Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ