Отдели към ТД Велико Търново

ТО Велико Търново
Велико Търново 5000, пл. 'Център' №2, ет.2
  • Тел: 062/ 520 580
  • Тел/Факс: 062/ 600 349
  • Еmail: vtarnovo@caciaf.bg
  • Виж на картата: Карта

ТО Ловеч
Ловеч 5500, ул. Търговска №24, дом "Преслав"
  • Тел: 068 /586 435
  • Еmail: lovech@caciaf.bg
  • Виж на картата: Карта

ТО Русе
Русе 7000, ул. Пирот № 24, ет. 2, пощенска кутия № 82
  • Еmail: ruse@caciaf.bg
  • Виж на картата: Карта