Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Обща информация по ЗОП

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е възложител на общестевни поръчки, съгласно чл.5, ал.2, т.13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Николета Матеева - главен експерт в дирекция ФСДУС, тел. 02-9401612

 

Данни за кореспонденция със Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)  във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

 

Адрес: гр. София, 1000
пл. "Света Неделя" №6
Факс: 02 / 9401 595
Официална страница на КПКОНПИ в интернет: www.caciaf.bg
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.