Новият закон позволява на държавата по-ефективно да отнема незаконно придобитото имущество

Новият закон позволява на държавата по-ефективно да отнема незаконно придобитото имущество

Европа призна българския закон за гражданската конфискация за един от най-модерните и най-ефективните за прекъсването на финансовите потоци на трансграничната организирана престъпност.

„Нашият закон е много по-модерен от тези в повечето държави членки и ние надхвърляме много пъти възможностите, не отнемаме само имуществото от престъпна дейност, а всякакво незаконно придобито имущество, без да се търси връзката с престъплението и без да трябва да има осъдителна присъда”, коментира евродепутатът Емил Радев.

 „На 29 февруари комисията внесе иск за отнемане на 2,2 млрд. лв. (1,126 млрд. евро). Сумата е шокиращо голяма, но това е един случай, който касаеше източването на четвъртата по големина банка в България, това обяснява размера на иска и цената на този иск е формирана реално. Ние тези пари сме ги видели, че са заплатени, оценявали сме акциите по номинал, ние сме видели, че тези пари са източени”, категоричен е председателят на комисията за отнемане на имущество Пламен Георгиев.