ПП-2015-008 - Осигуряване на охрана на офисите на КОНПИ

Осигуряване на охрана на офисите на КОНПИ

Информация за приключил договор №6
12.01.2017
Информация за приключил договор №5
12.01.2017
Информация за приключил договор №4
12.01.2017
Информация за приключил договор №3
12.01.2017
Информация за приключил договор №2
12.01.2017
Информация за приключил договор №1
12.01.2017
Плащане по договор №2, 4, 5, 6
11.04.2016
Плащане по договор №1
07.04.2016
Плащане по договор №3
05.04.2016
Плащане по договор №2, 4, 5, 6
14.03.2016
Плащане по договор №1
10.03.2016
Плащане по договор №3
09.03.2016
Плащане по договор №6
08.02.2016
Плащане по договор №5
08.02.2016
Плащане по договор №4
08.02.2016
Плащане по договор №2
08.02.2016
Плащане по договор №1
04.02.2016
Плащане по договор №3
27.01.2016
Договор по позиция №6
05.01.2016
Договор по позиция №5
05.01.2016
Договор по позиция №4
05.01.2016
Договор по позиция №3
05.01.2016
Договор по позиция №2
05.01.2016
Договор по позиция №1
05.01.2016
Протокол
18.12.2015
Съобщение
11.12.2015
Документация
27.11.2015
Публична покана
27.11.2015