Интервю на Пламен Георгиев, председател на КОНПИ, за вестник „Монитор“ - 14.02.2017

Интервю на Пламен Георгиев, председател на КОНПИ, за вестник „Монитор“ - 14.02.2017

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО: ПРОВЕРЯВАМЕ ГРАНТОВЕТЕ, УСВОЕНИ ОТ ПРОКОПИЕВ

Делото срещу Цветан Василев още не е тръгнало в съда

 

Г-н Георгиев, в края на миналата година и началото на тази прокуратурата повдигна обвинения на редица бивши министри, след което ви сезира и вие започнахте проверки на тяхното имущество. Докъде стигнаха проверките срещу Румен Овчаров, Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Николай Ненчев, Петър Димитров, Петър Москов и Делян Добрев?

 

Всички тези проверки вече са стартирали в комисията, дошли са уведомленията от прокуратурата за повдигнатите обвинения. За част от тези бивши министри проверките търсят несъответствие между имущество и доход повече от 250 000 лв., но от началото на годината има промяна в Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, според която несъответствието, което се проверява, вече е 150 000 лв., периодът си остава 10 години назад. При Румен Овчаров проверките са две, тъй като едното обвинение е от миналата година и по него се търси несъответствие повече от 250 000 лв., по другата проверка търсим над 150 000 лв., защото обвинението е от тази година, когато вече е в сила изменението. Двете проверки се извършват от един екип, тъй като няма смисъл два пъти да се събират едни и същи документи. През януари дойдоха уведомленията за Трайчо Трайков и за Симеон Дянков и за тях търсим несъответствие, по-голямо от 150 000 лв. За останалите, които изброихте, уведомленията от прокуратурата дойдоха преди Нова година и там проверките са за над 250 000 лв., както е по досегашния ред. При някои от тях има интересни и скъпи покупки, но това са хора, които са имали сериозни доходи. Тепърва ще установяваме дали има несъответствие между имущество и доход, но сме констатирали вече покупка на скъпи, луксозни имоти на висока стойност. В детайли по никакъв начин не мога да навляза.

 

Колко време ще продължат проверките?

 

По закон срокът е до една година, като може да бъде продължен с още 6 месеца. С оглед на обществените очаквания се надявам да приключим за година. Почти съм сигурен, че няма да се наложи да увеличаваме сроковете, независимо че проверките са доста обемисти.

 

Комисията беше сезирана и след като Иво Прокопиев също беше подведен под наказателна отговорност. Започна ли проверката срещу него?

 

В началото на тази година дойде уведомление и започна проверка на имуществото му за 10 години назад. И в този случай търсим несъответствие повече от 150 000 лв.

 

Ще се проверяват ли грантовете, от които той е получавал пари?

 

Да, всичко ще се проверява. Когато се прави финансов профил на едно лице, се проверява абсолютно всичко, включително, така както задавате въпроса, и грантове.

 

А какво се случва с делото срещу Цветан Василев?

 

Делото срещу Цветан Василев отдавна е внесено в съда, на 29 февруари 2016 г., но все още не е насрочено първото съдебното заседание, защото се разменят книжа. Там има 27 ответници и след като те са получили нашата искова молба, имат право на отговор. Вероятно, без да имам официална информация, някои от тези ответници са поискали удължаване на срока за отговор - това е процедура, която предвижда законът. Делото е изключително обемисто, така че е нормално да им е необходимо повече време да се запознаят с материалите.

 

Вече няколко години тече дело за конфискацията на имуществото на Братя Галеви на първа инстанция. Какво се случва с този процес?

 

То е на първа инстанция в кюстендилския окръжен съд. Там реално сме на финалната права. Вече са изслушани всички свидетели. Чака се най-важната - съдебно-икономическата експертиза, която сме поискали още с внасянето на иска в съда. Тя трябва да каже има ли несъответствие в доходите и имуществото на Ангел Христов и Пламен Галев. Ако се докаже, че разходите надвишават значително приходите, което е нашето твърдение, съдът ще трябва да установи и дали доходите на тези лица са от престъпна дейност. Тогава вече имуществото ще може да бъде отнето. Следващото заседание е на 10 април, на което ще се изслушва тази експертиза. Обезпеченото имущество, което комисията претендира за отнемане, е 4,3 млн. лв. - имението в Ресилово, автомобили и дялове от фирми. Обичайната практика е следващите две инстанции да вземат по-бързо решения.

 

Според вас има ли нужда от други законодателни промени за работата на комисията освен тези, които вече са факт?

 

Никога не съм бил привърженик на многото законодателни промени, защото това води до правна несигурност. Типичен пример за това е Наказателният кодекс, който е променян десетки пъти. Нашият закон имаше нужда от ревизия - каза го Европейската комисия в докладите си, констатираха го и много неправителствени организации, които правиха проучвания. Направените промени бяха навременни и се радвам, че беше поискано нашето становище, за което благодаря на депутатите от 43-тото Народно събрание. Няма нищо по-добро от това да се чуят експертите, защото много пъти се правят промени в законите, без да се питат тези, които ги прилагат. Тук ние бяхме чути. Това бяха наистина необходими промени и според мен на този етап вече законът работи добре. Единствено може би трябваше да ни се върне възможността да извършваме претърсване и изземване.

 

С какъв аргумент законодателят ви отне тази възможност?

 

Че това е правомощие на прокуратурата. Докато тази възможност е съществувала, за 10 години инспекторите на комисията реално са направили не повече от 2-3 претърсвания. Идеята е това да се прилага по големи знакови случаи, когато търсим връзка на проверяваното лице с различни фирми. Единият вариант за установяване е с показания на свидетели пред нас, а другият е точно този – да открием документи. Ние искахме тази възможност, разбира се, под контрола и с разрешението на съд и със съдействието на полицията. Така или иначе, това правомощие ни се взе, но пък ни се даде възможността да снемаме обяснения от лица. До януари тази година нямахме право, което ни затрудняваше при установяването на свързаност с фирми и особено с офшорни компании, където идеята е да се прикрие действителният собственик.

 

И как ставаше преди?

 

Ние намерихме начин – чрез съвместните екипи с прокуратурата, както беше при проверката на Цветан Василев. В този случай ползвахме показанията на свидетелите по наказателното производство, но буквално зависехме от добрата воля на прокуратурата. Но не по всички случаи имаме съвместни екипи. Така че е добре, че вече можем да снемаме обяснения на лица, което е изключително важно за работата ни. Част от хората, за които ме попитахте в началото, вероятно също ще бъдат поканени за обяснение.

 

 

Защо не всички? Не е ли правилно всеки проверяван да бъде извикан от проверяващия?

 

И да, и не. Ако ние не установим несъответствие между доходи и имущество, ако доходите са законни, защо да викаме човека? Ако видим, че всичко е наред, ние прекратяваме проверката. Но когато нещо не ни е ясно, когато например проверяваното лице продава свои фирми на свързани лица и у нас възниква съмнение, че е с цел да прикрие нещо, го викаме за снемане на обяснения. Тоест обяснения се снемат, ако има някаква причина. Има хиляди хора в нашата страна, които са проверявани от комисията, защото са им повдигнати обвинения, но които никога не разбират за това. И не е и необходимо. Защо да нарушаваме комфорта на човек със законни доходи?! Нашите проверки са с гриф „За служебно ползване“, т.е. те са класифицирана информация и всеки инспектор в комисията е проверен от ДАНС и е получил достъп до класифицирана информация.

 

Какви са резултатите от работата на комисията през 2016 г.?

 

2016 г. беше най-успешна в историята на комисията. Това беше оценено и в последния мониторингов доклад на Европейската комисия, където се посочва, че нашата институция показва трайни положителни резултати и няма нито една критика. Единствено се отбелязва, че трябва да се приемат промените в закона, които от Нова година са факт. Отнетото в полза на държавата имущество през 2016 г. е на стойност 18 698 574 лв. и това е абсолютен рекорд в досегашната ни работа. Тези над 18 милиона лева са от спечелени общо 36 дела по новия и по отменения закон. Едно от тях е за отнемане на стойност 5 391 000 лв., което засега е най-големият спечелен иск от комисията. Отнехме дискотека с кафене и механа в Обзор с цялото оборудване, ферма за щрауси в Петрич с цялото оборудване и др. Това е случаят срещу Иван Солаков. Той е в затвора, не е обжалвал отнемането и решението вече е в сила.

 

Мария Кадийска