КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 522 048,37 лв.

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 522 048,37 лв.

На заседаниe на Комисията на 03.11.2021 г. бяха приети решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност 522 048,37 лв. В цената на исковете е включен недвижим имот и един автомобил.

Пред Софийски градски съд се претендира сумата от 206 043,80 лв. от Здравко Укалски. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач, е изготвял неистински нотариални пълномощни, които предоставял на друг обвиняем, за да бъдат извършвани документни измами и така е получил без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 338 129,14 лв. В Окръжен съд – Русе се внася иск срещу Светозар Даскалов, на стойност 316 004,57 лв. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления с наркотични вещества и лихварство.

С решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на Ренета Кръстева, управител на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала на тази болница е Община Павликени, а д-р Кръстева е неин управител от 2010 г. В града работи и Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Медикъл Прециз“ ЕООД – лечебно заведение за извършване на лабораторни, микробиологични, хистологични и други изследвания. До 2009 г. управител и собственик на лабораторията е била Ренета Кръстева, а след това – нейният баща Никола Кръстев. Лабораторията има сключен договор с НЗОК. От събраните в хода на производството пред КПКОНПИ доказателства е установено, че освен управител на общинската болница, д-р Кръстева е назначена в лабораторията, собственост на нейния баща, като лекар – началник на отделение. Установено е още, че тя, пак като управител на общинската болница, е отдала под наем на дружеството на баща си, в което е назначена и като лекар, помещения в болницата /клинична лаборатория, приемна и санитарен възел/, както и лабораторно оборудване и уреди. С решението е наложена глоба в размер на 5000 лв., като при влизането му в сила д-р Кръстева следва да бъде освободена от длъжността управител на „МБАЛ – Павликени“ ЕООД.