Интервю на Пламен Георгиев, председател на КОНПИ, за вестник „Банкерь“ - 26.03.2016

Интервю на Пламен Георгиев, председател на КОНПИ, за вестник „Банкерь“ - 26.03.2016

ИСКАМЕ САМО ИМУЩЕСТВО, ЧИЙТО ПРОИЗХОД НЕ Е ДОКАЗАН

 

Г-н Георгиев, миналата седмица оглавяваната от Вас Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) съобщи, че е внесла срещу Цветан Василев и семейството му рекорден иск за конфискация на имущество - на стойност над 2 млрд. лева. Но това са суми и имущества, за които само се твърди, че са с незаконен произход. Успяхте ли да установите по-категорично на колко възлиза цялото състояние на Василеви?

- По-голямо е, разбира се. Но ние можем да поискаме отнемането само на това, което няма доказан законен произход. Освен това законът ни ограничава - ние можем да правим проверка на имуществото само за десет години назад. Всичко, придобито преди тази рамка във времето, се приема за законно.

Ще ви дам само няколко числа: поискали сме отнемане на имущество за 2 203 445 038 лв. - за нас то е с незаконен произход. Само стойността на акциите и дяловете в дружествата, свързани с Василев, надхвърля 700 млн. лева. Искаме конфискация и на недвижими имоти за близо 96 млн. лева. Сред тях е и сградата на самата Корпоративна търговска банка (КТБ). Доказали сме, че тази сграда е закупена от търговско дружество с пари, взети с кредит от КТБ. И след няколко прехвърляния през още няколко фирми накрая КТБ се настанява там, само че срещу наем. Доказали сме, че зад тези фирми стои Цветан Василев, затова и сме предявили претенции към тази сграда.

Отделно е и личното имущество на Василев, на съпругата му и на тяхната дъщеря - това, което те са придобили като физически лица. То е на стойност 335 424 000 лева. И пак подчертавам, това не е цялото им имущество - това е само онова, за което ние смятаме, че няма законен произход и е придобито в рамките на десетгодишния период на проверката.  

Като казвате "акции", "фирми", "отнемане", дайте някакъв нагледен пример за какво става дума. Какво ще се случи например с БТК, за която се разбра, че също е в списъка с имуществото за конфискация на КОНПИ?

- Ами простичко е: ние искаме акциите на това дружество, зад които стои и имущество. Ако те бъдат конфискувани, държавата ще стане основен акционер в БТК и тя ще може да продаде своя дял в компанията. Който със сигурност струва много повече от стойността на акциите, защото те са оценявани по номинал. За това става дума. И не само за БТК, а и за десетки дружества, свързани с Василев. Много от тях са действащи, имат имущество, имат изключително голям капитал. Оттам всъщност се получава и тази рекордна стойност на иска срещу Василев - огромната част от имуществото, чието отнемане искаме, е фирмено.

Като казвате "свързани с Василев", това означава, че той не участва явно във всички дружества, за които се иска конфискация. Смятате ли, че ще можете да докажете в съда участието му в техния бизнес?

- Внесли сме иск само за тези дружества, за които смятаме, че сме успели да докажем връзката. За другите просто не сме поискали отнемане. А що се отнася до самото доказване - ето ви пример: идва свидетел - някакъв човек, обикновен служител, който хабер си няма от бизнес, и казва как го извикал Василев, как открили фирма на негово име, как банката отпуснала 20 или 30 млн. лв. на тази "негова" фирма, които всъщност той никога не е виждал и не знае какво се е случвало с тях. Освен такива свидетелски показания обаче ние имаме и документи. Например при сделката с Пиер Луврие Цветан Василев лично е декларирал дружествата, зад които стои. Не бих искал да навлизам в подробности, искам само да разберете, че имаме достатъчно доказателства, че Василев стои и зад тези дружества, в които официално не фигурира. Например по следната схема: имате няколко дружества с ограничена отговорност, регистрирани на подставени лица, които са теглили кредити от КТБ. Тези дружества превеждат на едно ЕООД, собственост на Василев, сума в размер на 66 млн. лева. В документите в банката, където се вписва основанието за превода, е записано, че той е за изплащане на дялово участие на ЕООД-то в тези дружества. Само че такова дялово участие на практика няма, Василев няма дялове в тези ООД - няма основание за превода.

Добре, но това достатъчно доказателство ли е за някаква свързаност с тези дружества - все пак няма забрана една фирма да даде заем на друга. Това не изисква задължително наличие на формален договор?

- Да, но като докажеш, че зад всички тези дружества, които теглят необезпечени кредити от КТБ, стои Цветан Василев, че тези пари директно влизат в неговия джоб като едноличен собственик на негово ЕООД - тогава ти става ясна цялата картина.

Ето ви и друг пример: дружество "Х" с основен акционер Василев, отново ЕООД, взема решение за облигационен заем за 75 млн. евро с цел придобиване на активи. Има банка, която гарантира връщането на този облигационен заем. Но банката гарант и банката, която откупува облигационния заем, е една и съща - банка КТБ. Тя дава 75 млн. евро, за да купи заема, тя е и гарант - сама на себе си, че ще й бъде върнат. А това е практика, каквато никъде я няма. Парите се взимат, после пак се влиза в схеми с различни дружества, в които се "завъртат". Но в крайна сметка до затварянето на банката този заем така и не е върнат.

Или друг случай, в който банката просто е използвана като "личен портфейл": дружество на Василев изкупува акциите на няколко други фирми, които също са акционери в банката, и ги препродава на трето лице в чужбина на доста висока цена. Сделката е добра, печалбата е 44 млн. лева. И на пръв поглед в нея няма нищо незаконно. Само че има няколко важни подробности: че за да изкупи акциите на тези дружества, Василев взима пари назаем от същите тези дружества. А те пък, за да му ги дадат, ги взимат като кредит от КТБ. И най-важното: всичките тези сделки - и кредитът от КТБ, и прехвърлянето на акциите, и тяхната продажба - всичко става в един-единствен ден. Вярно, от тази схема банката не е на загуба, защото кредитът е върнат.  Но това е учебникарски пример за използването й като личен портфейл.

Мога да продължа още със схемите. Но мисля, че и това е достатъчно, за да разберат хората за какво става дума. Вижте, нашата цел е тази: да покажем цялата картина. Защото иначе - да, права сте, записаното в банковите документи основание за превод само по себе си нищо не доказва. Със сигурност ще бъдем атакувани и с аргумента, че формално всички тези сделки са напълно законни. Но както се вижда от всичките схеми, с привидно законни способи се преследва една цел: парите в крайна сметка да стигнат до едно лице. Затова смятаме това имущество за незаконно. Защото според нас идеята е била с привидно законни сделки банката да бъде източена. Друг въпрос е, че всъщност нарушения на Закона има колкото искаш - на банкови правила, на устава на КТБ, на Закона за кредитните институции.

Убеден ли сте, че КОНПИ ще може да спечели това дело? Пък било то и след 5 или 10 години, колкото е възможно да се проточат споровете?

- Убеден съм. Иначе не бих гласувал в комисията да внесем този иск. Вижте, нашите хора са свършили огромна работа: такова проследяване на имущество, толкова задълбочени проверки, така подробно обяснени схеми - вярвайте ми, няма къде другаде да го видите освен в това дело. Просто се гордея с колегите си.

А ако оправдаят Цветан Василев? Или ако държавата бъде осъдена в Страсбург или пред международния арбитраж?

- Гражданската конфискация е едно напълно независимо производство. При нея се преследват парите, не лицето. Затова какво ще се случи с наказателното производство с Василев, дали той ще бъде осъден или оправдан - за нас няма никакво значение. Производството за конфискация ще продължи и в двата случая. И това решение на законодателя не трябва да се тълкува само в едната посока. Защото в комисията сме имали немалко случаи, в които сме проверявали много богати и известни хора, за които са повдигани наказателни обвинения. Но не сме поискали конфискация на милионите им, защото се е оказвало, че те са напълно законни - произходът им може да се установи.

Що се отнася до арбитража или до производствата в Страсбург по случая КТБ - те също нямат връзка с нашата работа. Ние просто отнемаме имущество с недоказан законен произход. Нашата работа приключва с издаването на един изпълнителен лист, който внасяме в Министерството на финансите. Единствената хипотеза, в която би могло комисията да претърпи крах, е, ако съдът откаже да уважи иска ни за конфискация. Тогава носим и отговорност за нанесените вреди. Само че какво предлагате да направим? Да виждаме, че някой е натрупал незаконно милиони, но да не внасяме иск срещу него в съда, защото може да загубим делото и после може нас да ни съдят за обезщетение? Ами това е абсурдно.

А как ще коментирате предложението в антикорупционния закон на Меглена Кунева Вашата комисия да се слее с БОРКОР, с отдела на Сметната палата, който поддържа Публичния регистър, и с комисията за конфликт на интереси?

- Според мен идеята е по-скоро те да се влеят към нас. Ние имаме териториални структури, при нас работят над 170 служители. Показваме и резултати, така че по-скоро ще бъдем "гръбнакът" на новата организация на работа. Целта е занапред да не чакаме да се повдига обвинение, за да започнем да проверяваме имуществото на хората с власт, а да можем да образуваме проверки и когато има единствено достатъчно достоверен сигнал за това.

А как ще гарантирате на обществото, че начело на този мегаорган с вече наистина сериозни правомощия няма да бъде "спуснат" един нов Филип Златанов, който да бъде ползван за удовлетворяване на политически и икономически интереси?

- Това е изключително важен въпрос, наистина. Той обаче е в компетентността на Народното събрание.

 

Ирина Матева