Годишен финансов отчет

Финансов отчет на КПКОНПИ за 2021г.
Финансов отчет на КПКОНПИ за 2020г.
Финансов отчет на КПКОНПИ за 2019г.
Финансов отчет на КПКОНПИ за 2018г.
Финансов отчет на КПУКИ за 2017 г.
Финансов отчет на КОНПИ за 2017г.
Одитен доклад на Сметна палата за 2017г.
Финансов отчет за 2016г.
Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на КОНПИ за 2016г.
Финансов отчет за 2015г.
Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на КОНПИ за 2015 г.
Финансов отчет за 2014 г.
Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на КОНПИ за 2014 г.
Финансов отчет за 2014 г.
Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на КОНПИ за 2013 г.