ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Пресцентърът на КПКОНПИ публикува писмо на министъра на правосъдието, получено в 16 ч. днес, 07.02.2022 г. по повод изпратена покана за явяване в дирекция „Противодействие на корупцията“, с цел изясняване на фактите по направените от нея изявления в медиите.

Писмото се публикува в прикачения файл в сканирано копие, без редакция и без коментар на правните разсъждения на Надежда Йорданова, изложени в него.

За улеснение на министър Йорданова, Пресцентърът публикува и текста на чл. 26 ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и на 104 ал. 1 т. 5 от този закон, с уточнението, че независимо от временното й качество на министър на правосъдието, тя продължава да е гражданин /физическо лице/.

 Чл. 26. (1) При изпълнение на правомощията си по този закон органите по чл. 16, ал. 1 и 2 могат да искат съдействие, сведения и документи, включително в електронен вид, от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица.

Чл. 104. (1) Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез:

………………………………………..

5. вземане на обяснения от граждани.

Писмо от министъра на правосъдието до директора на дирекция "Противодействие на корупцията"