ЗА ПРОМЕНИ В ЗОВСРБ ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИОНЕН РИСК

В КПКОНПИ е постъпил за съгласуване проект на решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Виж повече
— 22.01.2020

КПКОНПИ ЩЕ ВНЕСЕ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 384 120 283 ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне в СГС на иск за отнемане на имущество срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица на обща стойност 379 444 968 лв.
Виж повече
— 22.01.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ШЕСТ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

С решения, приети на заседание днес, 22.01.2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на шест лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ
Виж повече
— 15.01.2020

КПКОНПИ иска от СГС отнемане на имущество от обвиняем за отвличане

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне в СГС на иск за отнемане на 139 177 лв. от обвинен като помагач в групата, виновна за отвличането на Адриан Златков.
Виж повече
— 08.01.2020

КПКОНПИ внася в съдилищата 6 иска за отнемане на незаконно имущество

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе 6 решения за внасяне на искове в окръжните съдилища в Благоевград, Плевен, Сливен, София и Шумен за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след образувани производства.
Виж повече
— 22.10.2019

Прессъобщение

След уведомление от Специализирана прокуратура, КПКОНПИ образува производство по ЗПКОНПИ срещу Миню Стайков.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече