Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ

  За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления
Българска народна банка
IBAN: BG81 BNBG 9661 3000 1402 01
BIC код: BNBG BGSD

номер и дата на АУАН номер и дата на наказателното постановление В сила от
1564 ПР-120 / 26.04.2023 г.
1563 ПР-119 / 25.04.2023 г.
1562 ПР-118 / 24.04.2023 г.
1561 ПР-117 / 24.04.2023 г.
1560 ПР-116 / 20.04.2023 г.
1559 ПР-115 / 20.04.2023 г.
1558 ПР-114 / 19.04.2023 г.
1557 ПР-113 / 19.04.2023 г.
1556 ПР-112 / 18.04.2023 г.
1555 ПР-111 / 13.04.2023 г.
1554 ПР-110 / 13.04.2023 г.
1553 ПР-109 / 12.04.2023 г.
1552 ПР-108 / 11.04.2023 г.
1551 ПР-107 / 11.04.2023 г.
1550 ПР-106 / 10.04.2023 г.
1549 ПР-105 / 10.04.2023 г.
1548 ПР-104 / 10.04.2023 г.
1547 ПР-103 / 10.04.2023 г.
1546 ПР-102 / 07.04.2023 г.
1545 ПР-101 / 07.04.2023 г.
1544 ПР-100 / 07.04.2023 г.
1543 ПР-99 / 06.04.2023 г.
1542 ПР-98 / 06.04.2023 г.
1541 ПР-97 / 06.04.2023 г.
1540 ПР-96 / 06.04.2023 г.
1539 ПР-95 / 05.04.2023 г.
1538 ПР-94 / 05.04.2023 г.
1537 ПР-93 / 04.04.2023 г.
1536 ПР-92 / 03.04.2023 г.
1535 ПР-91 / 03.04.2023 г.
1534 ПР-90 / 03.04.2023 г.
1533 ПР-89 / 03.04.2023 г.
1532 ПР-88 / 31.03.2023
1531 ПР-87 / 31.03.2023
1530 ПР-86 / 31.03.2023
1529 ПР-85 / 30.03.2023
1528 ПР-84 / 30.03.2023
1527 ПР-83 / 30.03.2023
1526 ПР-82 / 30.03.2023
1525 ПР-81 / 30.03.2023
1524 ПР-80 / 30.03.2023
1523 ПР-79 / 29.03.2023
1522 ПР-78 / 29.03.2023
1521 ПР-77 / 29.03.2023
1520 ПР-76 / 29.03.2023
1519 ПР-75 / 29.03.2023
1518 ПР-74 / 22.03.2023
1517 ПР-73 / 21.03.2023
1516 ПР-72 / 17.03.2023
1515 ПР-71 / 17.03.2023
1514 ПР-70 / 17.03.2023
1513  ПР-69 / 16.03.2023
1512 ПР-68 / 15.03.2023
1511 ПР-67 / 15.03.2023
1510 ПР-66 / 13.03.2023
1509 ПР-65 / 13.03.2023
1508 ПР-64 / 01.03.2023
1507 ПР-63 / 28.02.2023
1506 ПР-62 / 28.02.2023
1505 ПР-61 / 22.02.2023
1504 ПР-60 / 20.02.2023
1503 ПР-59 / 20.02.2023
1502 ПР-58 / 20.02.2023
1501 ПР-57 / 20.02.2023
1500 ПР-56 / 20.02.2023
1499 ПР-55 / 17.02.2023
1498 ПР-54 / 17.02.2023
1497 ПР-53 / 17.02.2023
1496 ПР-52 / 17.02.2023
1495 ПР-51 / 16.02.2023
1494 ПР-50 / 16.02.2023
1493 ПР-49 / 16.02.2023
1492 ПР-48 / 15.02.2023
1491 ПР-47 / 13.02.2023
1490 ПР-46 / 06.02.2023
1489 ПР-45 / 03.02.2023
1488 ПР-44 / 30.01.2023
1487 ПР-43 / 30.01.2023
1486 ПР-42 / 30.01.2023
1485 ПР-41 / 30.01.2023
1484 ПР-40 / 30.01.2023
1483 ПР-39 / 23.01.2023
1482 ПР-38 / 20.01.2023
1481 ПР-37 / 20.01.2023
1480 ПР-36 / 20.01.2023
1479 ПР-35 / 20.01.2023
1478 ПР-34 / 20.01.2023
1477 ПР-33 / 20.01.2023
1476 ПР-32 / 19.01.2023
1475 ПР-31 / 19.01.2023
1474 ПР-30 / 19.01.2023
1473 ПР-29 / 19.01.2023
1472 ПР-28 / 19.01.2023
1471 ПР-27 / 19.01.2023
1470 ПР-26 / 19.01.2023
1469 ПР-25 / 18.01.2023
1468 ПР-24 / 18.01.2023
1467 ПР-23 / 18.01.2023
1466 ПР-22 / 18.01.2023
1465 ПР-21 / 18.01.2023
1464 ПР-20 / 18.01.2023
1463 ПР-19 / 17.01.2023
1462 ПР-18 / 17.01.2023
1461 ПР-17 / 17.01.2023
1460 ПР-16 / 17.01.2023
1459 ПР-15 / 17.01.2023
1458 ПР-14 / 16.01.2023
1457 ПР-13 / 16.01.2023
1456 ПР-12 / 13.01.2023
1455 ПР-11 / 13.01.2023
1454 ПР-10 / 13.01.2023
1453 ПР-9 / 13.01.2023
1452 ПР-8 / 13.01.2023
1451 ПР-7 / 13.01.2023
1450 ПР-6 / 12.01.2023
1449 ПР-5 / 12.01.2023
1448 ПР-4 / 12.01.2023
1447 ПР-3 / 12.01.2023
1446 ПР-2 / 11.01.2023
1445 ПР-1 / 10.01.2023
1444 ПР-750 / 22.12.2022
1443 ПР-749 / 22.12.2022
1442 ПР-748 / 21.12.2022
1441 ПР-747 / 21.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13162 #3 / 29.03.2023
1440 ПР-746 / 21.12.2022
1439 ПР-745 / 21.12.2022
1438 ПР-744 / 21.12.2022
1437 ПР-743 / 21.12.2022
1436 ПР-742 / 20.12.2022
1435 ПР-741 / 20.12.2022
1434 ПР-740 / 20.12.2022
1433 ПР-739 / 19.12.2022
1432 ПР-738 / 19.12.2022
1431 ПР-737 / 19.12.2022
1430 ПР-736 / 12.12.2022
1429 ПР-735 / 12.12.2022
1428 ПР-734 / 06.12.2022
1427 ПР-733 / 06.12.2022
1426 ПР-732 / 05.12.2022
1425 ПР-731 / 05.12.2022
1424 ПР-730 / 01.12.2022
1423 ПР-729 / 29.11.2022
1422 ПР-728 / 29.11.2022
1421 ПР-727 / 29.11.2022
1420 ПР-726 / 29.11.2022
1419 ПР-725 / 29.11.2022
1418 ПР-724 / 28.11.2022
1417 ПР-723 / 28.11.2022
1416 ПР-722 / 28.11.2022
1415 ПР-721 / 25.11.2022
1414 ПР-720 / 25.11.2022
1413 ПР-719 / 24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10743 #5 / 28.04.2023 г.
1412 ПР-718 / 24.11.2022
1411 ПР-717 / 24.11.2022
1410 ПР-716 / 24.11.2022
1409 ПР-715 / 24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10386 #5 / 10.05.2023 г.
1408 ПР-714 / 24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10751 #5 / 02.05.2023 г.
1407 ПР-713 / 23.11.2022
1406 ПР-712 / 23.11.2022 Наказателно постановление № НП-53 от 03.05.2023 г.
1405 ПР-711 / 23.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10734 #3 / 31.01.2023
1404 ПР-710 / 22.11.2022
1403 ПР-709 / 22.11.2022 Наказателно постановление № НП-54 от 04.05.2023 г.
1402 ПР-708 / 18.11.2022
1401 ПР-707 / 18.11.2022
1400 ПР-706 / 17.11.2022
1399 ПР-705 / 15.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.05.2023 г.
1398 ПР-704 / 15.11.2022
1397 ПР-703 / 14.11.2022 Наказателно постановление № НП-51 от 02.05.2023 г.
1396 ПР-702 / 14.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10378 #4 / 04.05.2023 г.
1395 ПР-701 / 11.11.2022
1394 ПР-700 / 11.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.05.2023 г.
1393 ПР-699 / 11.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.05.2023 г.
1392 ПР-698 / 11.11.2022  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10369 #3 / 03.05.2023 г.
1391 ПР-697 / 10.11.2022 Наказателно постановление № НП-55 от 04.05.2023 г.
1390 ПР-696 / 10.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10382 #3 / 11.05.2023 г.
1389 ПР-695 / 09.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10377 #2 / 04.05.2023 г.
1388 ПР-694 / 09.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.05.2023 г.
1387 ПР-693 / 09.11.2022
1386 ПР-692 / 09.11.2022
1385 ПР-691 / 08.11.2022 Наказателно постановление № НП-56 от 09.05.2023 г.
1384 ПР-690 / 07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10381 #4 / 18.04.2023 г.
1383 ПР-689 / 07.11.2022 Наказателно постановление № НП-46 от 18.04.2023 г.
1382 ПР-688 / 07.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.04.2023 г.
1381 ПР-687 / 07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10387 #4 / 24.04.2023 г.
1380 ПР-686 / 07.11.2022 Наказателно постановление № НП-52 от 03.05.2023 г.
1379 ПР-685 / 07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10439 #6 / 02.05.2023 г.
1378 ПР-684 / 07.11.2022
1377 ПР-683 / 04.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10396 #4 / 02.05.2023 г.
1376 ПР-682 / 04.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10398 #3 / 02.05.2023 г.
1375 ПР-681 / 04.11.2022
1374 ПР-680 / 03.11.2022
1373 ПР-679 / 03.11.2022
1372 ПР-678 / 03.11.2022
1371 ПР-677 / 03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10399 #5 / 28.04.2023 г.
1370 ПР-676 / 03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10485 #3 / 28.04.2023 г.
1369 ПР-675 / 03.11.2022
1368 ПР-674 / 03.11.2022 Наказателно постановление № НП-49 от 24.04.2023 г.
1367 ПР-673 / 02.11.2022
1366 ПР-672 / 02.11.2022
1365 ПР-671 / 02.11.2022
1364 ПР-670 / 02.11.2022
1363 ПР-669 / 02.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10375 #5 / 26.04.2023 г.
1362 ПР-668 / 02.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10379 #4 / 02.05.2023 г.
1361 ПР-667 / 01.11.2022 Наказателно постановление № НП-50 от 24.04.2023 г
1360 ПР-666 / 01.11.2022 Наказателно постановление № НП-48 от 19.04.2023 г.
1359 ПР-665 / 01.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10362 #6 / 19.04.2023 г.
1358 ПР-664 / 31.10.2022
1357 ПР-663 / 31.10.2022 Споразумение № ЦУ-01-10314#4 / 28.04.2023 г. 28.04.2023 г.
1356 ПР-662 / 28.10.2022
1355 ПР-661 / 28.10.2022
1354 ПР-660 / 28.10.2022
1353 ПР-659 / 28.10.2022
1352 ПР-658 / 27.10.2022
1351 ПР-657 / 27.10.2022 Наказателно постановление № НП-47 от 19.04.2023 г.
1350 ПР-656 / 26.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10384 #3 / 12.01.2023
1349 ПР-655 / 26.10.2022
1348 ПР-654 / 24.10.2022
1347 ПР-653 / 21.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9564 #4 / 31.10.2022
1346 ПР-652 / 20.10.2022 Наказателно постановление № НП-45 от 07.04.2023
1345 ПР-651 / 20.10.2022
1344 ПР-650 / 19.10.2022 Наказателно постановление № НП-43 от 04.04.2023
1343 ПР-649 / 18.10.2022
1342 ПР-648 / 18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9936 #4 / 09.12.2022
1341 ПР-647 / 18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10092 #4 / 18.04.2023 г.
1340 ПР-646 / 18.10.2022
1339 ПР-645 / 18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10106 #2 / 29.03.2023
1338 ПР-644 / 18.10.2022
1337 ПР-643 / 18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9955 #6 / 12.04.2023 г.
1336 ПР-642 / 17.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9956 #5 / 17.02.2023
1335 ПР-641 / 17.10.2022 Наказателно постановление № НП-44 от 07.04.2023
1334 ПР-640 / 17.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9939 #7 / 18.04.2023 г.
1333 ПР-639 / 14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9951 #4 / 09.12.2022 30.12.2022
1332 ПР-638 / 14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9952 #2 / 12.01.2023 25.02.2023
1331 ПР-637 / 14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9953 #4 / 12.12.2022 30.12.2022
1330 ПР-636 / 13.10.2022
1329 ПР-635 / 07.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9941 #6 / 17.02.2023
1328 ПР-634 / 04.10.2022 Наказателно постановление № НП-42 от 27.03.2023
1327 ПР-633 / 03.10.2022
1326 ПР-632 / 30.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10015 #5 / 23.03.2023
1325 ПР-631 / 29.09.2022 Наказателно постановление № НП-40 от 23.03.2023
1324 ПР-630 / 29.09.2022
1323 ПР-629 / 28.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9796 #5 / 23.03.2023
1322 ПР-628 / 28.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9960 #4 / 16.11.2022
1321 ПР-627 / 27.09.2022
1320 ПР-626 / 27.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9785 #5 / 24.03.2023 г
1319 ПР-625 / 26.09.2022
1318 ПР-624 / 26.09.2022 Наказателно постановление № НП-41 от 24.03.2023
1317 ПР-623 / 26.09.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 27.03.2023
1316 ПР-622 / 26.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23156 #6 / 28.02.2022
1315 ПР-621 / 26.09.2022
1314 ПР-620 / 23.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9795 #5 / 21.03.2023
1313 ПР-619 / 21.09.2022
1312 ПР-618 / 21.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9781 #3 / 21.03.2023
1311 ПР-617 / 20.09.2022
1310 ПР-616 / 12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9572 #4 / 13.03.2023
1309 ПР-615 / 12.09.2022
1308 ПР-614 / 12.09.2022
1307 ПР-613 / 12.09.2022 Наказателно постановление № НП-39 от 08.03.2023
1306 ПР-612 / 12.09.2022 Наказателно постановление № НП-31 от 15.02.2023 22.03.2023
1305 ПР-611 / 12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9595 #7 / 12.01.2023 08.02.2023
1304 ПР-610 / 12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9644 #3 / 13.03.2023
1303 ПР-609 / 09.09.2022 Наказателно постановление № НП-37 от 07.03.2023
1302 ПР-608 / 09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9561 #5 / 01.11.2022 17.12.2022
1301 ПР-607 / 09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9391 #5 / 07.02.2023 03.03.2023
1300 ПР-606 / 09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9365 #4 / 01.11.2022 22.11.2022
1299 ПР-605 / 08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9554 #4 / 08.03.2023
1298 ПР-604 / 08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9593 #6 / 12.01.2023
1297 ПР-603 / 08.09.2022
1296 ПР-602 / 08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9552 #3 / 19.12.2022 21.01.2023
1295 ПР-601 / 08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9568 #3 / 14.11.2022 26.01.2023
1294 ПР-600 / 07.09.2022 Наказателно постановление № НП-38 от 07.03.2023 03.11.2022
1293 ПР-599 / 07.09.2022 Наказателно постановление № НП-16 от 12.01.2023
1292 ПР-598 / 07.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9540 #5 / 06.03.2023
1291 ПР-597 / 07.09.2022
1290 ПР-596 / 07.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9392 #3 / 07.02.2023
1289 ПР-595 / 05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9562 #5 / 16.11.2022 03.12.2022
1288 ПР-594 / 05.09.2022
1287 ПР-593 / 05.09.2022
1286 ПР-592 / 05.09.2022
1285 ПР-591 / 05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9569 #3 / 20.12.2022
1284 ПР-590 / 05.09.2022 Наказателно постановление № НП-36 от 06.03.2023
1283 ПР-589 / 05.09.2022
1282 ПР-588 / 05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9550 #5 / 01.03.2023
1281 ПР-587 / 05.09.2022
1280 ПР-586 / 05.09.2022
1279 ПР-585 / 05.09.2022 Наказателно постановление № НП-15 от 12.01.2023 01.03.2023
1278 ПР-584 / 05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9541 #3 / 12.01.2023
1277 ПР-583 / 01.09.2022 Наказателно постановление № НП-128 от 04.11.2022 24.11.2022
1276 ПР-582 / 31.08.2022
1275 ПР-581 / 31.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9378 #5 / 15.02.2023
1274 ПР-580 / 31.08.2022 Наказателно постановление № НП-136 от 14.11.2022 30.11.2022
1273 ПР-579 / 31.08.2022
1272 ПР-578 / 30.08.2022 Наказателно постановление № НП-25 от 26.01.2023 10.02.2023
1271 ПР-577 / 30.08.2022 Наказателно постановление № НП-129 от 11.11.2022 03.04.2023
1270 ПР-576 / 30.08.2022 Наказателно постановление № НП-35 от 28.02.2023
1269 ПР-575 / 30.08.2022 Наказателно постановление № НП-28 от 07.02.2023 13.03.2023
1268 ПР-574 / 30.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9368 #4 / 28.02.2023
1267 ПР-573 / 30.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9370 #4 / 28.02.2023
1266 ПР-572 / 29.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-9390#4 / 16.11.2022
1265 ПР-571 / 29.08.2022
1264 ПР-570 / 29.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8415 #4 / 09.12.2022
1263 ПР-569 / 29.08.2022 Наказателно постановление № НП-27 от 07.02.2023
1262 ПР-568 / 29.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9332 #3 / 01.11.2022 08.02.2023
1261 ПР-567 / 29.08.2022 Наказателно постановление № НП-14 от 12.01.2023 16.02.2023
1260 ПР-566 / 29.08.2022 Наказателно постановление № НП-30 от 07.02.2023
1259 ПР-565 / 26.08.2022 Наказателно постановление № НП-34 от 27.02.2023 22.03.2023
1258 ПР-564 / 26.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9397 #6 / 07.02.2023
1257 ПР-563 / 26.08.2022
1256 ПР-562 / 26.08.2022 Наказателно постановление № НП-141 от 22.11.2022 30.12.2022
1255 ПР-561 / 26.08.2022
1254 ПР-560 / 26.08.2022
1253 ПР-559 / 25.08.2022 Наказателно постановление № НП-13 от 12.01.2023
1252 ПР-558 / 25.08.2022
1251 ПР-557 / 25.08.2022 Наказателно постановление № НП-154 от 23.12.2022
1250 ПР-556 / 25.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9375 #4 / 01.11.2022 29.12.2022
1249 ПР-555 / 22.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9421 #3 / 30.09.2022
1248 ПР-554 / 22.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9355 #6 / 21.02.2023
1247 ПР-553 / 22.08.2022 Наказателно постановление № НП-32 от 15.02.2023
1246 ПР-552 / 22.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.03.2023
1245 ПР-551 / 19.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.11.2022 20.12.2022
1244 ПР-550 / 18.08.2022 Наказателно постановление № НП-33 от 20.02.2023
1243 ПР-549 / 17.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8770 #5 / 09.01.2023
1242 ПР-548 / 17.08.2022 Наказателно постановление № НП-29 от 07.02.2023 06.03.2023
1241 ПР-547 / 16.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9498 #2 / 30.08.2022 27.01.2023
1240 ПР-546 / 16.08.2022
1239 ПР-545 / 16.08.2022
1238 ПР-544 / 16.08.2022
1237 ПР-543 / 16.08.2022
1236 ПР-542 / 15.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9075 #2 / 14.11.2022 03.12.2022
1235 ПР-541 / 12.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.02.2023
1234 ПР-540 / 10.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8428#4 / 07.10.2022
1233 ПР-539 / 09.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8555 #6 / 09.12.2022
1232 ПР-538 / 09.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8553 #9 / 09.01.2023
1231 ПР-537 / 08.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8626 #3 / 08.02.2023
1230 ПР-536 / 08.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8616 #3 / 03.10.2022 29.10.2022
1229 ПР-535 / 05.08.2022 Наказателно постановление № НП-150 от 22.12.2022
1228 ПР-534 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8617 #5 / 04.11.2022 25.11.2022
1227 ПР-533 / 05.08.2022 Наказателно постановление № НП-26 от 06.02.2023 15.02.2022
1226 ПР-532 / 05.08.2022
1225 ПР-531 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8619 #6 / 16.11.2022 01.02.2023
1224 ПР-530 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8624 #4 / 16.11.2022 03.02.2023
1223 ПР-529 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8618 #3 / 07.11.2022 13.12.2022
1222 ПР-528 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8407 #5 / 22.11.2022 09.12.2022
1221 ПР-527 / 05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8414 #5 / 02.12.2022 20.12.2022
1220 ПР-526 / 05.08.2022 Наказателно постановление № НП-151 от 22.12.2022 13.01.2023
1219 ПР-525 / 05.08.2022
1218 ПР-524 / 04.08.2022
1217 ПР-523 / 04.08.2022
1216 ПР-522 / 04.08.2022 Наказателно постановление № НП-20 от 17.01.2023
1215 ПР-521 / 04.08.2022
1214 ПР-520 / 04.08.2022
1213 ПР-519 / 03.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9720 #3 / 17.02.2023
1212 ПР-518 / 29.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8546 #4 / 03.10.2022 09.11.2022
1211 ПР-517 / 29.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7795 #5 / 14.11.2022
1210 ПР-516 / 28.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8568 #2 / 23.08.2022 15.11.2022
1209 ПР-515 / 28.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2023
1208 ПР-514 / 28.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7554 #4 / 26.08.2022 27.09.2022
1207 ПР-513 / 28.07.2022 1. Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.01.2023                                 2. Наказателно постановление № НП-22 от 18.01.2023 2. НП в сила от 28.02.2023
1206 ПР-512 / 27.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.11.2022 07.12.2022
1205 ПР-511 / 26.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 23.08.2022 27.01.2023
1204 ПР-510 / 26.07.2022 Наказателно постановление № НП-146 от 09.12.2022
1203 ПР-509 / 25.07.2022
1202 ПР-508 / 22.07.2022
1201 ПР-507 / 22.07.2022 Наказателно постановление № НП-105 от 25.08.2022
1200 ПР-506 / 22.07.2022 Наказателно постановление № НП-99 от 23.08.2022 13.09.2022
1199 ПР-505 / 22.07.2022 Наказателно постановление № НП-152 от 22.12.2022
1198 ПР-504 / 22.07.2022 Наказателно постановление № НП-121 от 06.10.2022
1197 ПР-503 / 22.07.2022 Наказателно постановление № НП-101 от 23.08.2022 13.09.2022
1196 ПР-502 / 22.07.2022
1195 ПР-501 / 21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 07.03.2023
1194 ПР-500 / 21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.01.2023 09.02.2023
1193 ПР-499 / 21.07.2022
1192 ПР-498 / 21.07.2022
1191 ПР-497 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8408 #5 / 18.01.2023 08.02.2023
1190 ПР-496 / 21.07.2022
1189 ПР-495 / 21.07.2022
1188 ПР-494 / 21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 23.01.2023
1187 ПР-493 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8418 #2 / 24.08.2022 15.09.2022
1186 ПР-492 / 21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.01.2023 31.01.2023
1185 ПР-491 / 21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 23.01.2023
1184 ПР-490 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8427 #5 / 04.10.2022 26.10.2022
1183 ПР-489 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8429#5 / 07.10.2022 01.12.2022
1182 ПР-488 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8430 #5 / 24.10.2022
1181 ПР-487 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8431 #5 / 18.08.2022 15.02.2023
1180 ПР-486 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8432 #5 / 03.10.2022 05.01.2023
1179 ПР-485 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8417 #5 / 03.10.2022
1178 ПР-484 / 21.07.2022
1177 ПР-483 / 21.07.2022 Споразумение № ЦУ 01-9282 #2 / 27.09.2022 11.10.2022
1176 ПР-482 / 21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7740 #3 / 15.09.2022 30.11.2022
1175 ПР-481 / 21.07.2022
1174 ПР-480 / 20.07.2022 Наказателно постановление № НП-21 от 17.01.2023
1173 ПР-479 / 20.07.2022
1172 ПР-478 / 20.07.2022 Споразумение № ЦУ-01-7798#6 / 05.12.2022 13.12.2022
1171 ПР-477 / 20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.01.2023
1170 ПР-476 / 20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.01.2023
1169 ПР-475 / 20.07.2022
1168 ПР-474 / 20.07.2022
1167 ПР-473 / 20.07.2022
1166 ПР-472 / 20.07.2022
1165 ПР-471 / 20.07.2022 Наказателно постановление № НП-157 от 30.12.2022 15.02.2023
1164 ПР-470 / 20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7200 #5 / 13.10.2022 01.11.2022
1163 ПР-469 / 20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7790 #2 / 15.09.2022 16.12.2022
1162 ПР-468 / 20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7210 #5 / 07.10.2022
1161 ПР-467 / 20.07.2022 Наказателно постановление № НП-12 от 09.01.2023
1160 ПР-466 / 20.07.2022 Наказателно постановление № НП-124 от 13.10.2022
1159 ПР-465 / 20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7805 #2 / 30.09.2022 18.10.2022
1158 ПР-464 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-126 от 24.10.2022 12.11.2022
1157 ПР-463 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-24 от 18.01.2023 31.01.2023
1156 ПР-462 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-104 от 24.08.2022
1155 ПР-461 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-131 от 14.11.2022 06.12.2022
1154 ПР-460 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-125 от 13.10.2022 27.10.2022
1153 ПР-459 / 19.07.2022
1152 ПР-458 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7521 #5 / 13.10.2022 01.11.2022
1151 ПР-457 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7916 #5 / 17.01.2023
1150 ПР-456 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7212 #4 / 30.08.2022 20.09.2022
1149 ПР-455 / 19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.11.2022 25.11.2022
1148 ПР-454 / 19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 26.01.2023
1147 ПР-453 / 19.07.2022
1146 ПР-452 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7793 #4 / 09.01.2023 26.01.2023
1145 ПР-451 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-119 от 05.10.2022
1144 ПР-450 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-18 от 16.01.2023 23.01.2023
1143 ПР-449 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7523 #5 / 18.01.2023 09.02.2023
1142 ПР-448 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-100 от 23.08.2022
1141 ПР-447 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7505 #4 / 09.01.2023 26.01.2023
1140 ПР-446 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-23 от 18.01.2023 14.02.2023
1139 ПР-445 / 19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.01.2023 08.02.2023
1138 ПР-444 / 19.07.2022 Споразумение № ЦУ-01-7786#4 / 08.09.2022 08.09.2022
1137 ПР-443 / 19.07.2022
1136 ПР-442 / 19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8404 #6 / 22.12.2022 02.02.2023
1135 ПР-441 / 19.07.2022 Наказателно постановление № НП-109 от 31.08.2022 08.10.2022
1134 ПР-440 / 18.07.2022
1133 ПР-439 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 16.02.2023
1132 ПР-438 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.01.2023
1131 ПР-437 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7775 #4 / 09.01.2023 27.01.2023
1130 ПР-436 / 18.07.2022 Наказателно постановление № НП-19 от 16.01.2023 03.02.2023
1129 ПР-435 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.01.2023
1128 ПР-434 / 18.07.2022
1127 ПР-433 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.01.2023
1126 ПР-432 / 18.07.2022
1125 ПР-431 / 18.07.2022
1124 ПР-430 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2023
1123 ПР-429 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 20.12.2022
1122 ПР-428 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 24.02.2023
1121 ПР-427 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7465 #5 / 23.08.2022 14.09.2022
1120 ПР-426 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2023
1119 ПР-425 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2022
1118 ПР-424 / 18.07.2022 Наказателно постановление № НП-127 от 24.10.2022 12.11.2022
1117 ПР-423 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7520 #6 / 07.10.2022 29.11.2022
1116 ПР-422 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7559 #5 / 24.10.2022 22.11.2022
1115 ПР-421 / 18.07.2022 Наказателно постановление № НП-122 от 07.10.2022
1114 ПР-420 / 18.07.2022 Наказателно постановление № НП-123 от 13.10.2022 06.01.2023
1113 ПР-419 / 18.07.2022
1112 ПР-418 / 18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 31.01.2023
1111 ПР-417 / 18.07.2022
1110 ПР-416 / 18.07.2022
1109 ПР-415 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7970 #3 / 24.08.2022 17.09.2022
1108 ПР-414 / 18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8373 #2 / 18.01.2023
1107 ПР-413 / 18.07.2022
1106 ПР-412 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.11.2022 14.01.2023
1105 ПР-411 / 15.07.2022
1104 ПР-410 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.01.2023
1103 ПР-409 / 15.07.2022
1102 ПР-408 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.01.2023
1101 ПР-407 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.11.2022 30.12.2022
1100 ПР-406 / 15.07.2022 Наказателно постановление № НП-6 от 09.01.2023 25.01.2023
1099 ПР-405 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 14.11.2022 03.12.2022
1098 ПР-404 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023
1097 ПР-403 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023
1096 ПР-402 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.11.2022 09.12.2022
1095 ПР-401 / 15.07.2022 Наказателно постановление № НП-143 от 02.12.2022 06.12.2022
1094 ПР-400 / 15.07.2022
1093 ПР-399 / 15.07.2022
1092 ПР-398 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7175 #4 / 16.01.2023 28.02.2023
1091 ПР-397 / 15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 04.01.2023 21.01.2023
1090 ПР-396 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7510 #5 / 30.12.2022 08.02.2023
1089 ПР-395 / 15.07.2022
1088 ПР-394 / 15.07.2022
1087 ПР-393 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7967 #4 / 16.11.2022 06.12.2022
1086 ПР-392 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7515 #5 / 30.12.2022 20.01.2023
1085 ПР-391 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7508 #4 / 09.01.2023
1084 ПР-390 / 15.07.2022
1083 ПР-389 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7755 #4 / 23.08.2022 14.12.2022
1082 ПР-388 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7820 #8 / 09.01.2023 25.02.2023
1081 ПР-387 / 15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-7803 #6 / 29.11.2022 21.12.2022
1080 ПР-386 / 15.07.2022 Наказателно постановление № НП-115 от 28.09.2022 02.11.2022
1079 ПР-385 / 15.07.2022 Наказателно постановление № НП-97 от 18.08.2022 14.10.2022
1078 ПР-384 / 15.07.2022 Наказателно постановление № НП-134 от 14.11.2022
1077 ПР-383 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-130 от 11.11.2022
1076 ПР-382 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7807 #6 / 09.01.2023 27.01.2023
1075 ПР-381 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-120 от 06.10.2022 27.10.2022
1074 ПР-380 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-9 от 09.01.2023 24.01.2023
1073 ПР-379 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7813 #5 / 29.12.2022 08.02.2023
1072 ПР-378 / 14.07.2022
1071 ПР-377 / 14.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2022 20.01.2023
1070 ПР-376 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-7 от 09.01.2023 23.02.2023
1069 ПР-375 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7503 #5 / 30.12.2022
1068 ПР-374 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7748 #5 / 30.12.2022
1067 ПР-373 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-4 от 04.01.2023 25.01.2023
1066 ПР-372 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-11 от 09.01.2023
1065 ПР-371 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7492 #2 / 25.08.2022
1064 ПР-370 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-10 от 09.01.2023
1063 ПР-369 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-8 от 09.01.2023
1062 ПР-368 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7511 #2 / 24.08.2022 22.10.2022
1061 ПР-367 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-144 от 02.12.2022 23.02.2023
1060 ПР-366 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7498 #4 / 16.01.2023
1059 ПР-365 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-145 от 09.12.2022
1058 ПР-364 / 14.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.08.2022 16.11.2022
1057 ПР-363 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-139 от 16.11.2022
1056 ПР-362 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7496 #3 / 18.08.2022
1055 ПР-361 / 14.07.2022 Наказателно постановление № НП-116 от 28.09.2022 27.10.2022
1054 ПР-360 / 14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7859#2 / 16.01.2023 18.02.2023
1053 ПР-359 / 13.07.2022
1052 ПР-358 / 13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.11.2021 31.12.2022
1051 ПР-357 / 13.07.2022
1050 ПР-356 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7487 #5 / 04.01.2023
1049 ПР-355 / 13.07.2022 Наказателно постановление № НП-3 от 04.01.2023
1048 ПР-354 / 13.07.2022 Наказателно постановление № НП-133 от 14.11.2022 01.12.2022
1047 ПР-353 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7116 #4 / 29.12.2022 20.01.2023
1046 ПР-352 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7486 #6 / 13.01.2023
1045 ПР-351 / 13.07.2022 Наказателно постановление № НП-17 от 12.01.2023 26.01.2023
1044 ПР-350 / 13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 04.01.2023
1043 ПР-349 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8177 #4 / 04.01.2023 24.01.2023
1042 ПР-348 / 13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.01.2023 25.01.2023
1041 ПР-347 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7169 #2 / 04.01.2023 25.01.2023
1040 ПР-346 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7468 #3 / 05.08.2022 09.09.2022
1039 ПР-345 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8131 #5 / 16.01.2023 04.02.2023
1038 ПР-344 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8118 #6 / 07.12.2022
1037 ПР-343 / 13.07.2022
1036 ПР-342 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7164 #5 / 04.01.2023 02.02.2023
1035 ПР-341 / 13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7509 #3 / 26.08.2022 22.09.2022
1034 ПР-340 / 12.07.2022 Наказателно постановление № НП-138 от 16.11.2022
1033 ПР-339 / 12.07.2022 Наказателно постановление № НП-118 от 05.10.2022 24.11.2022
1032 ПР-338 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7097 #6 / 29.12.2022
1031 ПР-337 / 12.07.2022 Наказателно постановление № НП-117 от 03.10.2022
1030 ПР-336 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7984 #3 / 26.08.2022
1029 ПР-335 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7989 #6 / 16.11.2022 02.12.2022
1028 ПР-334 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7988 #4 / 31.08.2022 20.09.2022
1027 ПР-333 / 12.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2022
1026 ПР-332 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7986 #5 / 01.11.2022 02.12.2022
1025 ПР-331 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7099 #5 / 30.12.2022 19.01.2023
1024 ПР-330 / 12.07.2022 Наказателно постановление № НП-1 от 01.04.2023
1023 ПР-329 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7113 #4 / 29.12.2022 11.02.2023
1022 ПР-328 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7937 #4 / 28.09.2022 25.10.2022
1021 ПР-327 / 12.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 04.01.2023 07.03.2023
1020 ПР-326 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7161 #4 / 09.01.2023 15.02.2023
1019 ПР-325 / 12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7119 #3 / 16.11.2022
1018 ПР-324 / 11.07.2022 Наказателно постановление № НП-153 от 22.12.2022 13.01.2023
1017 ПР-323 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7015 #4 / 04.10.2022 22.11.2022
1016 ПР-322 / 11.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2022
1015 ПР-321 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7111 #5 / 29.12.2022 14.01.2023
1014 ПР-320 / 11.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 22.12.2022 23.02.2023
1013 ПР-319 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7114 #5/ 04.11.2022 26.11.2022
1012 ПР-318 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3733 #9 / 30.12.2022
1011 ПР-317 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7108 #4 / 16.08.2022 05.10.2022
1010 ПР-316 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7912 #5 / 01.11.2022 22.11.2022
1009 ПР-315 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7911 #5 / 30.12.2022
1008 ПР-314 / 11.07.2022 Наказателно постановление № НП-132 от 14.11.2022
1007 ПР-313 / 11.07.2022 Наказателно постановление № НП-103 от 24.08.2022
1006 ПР-312 / 11.07.2022
1005 ПР-311 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7905 #3 / 14.11.2022 20.12.2022
1004 ПР-310 / 11.07.2022 Наказателно постановление № НП-149 от 20.12.2022 16.02.2023
1003 ПР-309 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7872 #2 / 15.09.2022 14.10.2022
1002 ПР-308 / 11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7107 #3 / 24.08.2022 01.10.2022
1001 ПР-307 / 08.07.2022 27.10.2022
1000 ПР-306 / 08.07.2022
999 ПР-305 / 08.07.2022
998 ПР-304 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7830 #6 / 30.12.2022 07.02.2023
997 ПР-303 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7828 #4 / 24.08.2022 13.09.2022
996 ПР-302 / 08.07.2022
995 ПР-301 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7823 #4 / 16.11.2022 03.12.2022
994 ПР-300 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7821 #3 / 02.12.2022 23.12.2022
993 ПР-299 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6972 #4 / 29.12.2022
992 ПР-298 / 08.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2022 18.01.2023
991 ПР-297 / 08.07.2022
990 ПР-296 / 08.07.2022
989 ПР-295 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7811 #5 / 15.09.2022 12.10.2022
988 ПР-294 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7804 #4 / 30.12.2022
987 ПР-293 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7758 #3 / 18.08.2022 16.09.2022
986 ПР-292 / 08.07.2022 Наказателно постановление № НП-2 от 04.01.2023
985 ПР-291 / 08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6925 #4 / 15.09.2022 06.10.2022
984 ПР-290 / 08.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.09.2022 13.10.2022
983 ПР-289 / 07.07.2022
982 ПР-288 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7080 #6 / 11.11.2022
981 ПР-287 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6974 #6 / 24.08.2022 14.09.2022
980 ПР-286 / 07.07.2022 Наказателно постановление № НП-106 от 26.08.2022
979 ПР-285 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6983 #6 / 23.08.2022 03.12.2022
978 ПР-284 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-6981 #5 / 26.08.2022 22.09.2022
977 ПР-283 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-6982 #5 / 17.08.2022
976 ПР-282 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-7106 #5 / 23.08.2022 09.09.2022
975 ПР-281 / 07.07.2022 Наказателно постановление № НП-155 от 23.12.2022
974 ПР-280 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7011 #7 / 30.12.2022 11.02.2023
973 ПР-279 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7095 #6 / 20.12.2022 06.01.2023
972 ПР-278 / 07.07.2022 Наказателно постановление № НП-95 от 16.08.2022
971 ПР-270 / 07.07.2022
970 ПР-277 / 07.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.09.2022 05.10.2022
969 ПР-276 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7013 #3 / 17.08.2022 06.09.2022
968 ПР-275 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6936 #4 / 16.11.2022 27.12.2022
967 ПР-274 / 07.07.2022 Наказателно постановление № НП-137 от 16.11.2022 03.01.2023
966 ПР-273 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6966 #6 / 24.08.2022 15.12.2022
965 ПР-272 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6947 #2 / 02.12.2022
964 ПР-271 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7058 #3 / 15.09.2022
963 ПР-270 / 07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7086 #4 / 30.12.2022 14.02.2023
962 ПР-269 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6962 #5 / 17.08.2022
961 ПР-268 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6964 #8 / 04.11.2022 25.11.2022
960 ПР-267 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-6967 #7 / 29.11.2022
959 ПР-266 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5831 #6 / 18.08.2022 10.09.2022
958 ПР-265 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6781 #6 / 23.08.2022 22.09.2022
957 ПР-264 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6960 #6 / 04.11.2022 21.01.2023
956 ПР-263 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6912 #5 / 25.08.2022 05.11.2022
955 ПР-262 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6961 #5 / 16.08.2022 09.09.2022
954 ПР-261 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6914 #5 / 11.11.2022 06.12.2022
953 ПР-260 / 06.07.2022 Наказателно постановление № НП-5 от 09.01.2023 28.01.2023
952 ПР-259 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6963 #6 / 12.09.2022 06.10.2022
951 ПР-258 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6915 #3 / 24.08.2022 16.09.2022
950 ПР-257 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6965 #6 / 16.11.2022 03.12.2022
949 ПР-256 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-6794 #5 / 29.11.2022 29.12.2022
948 ПР-255 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7012 #5 / 11.11.2022
947 ПР-254 / 06.07.2022 Наказателно постановление № НП-96 от 18.08.2022
946 ПР-253 / 06.07.2022
945 ПР-252 / 06.07.2022
944 ПР-251 / 06.07.2022
943 ПР-250 / 06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6929 #2 / 15.09.2022
942 ПР-249 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6917 #4 / 11.11.2022 21.12.2022
941 ПР-248 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6937 #5 / 28.09.2022 20.10.2022
940 ПР-247 / 05.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.12.2022 18.01.2023
939 ПР-246 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6945 #6 / 30.12.2022 20.01.2023
938 ПР-245 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6780 #3 / 16.08.2022
937 ПР-244 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6908 #3 / 17.08.2022 22.12.2022
936 ПР-243 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6928 #9 / 29.12.2022
935 ПР-242 / 05.07.2022 Наказателно постановление № НП-158 от 30.12.2022 08.02.2023
934 ПР-241 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7093 #6 / 11.11.2022 29.12.2022
933 ПР-240 / 05.07.2022 Наказателно постановление № НП-156 от 30.12.2022 25.01.2023
932 ПР-239 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6931 #4 / 30.12.2022 19.01.2023
931 ПР-238 / 05.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.11.2022 04.02.2023
930 ПР-237 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6784 #7 / 16.11.2022 08.12.2022
929 ПР-236 / 05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6785 #5 / 22.11.2022
928 ПР-235 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6934 #5 / 14.11.2022 27.01.2023
927 ПР-234 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6932 #5 / 22.11.2022 16.12.2022
926 ПР-233 / 04.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 26.08.2022 27.09.2022
925 ПР-232 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6951 #6 / 19.09.2022 18.10.2022
924 ПР-231 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6941 #9 / 29.12.2022 18.01.2023
923 ПР-230 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17779#4 / 02.12.2022 21.12.2022
922 ПР-229 / 04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3960 #5 / 11.11.2022 29.12.2022
921 ПР-228 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6783 #5 / 17.08.2022 06.10.2022
920 ПР-227 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6782 #5 / 04.11.2022 09.12.2022
919 ПР-226 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6940 #5 / 02.12.2022 26.01.2023
918 ПР-225 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6803 #3 / 23.12.2022 18.01.2023
917 ПР-224 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6933 #3 / 22.12.2022 16.02.2023
916 ПР-223 / 01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6808 #2 / 02.12.2022 31.01.2023
915 ПР-222 / 30.06.2022
914 ПР-221 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6779 #2 / 24.08.2022 13.09.2022
913 ПР-220 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6806 #4 / 22.12.2022 31.01.2023
912 ПР-219 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6435 #5 / 14.11.2022 30.11.2022
911 ПР-218 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6796 #3 / 24.08.2022 22.09.2022
910 ПР-217 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6804 #4 /23.12.2022 28.01.2023
909 ПР-216 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6786 #6 /19.09.2022 11.10.2022
908 ПР-215 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6800 #5 /12.09.2022 08.10.2022
907 ПР-214 / 30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6801 #7 /28.11.2022
906 ПР-213 / 30.06.2022 Наказателно постановление № НП-142 от 28.11.2022 13.12.2022
905 ПР-212 / 29.06.2022
904 ПР-211 / 29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6797 #3 / 30.12.2022 01.02.2023
903 ПР-210 / 29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6771 #4 / 24.08.2022 15.09.2022
902 ПР-209 / 29.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 20.12.2022
901 ПР-208 / 29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6900 #5 / 15.09.2022 02.12.2022
900 ПР-207 / 29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ 01-6795 #6 / 25.11.2022 16.12.2022
899 ПР-206 / 29.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.08.2022 20.09.2022
898 ПР-205 / 28.06.2022 Наказателно постановление № НП-94 от 16.08.2022
897 ПР-204 / 28.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6902 #2 / 28.11.2022 21.12.2022
896 ПР-203 / 27.06.2022 Наказателно постановление № НП-148 от 20.12.2022 23.12.2022
895 ПР-202 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6901 #6 / 28.09.2022 23.10.2022
894 ПР-201 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6799 #5 / 15.09.2022 05.10.2022
893 ПР-200 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6789 #5 / 28.09.2022 21.10.2022
892 ПР-199 / 27.06.2022 Наказателно постановление № НП-135 от 14.11.2022
891 ПР-198 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6601 #5 / 23.08.2022 26.10.2022
890 ПР-197 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6601 #5 / 23.08.2022 09.09.2022
889 ПР-196 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3810 #5 / 23.08.2022 10.09.2022
888 ПР-195 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6603 #5 / 24.08.2022 27.01.2023
887 ПР-194 / 27.06.2022
886 ПР-193 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6977 #3 / 25.08.2022 20.09.2022
885 ПР-192 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5756 #5 / 05.08.2022 15.10.2022
884 ПР-191 / 27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6807 #4 / 15.09.2022 18.11.2022
883 ПР-190 / 24.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6511 #2 / 16.08.2022 14.11.2022
882 ПР-189 / 24.06.2022
881 ПР-188 / 23.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5871 #3 / 24.08.2022 16.09.2022
880 ПР-187 / 23.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3683 #5 / 08.08.2022 06.09.2023
879 ПР-186 / 22.06.2022 Наказателно постановление № НП-147 от 20.12.2022 17.02.2023
878 ПР-185 / 22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3685 #8 / 09.12.2022 01.03.2023
877 ПР-184 / 22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5753 #6 / 08.08.2022 26.08.2022
876 ПР-183 / 22.06.2022
875 ПР-182 / 22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-5868#4 / 10.08.2022 01.09.2022
874 ПР-181 / 22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2953 #4 / 05.08.2022 08.09.2022
873 ПР-180 / 21.06.2022
872 ПР-179 / 21.06.2022
871 ПР-178 / 21.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6747 #6 / 23.08.2022 13.09.2022
870 ПР-177 / 21.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.09.2022
869 ПР-176 / 21.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-5829#3 / 10.08.2022 27.08.2022
868 ПР-175 / 20.06.2022
867 ПР-174 / 20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5872 #7 / 24.08.2022 24.09.2022
866 ПР-173 / 20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5872 #6 / 24.08.2022 24.09.2022
865 ПР-172 / 20.06.2022 Наказателно постановление № НП-107 от 26.08.2022 27.10.2022
864 ПР-171 / 20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6714 #3 / 15.07.2022
863 ПР-170 / 20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5824 #3 / 15.09.2022 25.10.2022
862 ПР-169 / 17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6703 #2 / 15.09.2022 27.10.2022
861 ПР-167 / 17.06.2022 Наказателно постановление № НП-111 от 15.09.2022
860 ПР-167 / 17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5867 #9 / 11.08.2022 11.11.2022
859 ПР-166 / 17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5826 #8 / 24.08.2022
858 ПР-165 / 17.06.2022
857 ПР-164 / 17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6668 #3 / 15.09.2022 14.10.2022
856 ПР-163 / 17.06.2022 Наказателно постановление № НП-86 от 29.06.2022 14.07.2022
855 ПР-162 / 16.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5801 #3 / 24.08.2022 20.09.2022
854 ПР-161 / 16.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5827 #6 / 12.09.2022 11.10.2022
853 ПР-160 / 16.06.2022 Наказателно постановление № НП-113 от 15.09.2022 05.10.2022
852 ПР-159 / 15.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5822 #4 / 17.08.2022 12.10.2022
851 ПР-158 / 14.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5757 #3 / 19.09.2022 18.10.2022
850 ПР-157 / 14.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4140 #4 / 19.07.2022 23.08.2022
849 ПР-156 / 13.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-5755 #5 / 24.08.2022 15.09.2022
848 ПР-155 / 10.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-3682 #3 / 02.09.2022 09.12.2022
847 ПР-154 / 09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5825 #2 / 19.07.2022
846 ПР-153 / 09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3680 #6 / 23.08.2022 11.09.2022
845 ПР-152 / 09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3408 #2 / 08.07.2022
844 ПР-151 / 09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3732 #3 / 07.07.2022 15.09.2022
843 ПР-150 / 07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3730 #2 / 26.07.2022
842 ПР-149 / 07.06.2022 Наказателно постановление № НП-90 от 12.07.2022 03.08.2022
841 ПР-148 / 07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8398 / 19.07.2022 09.11.2022
840 ПР-147 / 07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3681 #3 / 30.06.2022 06.10.2022
839 ПР-146 / 07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3228 #2 / 19.07.2022
838 ПР-145 / 07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3737 #3 / 07.07.2022 05.08.2022
837 ПР-144 / 02.06.2022
836 ПР-143 / 02.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-3139#4 / 10.08.2022
835 ПР-142 / 02.06.2022
834 ПР-141 / 02.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2593 #6 / 30.06.2022
833 ПР-140 / 31.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3089 #5 / 08.08.2022
832 ПР-139 / 31.05.2022 Наказателно постановление № НП-93 от 05.08.2022
831 ПР-138 / 27.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3030 #3 / 30.06.2022 23.11.2022
830 ПР-137 / 26.05.2022
829 ПР-136 / 26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8397 / 19.07.2022
828 ПР-135 / 26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8399 / 19.07.2022
827 ПР-134 / 26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2756 #4 / 03.08.2022
826 ПР-133 / 25.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2804 #2 / 24.08.2022 19.10.2022
825 ПР-132 / 20.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2852 #5 / 19.07.2022 13.09.2022
824 ПР-131 / 20.05.2022 Наказателно постановление № НП-98 от 18.08.2022
823 ПР-130 / 20.05.2022 Наказателно постановление № НП-140 от 18.11.2022 07.12.2022
822 ПР-129 / 12.05.2022 Наказателно постановление № НП-89 от 30.06.2022 19.07.2022
821 ПР-128 / 10.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3138 #3 / 08.07.2022
820 ПР-127 / 05.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2921 #2 / 23.06.2022
819 ПР-126 / 04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3010 #3 / 15.06.2022
818 ПР-125 / 04.05.2022 Наказателно постановление № НП-112 от 15.09.2022 05.10.2022
817 ПР-124 / 04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1150 #8 / 24.08.2022 24.11.2022
816 ПР-123 / 04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2653 #4 / 18.08.2022
815 ПР-122 / 04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1483 #4 / 30.06.2022
814 ПР-121 / 03.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3128 #3 / 15.06.2022
813 ПР-120 / 29.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1478 #7 / 25.10.2022
812 ПР-119 / 27.04.2022 Наказателно постановление № НП-108 от 26.08.2022
811 ПР-118 / 27.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2829 #4 / 30.06.2022
810 ПР-117 / 26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2686 #3 / 14.06.2022 30.12.2022
809 ПР-116 / 26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2594 #4 / 17.06.2022 28.07.2022
808 ПР-115 / 26.04.2022 Наказателно постановление № НП-110 от 31.08.2022 18.01.2023
807 ПР-114 / 26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2505 #2 / 23.08.2022
806 ПР-113 / 26.04.2022 Наказателно постановление № НП-85 от 17.06.2022 13.07.2022
805 ПР-112 / 26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2550 #3 / 20.06.2022
804 ПР-111 / 20.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2426 #5 / 05.07.2022 01.11.2022
803 ПР-110 / 20.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2428 #2 / 27.05.2022 01.10.2022
802 ПР-109 / 20.04.2022 Наказателно постановление № НП-88 от 29.06.2022
801 ПР-108 / 19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2387 #2 / 19.05.2022
800 ПР-107 / 19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1989 #6 / 08.06.2022 12.10.2022
799 ПР-106 / 19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2249 #5 / 30.05.2022
798 ПР-105 / 19.04.2022
797 ПР-104 / 15.04.2022
796 ПР-103 / 15.04.2022
795 ПР-102 / 14.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2684 #3 / 18.05.2022 16.07.2022
794 ПР-101 / 13.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2508 #5 / 03.08.2022 02.12.2022
793 ПР-100 / 12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2683 #3 / 30.05.2022 06.07.2022
792 ПР-99 / 12.04.2022 Наказателно постановление № НП-84 от 15.06.2022
791 ПР-98 / 12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2262 #2 / 19.05.2022
790 ПР-97 / 12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2251 #2 / 09.05.2022 28.05.2022
789 ПР-96 / 12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2259 #3 / 12.05.2022 31.05.2022
788 ПР-95 / 08.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2203 #5 / 27.05.2022 14.07.2022
787 ПР-94 / 05.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2247 #3 / 18.05.2022
786 ПР-93 / 05.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2244 #2 / 17.05.2022 03.06.2022
785 ПР-92 / 31.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2205 #6 / 26.07.2022
784 ПР-91 / 30.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2197 #3 / 29.04.2022
783 ПР-90 / 29.03.2022
782 ПР-89 / 25.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2454 #2 / 20.04.2022 13.05.2022
781 ПР-88 / 22.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1993 #4 / 29.04.2022 18.05.2022
780 ПР-87 / 21.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2204 #3 / 15.06.2022 08.02.2023
779 ПР-86 / 17.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1067 #6 / 30.08.2022
778 ПР-85 / 17.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1072 #3 / 15.06.2022
777 ПР-84 / 17.03.2022
776 ПР-83 / 16.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1344 #2 / 21.04.2022 27.09.2022
775 ПР-82 / 15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1991 #3 / 01.04.2022 21.04.2022
774 ПР-81 / 15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-932 #5 / 09.05.2022
773 ПР-80 / 15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1488 #3 / 27.04.2022 14.05.2022
772 ПР-79 / 15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1485 #2 / 19.04.2022
771 ПР-78 / 11.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1797 #4 / 21.04.2022
770 ПР-77 / 11.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1587 #7 / 13.05.2022
769 ПР-76 / 10.03.2022 Наказателно постановление № НП-79 от 28.04.2022
768 ПР-75 / 10.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1954 #4 / 21.04.2022
767 ПР-74 / 10.03.2022
766 ПР-73 / 09.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1720 #3 / 19.04.2022 24.05.2022
765 ПР-72 / 09.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1723 #8 / 29.06.2022 20.07.2022
764 ПР-71 / 07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1439 #6 / 20.04.2022
763 ПР-70 / 07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1436 #5 / 19.04.2022 06.05.2022
762 ПР-69 / 07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1435 #7 / 07.06.2022 27.07.2022
761 ПР-68 / 04.03.2022
760 ПР-67 / 04.03.2022 Споразумение № ЦУ-01-1479#3 / 29.04.2022 04.05.2022
759 ПР-66 / 04.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1592 #6 / 05.04.2022 22.04.2022
758 ПР-65 / 04.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1585 #4 / 29.04.2022
757 ПР-64 / 02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-935 #3 / 01.04.2022 20.04.2022
756 ПР-63 / 02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-1594 #2 / 13.04.2022 23.07.2022
755 ПР-62 / 02.03.2022 Наказателно постановление № НП-72 от 19.04.2022
754 ПР-61 / 02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1600 #3 / 30.05.2022
753 ПР-60 / 28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1185 #5 / 12.05.2022
752 ПР-59 / 28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1596 #3 / 05.04.2022 22.04.2022
751 ПР-58 / 28.02.2022 Наказателно постановление № НП-69 от 19.04.2022 29.06.2022
750 ПР-57 / 28.02.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.04.2022 27.05.2022
749 ПР-56 / 28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1157 #7 / 10.05.2022
748 ПР-55 / 24.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1387 #11 / 07.07.2022
747 ПР-54 / 24.02.2022 Наказателно постановление № НП-83 от 09.06.2022
746 ПР-53 / 24.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1425 #2 / 13.05.2022 02.06.2022
745 ПР-52 / 23.02.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.05.2022
744 ПР-51 / 23.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-988 #3 / 20.04.2022
743 ПР-50 / 22.02.2022
742 ПР-49 / 22.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1071 #4 / 05.04.2022 24.06.2022
741 ПР-48 / 22.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1075 #6 / 19.04.2022 06.05.2022
740 ПР-47 / 18.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-931 #3 / 21.03.2022
739 ПР-46 / 18.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-1164#5 / 17.06.2022 24.06.2022
738 ПР-45 / 17.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1165 #4 / 21.03.2022 23.08.2022
737 ПР-44 / 17.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-965#7 / 15.06.2022 21.06.2022
736 ПР-43 / 17.02.2022 Споразумение № ЦУ 01-948 #7 / 16.05.2022 18.05.2022
735 ПР-42 / 17.02.2022 г Наказателно постановление № НП-80 от 29.04.2022
734 ПР-41 / 17.02.2022 г
733 ПР-40 / 16.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-907#7 / 27.05.2022 30.05.2022
732 ПР-39 / 16.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-987#7 / 31.05.2022 09.06.2022
731 ПР-38 / 16.02.2022 Наказателно постановление № НП-81 от 13.05.2022 30.07.2022
730 ПР-37 / 15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1074 #2 / 17.03.2022 27.04.2022
729 ПР-36 / 15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-707 #2 / 01.04.2022
728 ПР-35 / 15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-909 #6/ 06.04.2022
727 ПР-34 / 15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-906 #6 / 01.04.2022
726 ПР-33 / 15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-934 #5 / 01.04.2022
725 ПР-32 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-714 #3 / 01.04.2022 19.04.2022
724 ПР-31 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-713 #3 / 14.04.2022 11.05.2022
723 ПР-30 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-711 #4 / 01.04.2022 г 19.04.2022
722 ПР-29 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-777 #6 / 17.03.2022 07.04.2022
721 ПР-28 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-779 #5 / 01.04.2022
720 ПР-27 / 10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-780 #6 / 01.04.2022
719 ПР-26 / 07.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-775 #3 / 06.04.2022
718 ПР-25 / 07.02.2022 Наказателно постановление № НП-65 от 08.04.2022 28.04.2022
717 ПР-24 / 07.02.2022 Наказателно постановление № НП-70 от 19.04.2022 06.05.2022
716 ПР-23 / 04.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23984 #6 / 11.03.2022 30.03.2022
715 ПР-22 / 04.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23980 #6 / 10.03.2022
714 ПР-21 / 25.01.2022 Споразумение № ЦУ01-143#6 / 10.05.2022 17.05.2022
713 ПР-20 / 25.01.2022 Наказателно постановление № НП-91 от 15.07.2022
712 ПР-19 / 24.01.2022
711 ПР-18 / 24.01.2022
710 ПР-17 / 18.01.2022 Споразумение № ЦУ01-134#6 / 10.05.2022 13.05.2022
709 ПР-16 / 17.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-138 #7 / 08.04.2022 27.04.2022
708 ПР-15 / 17.01.2022 Споразумение № ЦУ-01-142#9 / 26.05.2022 30.05.2022
707 ПР-14 / 14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-137 #6 / 05.04.2022 26.04.2022
706 ПР-13 / 14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-140 #6 / 05.04.2022
705 ПР-12 / 14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-135 #7 / 14.04.2022 27.07.2022
704 ПР-11 / 13.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23961 #3 / 01.04.2022 20.04.2022
703 ПР-10 / 13.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23959 #5 / 17.03.2022
702 ПР-9 / 12.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23960 #5 / 09.05.2022 04.01.2023
701 ПР-8 / 12.01.2022 Наказателно постановление № НП-62 от 05.04.2022
700 ПР-7 / 12.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23917 #4 / 04.03.2022
699 ПР-6 / 11.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23957#8 / 17.03.2022 г 02.08.2022
698 ПР-5 / 11.01.2022 Наказателно постановление № НП-66 от 08.04.2022 26.04.2022
697 ПР-4 / 10.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-893 / 02.02.2022 г
696 ПР-3 / 10.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23982 #6 / 11.05.2022
695 ПР-2 / 10.01.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.03.2022
694 ПР-1 / 04.01.2022 Наказателно постановление № НП-102 от 23.08.2022
693 ПР-00679 / 29.12.2021 г Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23491 #7 / 01.04.2022 г 20.04.2022
692

ПР-00678 / 29.12.2021

Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23922 #4 / 04.02.2022 07.06.2022
691 ПР-00677 / 21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23916 #3 / 21.02.2022
690 ПР-00676 / 21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-424 / 17.01.2022
689 ПР-00675 / 21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-697 / 25.01.2022 12.02.2022
688 ПР-00674 / 16.12.2021 Наказателно постановление № НП-87 от 29.06.2022 16.08.2022
687 ПР-00673 / 15.12.2021 Наказателно постановление № НП-78 от 28.04.2022 18.05.2022
686 ПР-00672 / 15.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-413 / 17.01.2022 02.08.2022
685 ПР-00671 / 15.12.2021 Наказателно постановление № НП-55 от 25.02.2022 05.05.2022
684 ПР-00670 / 14.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-414 / 17.01.2022
683 ПР-00669 / 10.12.2021 Наказателно постановление № НП-68 от 19.04.2022 11.05.2022
682 ПР-00668 / 09.12.2021 Наказателно постановление № НП-75 от 21.04.2022 28.06.2022
681 ПР-00667 / 09.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-576 / 21.01.2022 09.02.2022
680 ПР-00666 / 09.12.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23499 #4 / 22.12.2021
679 ПР-00665 / 09.12.2021 Наказателно постановление № НП-9 от 25.01.2022 26.02.2022
678 ПР-00664 / 08.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-569 / 21.01.2022 09.02.2022
677 ПР-00663 / 08.12.2021 Наказателно постановление № НП-71 от 19.04.2022 11.05.2022
676 ПР-00662 / 07.12.2021
675 ПР-00661 / 07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23540 #5 / 05.04.2022
674 ПР-00660 / 07.12.2021 Наказателно постановление № НП-59 от 17.03.2022 05.04.2022
673 ПР-00659 / 07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23541 #2 / 01.04.2022
672 ПР-00658 / 07.12.2021 Наказателно постановление № НП-8 от 21.01.2022 04.03.2022
671 ПР-00657 / 07.12.2021 Наказателно постановление № НП-54 от 22.02.2022 11.03.2022
670 ПР-00656 / 07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-416 / 17.01.2022
669 ПР-00655 / 06.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23538 #3 / 20.04.2022
668 ПР-00654 / 07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23133 #4 / 10.02.2022 01.03.2022
667 ПР-00653 / 06.12.2021г. Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23457 #3 / 17.12.2021 
666 ПР-00652 / 06.12.2021 Наказателно постановление № НП-20 от 03.02.2022 01.03.2022
665 ПР-00651 / 03.12.2021 Наказателно постановление № НП-67 от 19.04.2022
664 ПР-00650 / 03.12.2021 Наказателно постановление № НП-77 от 27.04.2022 20.05.2022
663 ПР-00649 / 01.12.2021 Наказателно постановление № НП-60 от 01.04.2022 26.08.2022
662 ПР-00648 / 01.12.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23254 #2 / 17.12.2021
661 ПР-00647 / 01.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-19363 #3 / 19.04.2022 14.07.2022
660 ПР-00646 / 01.12.2021 Наказателно постановление № НП-00148 от 17.12.2021 13.01.2022
659 ПР-00645 / 01.12.2021 Наказателно постановление № НП-00151 от 21.12.2021  07.01.2022
658 ПР-00644 / 01.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23451#6 / 07.01.2022 09.02.2022
657 ПР-00643 / 30.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23248 #3 / 17.12.2021
656 ПР-00642 / 30.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-571 / 21.01.2022 12.02.2022
655 ПР-00641 / 30.11.2021 Наказателно постановление № НП-6 от 19.01.2022 27.05.2022
654 ПР-00640 / 30.11.2021 Наказателно постановление № НП-58 от 08.03.2022 11.05.2022
653 ПР-00639 / 30.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23167 #7 / 07.02.2022 г
652 ПР-00638 / 29.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23252 #3 / 15.12.2021
651 ПР-00637 / 29.11.2021 Наказателно постановление № НП-00141 от 14.12.2021 05.01.2022
650 ПР-00636 / 29.11.2021
649 ПР-00635 / 26.11.2021 Наказателно постановление № НП-82 от 18.05.2022 03.06.2022
648 ПР-00634 / 26.11.2021
647 ПР-00633 / 26.11.2021 Наказателно постановление № НП-73 от 19.04.2022 06.05.2022
646 ПР-00632 / 26.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23179 #4 / 13.12.2021
645 ПР-00631 / 26.11.2021 Наказателно постановление № НП-63 от 05.04.2022 29.04.2022
644 ПР-00630 / 26.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23161 #6 / 21.03.2022 27.07.2022
643 ПР-00629 / 25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23175 #2 / 13.12.2021
642 ПР-00628 / 25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23176 #4 / 10.12.2021
641 ПР-00627 / 25.11.2021 Наказателно постановление № НП-1 от 12.01.2022 07.03.2022
640 ПР-00626 / 25.11.2021 Наказателно постановление № НП-00149 от 21.12.2021
639 ПР-00625 / 24.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 23.05.2022 01.07.2022
638 ПР-00624 / 24.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.03.2022 05.04.2022
637 ПР-00623 / 24.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23158 #5 / 10.03.2022
636 ПР-00622 / 24.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23156 #6 / 28.02.2022
635 ПР-00621 / 24.11.2021 Наказателно постановление № НП-00150 от 21.12.2021
634 ПР-00620 / 24.11.2021 Наказателно постановление № НП-37 от 14.02.2022
633 ПР-00619 / 23.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23130 #6 / 05.04.2022 30.04.2022
632 ПР-00618 / 23.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23168 #6 / 21.03.2022 12.04.2022
631 ПР-00617 / 22.11.2021 Наказателно постановление № НП-56 от 04.03.2022
630 ПР-00616 / 22.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23170 #3 / 13.12.2021
629 ПР-00615 / 22.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.04.2022 13.07.2022
628 ПР-00614 / 22.11.2021 Наказателно постановление № НП-00144 от 15.12.2021 30.12.2021
627 ПР-00613 / 22.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.01.2022 11.02.2022
626 ПР-00612 / 19.11.2021 Наказателно постановление № НП-00142 от 14.12.2021 12.01.2022
625 ПР-00611 / 19.11.2021 Наказателно постановление № НП-64 от 06.04.2022 09.01.2023
624 ПР-00610 / 18.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.05.2022
623 ПР-00609 / 18.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23160 #3 / 25.02.2022
622 ПР-00608 / 17.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23134 #3 / 07.02.2022
621 ПР-00607 / 17.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23125 #4 / 17.12.2021
620 ПР-00606 / 16.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23062 #6 / 19.04.2022
619 ПР-00605 / 16.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23133 #5 / 10.02.2022 01.03.2022
618 ПР-00604 / 16.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.03.2022 25.03.2022
617 ПР-00603 / 12.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.04.2022 29.11.2022
616 ПР-00602 / 12.11.2021 Наказателно постановление № НП-17 от 03.02.2022
615 ПР-00601 / 12.11.2021 Наказателно постановление № НП-22 от 08.02.2022 26.02.2022
614 ПР-00600 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.07.2022 03.11.2022
613 ПР-00599 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.03.2022
612 ПР-00598 / 11.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22419 #5 / 20.04.2022 13.05.2022
611 ПР-00597 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22966 #5 / 10.12.2021
610 ПР-00596 / 11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22946 #3 / 03.12.2021
609 ПР-00595 / 10.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17361 #5 / 19.04.2022 06.05.2022
608 ПР-00594 / 10.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23023#5 / 28.04.2022 24.09.2022
607 ПР-00593 / 10.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.04.2022 22.12.2022
606 ПР-00592 / 10.11.2021 Наказателно постановление № НП-00143 от 15.12.2021 30.12.2021
605 ПР-00591 / 09.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 09.05.2022 14.07.2022
604 ПР-00590 / 08.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 04.05.2022 26.05.2022
603 ПР-00589 / 04.11.2021 Наказателно постановление № НП-57 от 04.03.2022
602 ПР-00588 / 04.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21884 #6 / 06.12.2021
601 ПР-00587 / 03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.05.2022
600 ПР-00586 / 03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.04.2022
599 ПР-00585 / 03.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17132 #5 / 21.04.2022
598 ПР-00584 / 03.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17400 #4 / 29.04.2022
597 ПР-00583 / 03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.05.2022 30.08.2022
596 ПР-00582 / 03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.04.2022 18.05.2022
595 ПР-00581 / 02.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17069 #4 / 19.04.2022
594 ПР-00580 / 02.11.2021 Наказателно постановление № НП-76 от 26.04.2022
593 ПР-00579 / 28.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17978 #7 / 21.04.2022 30.06.2022
592 ПР-00578 / 28.10.2021 Наказателно постановление № НП-00136 от 16.11.2021 27.12.2021
591 ПР-00577 / 28.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20941 #6 / 13.12.2021
590 ПР-00576 / 27.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 20.04.2022 02.07.2022
589 ПР-00575 / 27.10.2021
588 ПР-00574 / 27.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.01.2022 10.12.2022
587 ПР-00573 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17877 #6 / 03.12.2021
586 ПР-00572 / 26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20677 #5 / 03.12.2021
585 ПР-00571 / 25.10.2021 Наказателно постановление № НП-61 от 05.04.2022 25.06.2022
584 ПР-00570 / 25.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 06.04.2022 01.11.2022
583 ПР-00569 / 22.10.2021 Наказателно постановление № НП-74 от 20.04.2022
582 ПР-00568 / 21.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21424 #2 / 29.11.2021 г
581 ПР-00567 / 21.10.2021 Наказателно постановление № НП-00138 от 24.11.2021 08.12.2021
580 ПР-00566 / 18.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18103 #4 / 17.03.2022 06.04.2022
579 ПР-00565 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18157 #2 / 18.11.2021
578 ПР-00564 / 18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17310 #2 / 18.11.2021
577 ПР-00563 / 15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17447 #4 / 17.03.2022
576 ПР-00562 / 15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17456 #5 / 17.03.2022 06.05.2022
575 ПР-00561 / 15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17262 #3 / 14.04.2022
574 ПР-00560 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022 09.03.2022
573 ПР-00559 / 15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15814 #10 / 06.04.2022 30.06.2022
572 ПР-00558 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21071 #3 / 03.12.2021
571 ПР-00557 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17308 #3 / 03.12.2021
570 ПР-00556 / 15.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 22.02.2022
569 ПР-00555 / 15.10.2021  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17962 #4 / 21.03.2022
568 ПР-00554 / 15.10.2021  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2021
567 ПР-00553 / 14.10.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21459 / 09.11.2021
566 ПР-00552 / 13.10.2021  .Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17303 #3 / 25.11.2021
565 ПР-00551 / 13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17330 #2 / 09.11.2021
564 ПР-00550 / 12.10.2021 Наказателно постановление № НП-00127 от 09.11.2021 23.11.2021
563 ПР-00549 / 12.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18013 #2 / 09.11.2021
562 ПР-00548 / 11.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17291 #2 / 11.03.2022
561 ПР-00547 / 08.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 01.04.2022 31.05.2022
560 ПР-00546 / 08.10.2021
559 ПР-00545 / 04.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18616 #5 / 21.03.2022 07.04.2022
558 ПР-00543 / 20.09.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17297 #6 / 11.03.2022 29.03.2022
557 ПР-00544 / 20.09.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2125 / 10.03.2022
556 ПР-00542 / 07.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.02.2022
555 ПР-00541 / 07.09.2021 Наказателно постановление № НП-00119 / 04.11.2021 20.11.2021
554 ПР-00540 / 07.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 26.01.2022
553 ПР-00539 / 02.09.2021
552 ПР-00538 / 02.09.2021 Наказателно постановление № НП-00132 / 10.11.2021
551 ПР-00537 / 02.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2022 29.07.2022
550 ПР-00536 / 02.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022 06.04.2022
549 ПР-00535 / 31.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-425 / 17.01.2022
548 ПР-00534 / 31.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-477 / 19.01.2022
547 ПР-00533 / 31.08.2021 Наказателно постановление № НП-00108 / 06.10.2021 13.10.2021
546 ПР-00532 / 27.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-16255 #3 / 10.02.2022
545 ПР-00531 / 26.08.2021 Наказателно постановление № НП-7 от 21.01.2022
544 ПР-00530 / 26.08.2021 Наказателно постановление № НП-15 от 02.02.2022 12.12.2022
543 ПР-00529 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-45 от 16.02.2022 05.04.2022
542 ПР-00528 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022
541 ПР-00527 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-52 от 17.02.2022 09.03.2022
540 ПР-00526 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022
539 ПР-00525 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-53 от 17.02.2022 08.03.2022
538 ПР-00524 / 17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15795 #2 / 17.02.2022 09.03.2022
537 ПР-00523 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.02.2022 06.04.2022
536 ПР-00522 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-44 от 16.02.2022 08.03.2022
535 ПР-00521 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.02.2022
534 ПР-00520 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022 12.03.2022
533 ПР-00519 / 17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15793#3 / 17.02.2022
532 ПР-00518 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-47 от 16.02.2022 08.03.2022
531 ПР-00517 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-51 от 17.02.2022 16.03.2022
530 ПР-00516 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022 09.03.2022
529 ПР-00515 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-48 от 16.02.2022 08.03.2022
528 ПР-00514 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.02.2022
527 ПР-00513 / 17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14118 #3 / 14.02.2022 05.03.2022
526 ПР-00512 / 17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15800 #2 / 16.02.2022
525 ПР-00511 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-49 от 17.02.2022 09.03.2022
524 ПР-00510 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022 06.04.2022
523 ПР-00509 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.02.2022 13.12.2022
522 ПР-00508 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-50 от 17.02.2022 09.03.2022
521 ПР-00507 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.02.2022
520 ПР-00506 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022
519 ПР-00505 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
518 ПР-00504 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-46 от 16.02.2022 08.03.2022
517 ПР-00503 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15785 / 04.11.2021
516 ПР-00502 / 17.08.2021
515 ПР-00501 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00131 / 10.11.2021 24.11.2021
514 ПР-00500 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00145 от 17.12.2021 30.12.2021
513 ПР-00499 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
512 ПР-00498 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.11.2021
511 ПР-00497 / 17.08.2021
510 ПР-00496 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00072 / 13.09.2021 25.09.2021
509 ПР-00495 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00135 / 10.11.2021 20.11.2021
508 ПР-00494 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
507 ПР-00493 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.10.2021
506 ПР-00492 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00099 / 27.09.2021 26.10.2021
505 ПР-00491 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00063 / 02.09.2021 11.09.2021
504 ПР-00490 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15886 #1 / 12.11.2021
503 ПР-00489 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00126 / 09.11.2021 20.11.2021
502 ПР-00488 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
501 ПР-00487 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.01.2022 13.07.2022
500 ПР-00486 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00146 от 17.12.2021 30.12.2021
499 ПР-00485 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00103 / 27.09.2021 08.10.2021
498 ПР-00484 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00116 / 02.11.2021
497 ПР-00483 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00115 / 28.10.2021
496 ПР-00482 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
495 ПР-00481 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021
494 ПР-00480 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00081 / 16.09.2021 02.11.2021
493 ПР-00479 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00100 / 27.09.2021 14.12.2021
492 ПР-00478 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00147 от 17.12.2021 30.12.2021
491 ПР-00477 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.12.2021
490 ПР-00476 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00101 / 27.09.2021 02.11.2021
489 ПР-00475 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00085 / 17.09.2021 02.10.2021
488 ПР-00474 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00107 / 06.10.2021 15.12.2021
487 ПР-00473 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00133 / 10.11.2021
486 ПР-00472 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00112 / 15.10.2021 28.10.2021
485 ПР-00471 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00087 / 21.09.2021 02.10.2021
484 ПР-00470 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-2 от 18.01.2022
483 ПР-00469 / 17.08.2021
482 ПР-00468 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00093 / 23.09.2021 01.10.2021
481 ПР-00467 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00092 / 23.09.2021 05.10.2021
480 ПР-00466 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00134 / 10.11.2021 20.11.2021
479 ПР-00465 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-19 от 03.02.2022 13.07.2022
478 ПР-00464 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.09.2021
477 ПР-00463 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 27.09.2021
476 ПР-00462 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00105 / 27.09.2021 04.03.2022
475 ПР-00461 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
474 ПР-00460 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00088 / 21.09.2021 22.10.2021
473 ПР-00459 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00073 / 13.09.2021 23.10.2021
472 ПР-00458 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021
471 ПР-00457 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00095 / 23.09.2021 05.10.2021
470 ПР-00456 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00077 / 16.09.2021 18.12.2021
469 ПР-00455 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 26.01.2022 23.05.2022
468 ПР-00454 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00062 / 02.09.2021 13.09.2021
467 ПР-00453 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00118 / 02.11.2021 16.11.2021
466 ПР-00452 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-10 от 26.01.2022 12.02.2022
465 ПР-00451 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2022
464 ПР-00450 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20420 / 21.09.2021
463 ПР-00449 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 14.02.2022 27.04.2022
462 ПР-00448 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022
461 ПР-00447 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
460 ПР-00446 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00094 / 23.09.2021 06.10.2021
459 ПР-00445 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20098 / 16.09.2021
458 ПР-00444 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021
457 ПР-00443 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22249 / 15.10.2021
456 ПР-00442 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00137 от 18.11.2021 24.12.2021
455 ПР-00441 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00078 / 16.09.2021 17.12.2021
454 ПР-00440 / 17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.01.2022
453 ПР-00439 / 17.08.2021 Наказателно постановление № НП-4 от 18.01.2022 03.03.2022
452 ПР-00438 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
451 ПР-00437 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
450  ПР-00436 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022 11.03.2022
449 ПР-00435 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.02.2022
448 ПР-00434 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.02.2022
447 ПР-00433 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15535 #2 / 15.02.2022 23.03.2022
446 ПР-00432 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15538 #2/ 15.02.2022
445 ПР-00431 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-40 от 15.02.2022 29.03.2022
444 ПР-00430 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-41 от 15.02.2022 09.03.2022
443 ПР-00429 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-42 от 15.02.2022 04.03.2022
442 ПР-00428 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.02.2022
441 ПР-00427 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.02.2022
440 ПР-00426 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-39 от 15.02.2022 04.03.2022
439 ПР-00425 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-43 от 15.02.2022 05.03.2022
438 ПР-00424 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-36 от 14.02.2022 08.03.2022
437 ПР-00423 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-34 от 11.02.2022 03.03.2022
436 ПР-00422 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022 26.07.2022
435 ПР-00421 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00067 / 13.09.2021 21.09.2021
434 ПР-00420 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-38 от 14.02.2022 25.02.2022
433 ПР-00419 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 14.02.2022
432 ПР-00418 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23139 / 09.11.2021
431 ПР-00417 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00086 / 21.09.2021 07.10.2021
430 ПР-00416 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00104 / 27.09.2021 09.10.2021
429 ПР-00415 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19579 / 13.09.2021
428 ПР-00414 / 16.08.2021
427 ПР-00413 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
426 ПР-00412 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
425 ПР-00411 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
424 ПР-00410 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.02.2022
423 ПР-00409 / 16.08.2021
422 ПР-00408 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2022
421 ПР-00407 / 16.08.2021
420 ПР-00406 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00106 / 29.09.2021 28.10.2021
419 ПР-00405 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.11.2021
418 ПР-00404 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.10.2021
417 ПР-00403 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00091 / 23.09.2021 06.10.2021
416 ПР-00402 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21223 / 01.10.2021
415 ПР-00401 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00068 / 13.09.2021 24.09.2021
414 ПР-00400 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15645 #2 / 17.12.2021
413 ПР-00399 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ01-288 / 12.01.2022
412 ПР-00398 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22302 / 15.10.2021
411 ПР-00397 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22323 / 15.10.2021
410 ПР-00396 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
409 ПР-00395 / 16.08.2021
408 ПР-00394 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-423 / 17.01.2022
407 ПР-00393 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.10.2021
406 ПР-00392 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022 17.11.2022
405 ПР-00391 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
404 ПР-00390 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.11.2021
403 ПР-00389 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-417 / 17.01.2022
402 ПР-00388 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19884 / 15.09.2021
401 ПР-00387 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-421 / 17.01.2022 14.10.2022
400 ПР-00386 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15617 / 28.10.2021
399 ПР-00385 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
398 ПР-00384 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20253 / 17.09.2021
397 ПР-00383 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19943 / 16.09.2021
396 ПР-00382 / 16.08.2021
395 ПР-00381 / 16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 28.01.2022 20.12.2022
394 ПР-00380 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12855 #11 / 18.02.2022 13.10.2022
393 ПР-00379 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12855 #12 / 18.02.2022 29.10.2022
392 ПР-00378 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-418 / 17.01.2022 07.06.2022
391 ПР-00377 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-28 от 10.02.2022 09.03.2022
390 ПР-00376 / 16.08.2021 Наказателно постановление № НП-30 от 10.02.2022 09.03.2022
389 ПР-00375 / 16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-449 / 18.01.2022 14.04.2022
388 ПР-00374 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-27 от 10.02.2022 16.03.2022
387 ПР-00373 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-27 от 10.02.2022 02.03.2022
386 ПР-00372 / 13.08.2021
385 ПР-00371 / 13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15552 #2 / 11.02.2022
384 ПР-00370 / 13.08.2021
383 ПР-00369 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-33 от 11.02.2022 08.03.2022
382 ПР-00368 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-29 от 10.02.2022 04.03.2022
381 ПР-00367 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 11.02.2022
380 ПР-00366 / 13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15549 #2 / 11.02.2022
379 ПР-00365 / 13.08.2021
378 ПР-00364 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022
377 ПР-00363 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-32 от 11.02.2022 30.03.2022
376 ПР-00362 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.05.2022 09.06.2022
375 ПР-00361 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-26 от 10.02.2022 08.03.2022
374 ПР-00360 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 14.02.2022
373 ПР-00359 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 16.02.2022
372 ПР-00358 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-31 от 10.02.2022 23.02.2022
371 ПР-00357 / 13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1195 / 11.02.2022
370 ПР-00356 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15632 #1 / 12.11.2021
369 ПР-00355 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00124 / 04.11.2021 12.11.2021
368 ПР-00354 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
367 ПР-00353 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00082 / 16.09.2021 28.09.2021
366 ПР-00352 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-35 от 14.02.2022
365 ПР-00351 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00089 / 21.09.2021 05.10.2021
364 ПР-00350 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18998 / 07.09.2021
363 ПР-00349 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.11.2021
362 ПР-00348 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20254 / 17.09.2021
361 ПР-00347 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00079 / 16.09.2021
360 ПР-00346 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00096 / 23.09.2021 02.10.2021
359 ПР-00345 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00102 / 27.09.2021 09.10.2021
358 ПР-00344 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21626 / 07.10.2021
357 ПР-00343 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.11.2021
356 ПР-00342 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21508 / 06.10.2021
355 ПР-00341 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22252 / 15.10.2021
354 ПР-00340 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21218 / 01.10.2021
353 ПР-00339 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
352 ПР-00338 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 15.11.2021
351 ПР-00337 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21227 / 01.10.2021
350 ПР-00336 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21625 / 07.10.2021
349 ПР-00335 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
348 ПР-00334 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21627 / 07.10.2021
347 ПР-00333 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.12.2021
346 ПР-00332 / 13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21514 / 06.10.2021
345 ПР-00331 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00075 / 15.09.2021 22.10.2021
344 ПР-00330 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00064 / 03.09.2021 07.10.2021
343 ПР-00329 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00061 / 01.09.2021
342 ПР-00328 / 13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00080 / 16.09.2021 06.01.2022
341 ПР-00327 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15329 #2 / 10.02.2022
340 ПР-00326 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14514 #2/ 11.02.2022
339 ПР-00325 / 12.08.2021
338 ПР-00324 / 12.08.2021 Наказателно постановление № НП-24 от 10.02.2022
337 ПР-00323 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14518 #3 / 10.02.2022 09.04.2022
336 ПР-00322 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15525 #2 / 10.02.2022
335 ПР-00321 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1124 / 10.02.2022
334 ПР-00320 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.04.2022
333 ПР-00319 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 19.05.2022
332 ПР-00318 / 12.08.2021
331 ПР-00317 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 25.01.2022 22.04.2022
330 ПР-00316 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021
329 ПР-00315 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23137 / 09.11.2021
328 ПР-00314 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17793 / 27.08.2021
327 ПР-00313 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17711 / 27.08.2021
326 ПР-00312 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20417 / 27.09.2021
325 ПР-00311 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17797 / 27.08.2021
324 ПР-00310 / 12.08.2021 Наказателно постановление № НП-00066 / 10.09.2021
323 ПР-00309 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18787 / 03.09.2021
322 ПР-00308 / 12.08.2021
321 ПР-00307 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-450 / 18.01.2022 14.12.2022
320 ПР-00306 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14451 #6 / 08.02.2022 13.12.2022
319 ПР-00305 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18320 / 31.08.2021
318 ПР-00304 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436 / 02.11.2021
317 ПР-00303 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-942 / 03.02.2022
316 ПР-00302 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436 #2 / 09.11.2021
315 ПР-00301 / 12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14449 #1 / 18.11.2021
314 ПР-00300 / 12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-447 / 18.01.2022
313 ПР-00299 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 12.11.2021
312 ПР-00298 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00084 / 17.09.2021 29.09.2021
311 ПР-00297 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-3 от 18.01.2022
310 ПР-00296 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.01.2022
309 ПР-00295 / 11.08.2021
308 ПР-00294 / 11.08.2021
307 ПР-00293 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13702#2 / 10.02.2022 01.03.2022
306 ПР-00292 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20094 / 16.09.2021
305 ПР-00291 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022 05.04.2022
304 ПР-00290 / 11.08.2021
303 ПР-00289 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20101 / 16.09.2021
302 ПР-00288 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-13 от 02.02.2022 27.02.2023
301 ПР-00287 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 05.04.2022 22.04.2022
300 ПР-00286 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.11.2021
299 ПР-00285 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022 01.03.2022
298 ПР-00284 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-23 от 10.02.2022 02.03.2022
297 ПР-00283 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.02.2022
296 ПР-00282 / 11.08.2021
295 ПР-00281 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-25 от 10.02.2022 27.01.2023
294 ПР-00280 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022
293 ПР-00279 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-410 / 17.01.2022
292 ПР-00278 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-18 от 03.02.2022 23.02.2022
291 ПР-00277 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14384 #5 / 15.06.2022
290 ПР-00276 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1110 / 10.02.2022 03.03.2022
289 ПР-00275 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14356 #2 / 08.02.2022
288 ПР-00274 / 11.08.2021
287 ПР-00273 / 11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14375 #2 / 10.02.2022 26.03.2022
286 ПР-00272 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19991 / 16.09.2021
285 ПР-00271 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00125 / 09.11.2021 23.11.2021
284 ПР-00270 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19878 / 15.09.2021
283 ПР-00269 / 11.08.2021
282 ПР-00268 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19883 / 15.09.2021
281 ПР-00267 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17798 / 27.08.2021
280 ПР-00266 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.11.2021
279 ПР-00265 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021
278 ПР-00264 / 11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00117 / 02.11.2021 12.11.2021
277 ПР-00263 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19608 / 13.09.2021
276 ПР-00262 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18785 / 03.09.2021
275 ПР-00261 / 11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16807 / 20.08.2021
274 ПР-00260 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 10.02.2022 02.03.2022
273 ПР-00259 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2022
272 ПР-00258 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.02.2022 09.03.2022
271 ПР-00257 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.02.2022
270 ПР-00256 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.02.2022 09.06.2022
269 ПР-00255 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-21 от 07.02.2022 26.05.2022
268 ПР-00254 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19997 / 16.09.2021
267 ПР-00253 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00123 / 04.11.2021 18.12.2021
266 ПР-00252 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00129 / 10.11.2021 27.11.2021
265 ПР-00251 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20418 / 21.09.2021
264 ПР-00250 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17795 / 27.08.2021
263 ПР-00249 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18574 / 02.09.2021
262 ПР-00248 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20776 / 27.09.2021
261 ПР-00247 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00060 / 31.08.2021 28.09.2021
260 ПР-00246 / 10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20096 / 16.09.2021
259 ПР-00245 / 10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00098 / 27.09.2021 23.11.2021
258 ПР-00244 / 10.08.2021
257 ПР-00243 / 10.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ 01-14366 #2 / 07.02.2022
256 ПР-00242 / 10.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-415 / 17.01.2022 23.09.2022
255 ПР-00241 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.02.2022
254 ПР-00240 / 09.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10293 #2 / 07.02.2022
253 ПР-00239 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 08.02.2022
252 ПР-00238 / 09.08.2021
251 ПР-00237 / 09.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14377#5 / 07.02.2022 08.11.2022
250 ПР-00236 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23141 / 09.11.2021
249 ПР-00235 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14985 / 04.11.2021
248 ПР-00234 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19824 / 15.09.2021
247 ПР-00233 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20251 / 17.09.2021
246 ПР-00232 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 07.01.2022 10.02.2023
245 ПР-00231 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19605 / 13.09.2021
244 ПР-00230 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.12.2021
243 ПР-00229 / 09.08.2021 Наказателно постановление № НП-00059 / 27.08.2021 06.01.2022
242 ПР-00228 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 17.12.2021
241 ПР-00227 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021
240 ПР-00226 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14853 #3 / 17.12.2021
239 ПР-00225 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022
238 ПР-00224 / 09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18392 / 01.09.2021
237 ПР-00223 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14690 #1 / 12.11.2021
236 ПР-00222 / 06.08.2021
235 ПР-00221 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-11 от 02.02.2022 22.02.2022
234 ПР-00220 / 06.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-902 / 02.02.2022 22.02.2022
233 ПР-00219 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14691 #1 / 30.11.2021
232 ПР-00218 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-14 от 02.02.2022 22.02.2022
231 ПР-00217 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-16 от 03.02.2022
230 ПР-00216 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00097 / 27.09.2021
229 ПР-00215 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00122 / 04.11.2021 18.11.2021
228 ПР-00214 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00121 / 04.11.2021 16.11.2021
227 ПР-00213 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18748 / 03.09.2021 
226 ПР-00212 / 06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18750 / 03.09.2021
225 ПР-00211 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00128 / 10.11.2021 20.11.2021
224 ПР-00210 / 06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00140 от 30.11.2021 11.12.2021
223 ПР-00209 / 05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-976 / 04.02.2022 23.12.2022
222 ПР-00208 / 05.08.2021
221 ПР-00207 / 05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-903 / 02.02.2022 24.02.2022
220 ПР-00206 / 05.08.2021
219 ПР-00205 / 05.08.2021 Наказателно постановление № НП-12 от 02.02.2022 15.02.2022
218 ПР-00204 / 05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-701 / 25.01.2022 18.01.2023
217 ПР-00203 / 05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-974 / 04.02.2022
216 ПР-00202 / 05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13507 / 02.11.2021
215 ПР-00201 / 05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14665 #1 / 10.11.2021
214 ПР-00200 / 05.08.2021
213 ПР-00199 / 04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00070 / 13.09.2021 17.11.2021
212 ПР-00198 / 04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00074 / 15.09.2021 17.11.2021
211 ПР-00197 / 04.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022
210 ПР-00196 / 04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14513 #1 / 09.11.2021
209 ПР-00195 / 04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14519 #1 / 16.11.2021
208 ПР-00194 / 03.08.2021
207 ПР-00193 / 03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14365 #2/ 02.02.2022 г
206 ПР-00192 / 03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14359 #2/ 02.02.2022
205 ПР-00191 / 03.08.2021
204 ПР-00190 / 03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14351 #2/ 02.02.2022
203 ПР-00189 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18582 / 02.09.2021
202 ПР-00188 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18793 / 03.09.2021
201 ПР-00187 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19409 / 10.09.2021
200 ПР-00186 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14389 #1 / 24.11.2021
199 ПР-00185 / 03.08.2021 Наказателно постановление № НП-00120 / 4.11.2021 16.11.2021
198 ПР-00184 / 03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18800 / 03.09.2021
197 ПР-00183 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19879 / 15.09.2021
196 ПР-00182 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18761 / 03.09.2021
195 ПР-00181 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022
194 ПР-00180 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022
193 ПР-00179 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022 09.06.2022
192 ПР-00178 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19031 / 07.09.2021
191 ПР-00177 / 02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18806 / 03.09.2021
190 ПР-00176 / 30.07.2021 Резолюция по чл.54 от ЗАНН № ЦУ-01-20799 / 27.09.2021
189 ПР-00175 / 29.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 26.01.2022 26.02.2022
188 ПР-00174 / 29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00139 от 30.11.2021 14.12.2021
187 ПР-00173 / 29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18790 / 03.09.2021
186 ПР-00172 / 29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16808 / 20.08.2021
185 ПР-00171 / 29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00130 / 10.11.2021
184 ПР-00170 / 28.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-745 / 26.01.2022 26.02.2022
183 ПР-00169 / 28.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23138 / 09.11.2021
182 ПР-00168 / 27.07.2021
181 ПР-00167 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19834 / 15.09.2021
180 ПР-00166 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19881 / 15.09.2021
179 ПР-00165 / 27.07.2021
178 ПР-00164 / 27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13511 / 09.11.2021
177 ПР-00163 / 26.07.2021 Наказателно постановление № НП-5 от 19.01.2022
176 ПР-00162 / 26.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13512 #1 / 19.11.2021
175 ПР-00161 / 26.07.2021
174 ПР-00160 / 26.07.2021
173 ПР-00159 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 04.02.2022
172 ПР-00158 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022 23.07.2022
171 ПР-00157 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-20252 / 17.09.2021
170 ПР-00156 / 23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12986 #1 / 15.12.2021
169 ПР-00155 / 23.07.2021 Наказателно постановление № НП-00055 / 04.08.2021 30.08.2021
168 ПР-00154 / 22.07.2021
167 ПР-00153 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022 22.11.2022
166 ПР-00152 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.02.2022 31.01.2023
165 ПР-00151 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022
164 ПР-00150 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.01.2022
163 ПР-00149 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022 06.05.2022
162 ПР-00148 / 22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.01.2022 06.05.2022
161 ПР-00147 / 22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00090 / 21.09.2021 01.10.2021
160 ПР-00146 / 22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00076 / 15.09.2021 19.11.2021
159 ПР-00145 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 21.01.2022
158 ПР-00144 / 21.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-574 / 21.01.2022
157 ПР-00143 / 21.07.2021
156 ПР-00142 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15443 / 05.08.2021
155 ПР-00141 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15281 / 04.08.2021
154 ПР-00140 / 21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18579 / 02.09.2021
153 ПР-00139 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18576 / 02.09.2021
152 ПР-00138 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18803 / 03.09.2021
151 ПР-00137 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19609 / 13.09.2021
150 ПР-00136 / 20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18774 / 03.09.2021
149 ПР-00135 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18581 / 02.09.2021
148 ПР-00134 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15580 / 06.08.2021
147 ПР-00133 / 19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13521#1 / 09.11.2021
146 ПР-00132 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ-01-19035 / 07.09.2021
145 ПР-00131 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18999 / 07.09.2021
144 ПР-00130 / 16.07.2021
143 ПР-00129 / 16.07.2021
142 ПР-00128 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14749 / 29.07.2021
141 ПР-00127 / 16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14817 / 29.07.2021
140 ПР-00126 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18763 / 03.09.2021
139 ПР-00125 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19028 / 07.09.2021
138 ПР-00124 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18796 / 03.09.2021
137 ПР-00123 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15726 / 09.08.2021
136 ПР-00122 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12873 / 28.10.2021
135 ПР-00121 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16092 / 12.08.2021
134 ПР-00120 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14778 / 29.07.2021
133 ПР-00119 / 15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14815 / 29.07.2021
132 ПР-00118 / 14.07.2021
131 ПР-00117 / 14.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14728 / 29.07.2021
130 ПР-00116 / 13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12877 #1 / 09.11.2021
129 ПР-00115 / 13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12871 #1 / 09.11.2021
128 ПР-00114 / 13.07.2021
127 ПР-00113 / 08.07.2021 Наказателно постановление № НП-00071 / 13.09.2021 19.10.2021
126 ПР-00112 / 08.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14425 / 27.07.2021
125 ПР-00111 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15723 / 09.08.2021
124 ПР-00110 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14733 / 29.07.2021
123 ПР-00109 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17161 / 24.08.2021
122 ПР-00108 / 07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14687 / 28.07.2021
121 ПР-00107 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15463 / 05.08.2021
120 ПР-00106 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21226 / 01.10.2021
119 ПР-00105 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14427 / 27.07.2021
118 ПР-00104 / 06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15274 / 04.08.2021
117 ПР-00103 / 05.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12502 #1 / 19.11.2021
116 ПР-00102 / 02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-21219 / 01.10.2021
115 ПР-00101 / 02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.12.2021
114 ПР-00100 / 30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15728 / 09.08.2021
113 ПР-00099 / 30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14286 / 23.07.2021
112 ПР-00098 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11891 #1 / 12.11.2021
111 ПР-00097 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 29.12.2021
110 ПР-00096 / 29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14433 / 27.07.2021
109 ПР-00095 / 24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14439 / 27.07.2021
108 ПР-00094 / 24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14435 / 27.07.2021
107 ПР-00093 / 23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11651 #1 / 12.11.2021
106 ПР-00092 / 23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14288 / 23.07.2021
105 ПР-00091 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14775 / 29.07.2021
104 ПР-00090 / 22.06.2021
103 ПР-00089 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-13637 / 14.07.2021
102 ПР-00088 / 22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-16418 / 17.08.2021
101 ПР-00087 / 21.06.2021 Наказателно постановление № НП-00083 / 16.09.2021 06.11.2021
100 ПР-00086 / 21.06.2021
99 ПР-00085 / 21.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14430 / 27.07.2021
98 ПР-00084 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13221 / 09.07.2021
97 ПР-00083 / 15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12397 / 29.06.2021
96 ПР-00082 / 15.06.2021 Наказателно постановление № НП-00050 / 29.06.2021
95 ПР-00081 / 11.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17475 / 26.08.2021
94 ПР-00080 / 10.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14422 / 27.07.2021
93 ПР-00079 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19837 / 15.09.2021
92 ПР-00078 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13373 / 13.07.2021
91 ПР-00077 / 04.06.2021
90 ПР-00076 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19610 / 13.09.2021
89 ПР-00075 / 04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13347 / 12.07.2021
88 ПР-00074 / 01.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 24.11.2021
87 ПР-00073 / 01.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19829 / 15.09.2021
86 ПР-00072 / 26.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18292 / 31.08.2021
85 ПР-00071 / 18.05.2021
84 ПР-00070 / 14.05.2021 Наказателно постановление № НП-00069 / 13.09.2021 19.10.2021
83 ПР-00069 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13228 / 09.07.2021
82 ПР-00068 / 12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13337 / 12.07.2021
81 ПР-00067 / 10.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18577 / 02.09.2021
80 ПР-00066 / 28.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22322 / 15.10.2021
79 ПР-00065 / 28.04.2021
78 ПР-00064 / 26.04.2021 Наказателно постановление № НП-00065 / 07.09.2021 14.01.2022
77 ПР-00063 / 23.04.2021
76 ПР-00062 / 23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00052 / 13.07.2021
75 ПР-00061 / 23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00114 / 22.10.2021 02.11.2021
74 ПР-00060 / 23.04.2021
73 ПР-00059 / 23.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12840 / 05.07.2021
72 ПР-00058 / 22.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13335 / 12.07.2021
71 ПР-00057 / 22.04.2021 Наказателно постановление № НП-00113 / 21.10.2021 26.03.2022
70 ПР-00056 / 16.04.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 30.06.2022
69 ПР-00055 / 16.04.2021 Наказателно постановление № НП-00111 / 15.10.2021 18.11.2021
68 ПР-00054 / 14.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13231 / 09.07.2021
67 ПР-00053 / 14.04.2021 Наказателно постановление № НП-00110 / 14.10.2021 26.10.2021
66 ПР-00052 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00058 / 24.08.2021
65 ПР-00051 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00109 / 08.10.2021 19.10.2021
64 ПР-00050 / 09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00044 / 26.04.2021 21.05.2021
63 ПР-00049 / 08.04.2021 Наказателно постановление № НП-00047 / 20.05.2021 28.05.2021
62 ПР-00048 / 07.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13230 от дата 09.07.2021
61 ПР-00047 / 06.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-08763 от дата 29.04.2021
60 ПР-00046 / 02.04.2021
59 ПР-00045 / 31.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14774 от дата 29.07.2021
58 ПР-00044 / 19.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15270 от дата 04.08.2021
57 ПР-00043 / 18.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8378 от дата 26.04.2021
56 ПР-00041 / 11.03.2021
55 ПР-00040 / 10.03.2021 Наказателно постановление № НП-00035 от 23.03.2021 31.03.2021
54 ПР-00039 / 10.03.2021
53 ПР-00038 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07616 от дата 15.04.2021
52 ПР-00037 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05935 от дата 25.03.2021
51 ПР-00036 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06608 от дата 01.04.2021
50 ПР-00035 / 26.02.2021
49 ПР-00034 / 26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06863 от дата 06.04.2021
48 ПР-00033 / 25.02.2021
47 ПР-00032 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-9962 от дата 21.05.2021 04.06.2022
46 ПР-00031 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12396 от дата 29.06.2021
45 ПР-00030 / 25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-10443 от дата 28.05.2021
44 ПР-00029 / 24.02.2021 Наказателно постановление № НП-00031 от 11.03.2021 05.07.2022
43 ПР-00028 / 24.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04846 от дата 10.03.2021
42 ПР-00027 / 24.02.2021
41 ПР-00026 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05755 от дата 23.03.2021
40 ПР-00025 / 23.02.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-05752 от дата 23.03.2021
39 ПР-00024 / 23.02.2021 Наказателно постановление № НП-00043 от 16.04.2021
38 ПР-00023 / 22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00048 от 21.05.2021
37 ПР-00022 / 22.02.2021
36 ПР-00021 / 22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00057 от 20.08.2021 05.04.2022
35 ПР-00020 / 17.02.2021 Наказателно постановление № НП-00046 от 19.05.2021 10.06.2021
34 ПР-00019 / 12.02.2021
33 ПР-00018 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06998 от дата 07.04.2021
32 ПР-00017 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00037 от 23.03.2021 03.04.2021
31 ПР-00016 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00040 от 07.04.2021 20.04.2021
30 ПР-00015 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00054 от 29.07.2021 13.08.2021 
29 ПР-00014 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00033 от 11.03.2021 28.03.2021
28 ПР-00013 / 05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00045 от 12.05.2021 19.06.2021
27 ПР-00012 / 05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03623 от дата 22.02.2021
26 ПР-00011 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03611 от дата 22.02.2021
25 ПР-00010 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03604 от дата 19.02.2021
24 ПР-00009 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03608 от дата 22.02.2021
23 ПР-00008 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00032 от 11.03.2021
22 ПР-00007 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00036 от 23.03.2021 03.04.2021
21 ПР-00006 / 04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03241 от дата 16.02.2021
20 ПР-00005 / 04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00034 от 12.03.2021
19 ПР-00004 / 29.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02949 от дата 11.02.2021
18 ПР-00003 / 21.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-04579 от дата 08.03.2021
17 ПР-00002 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03378 от дата 17.02.2021
16 ПР-00001 / 15.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-07000 от дата 07.04.2021
15 ПР-483 / 31.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8364 от дата 26.04.2021
14 ПР-482 / 18.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 от дата 19.01.2021
13 ПР-481 / 15.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 от дата 03.02.2021
12 ПР-480 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 от дата 19.01.2021
11 ПР-479 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 от дата 29.01.2021
10 ПР-478 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04085 от дата 26.02.2021
9 ПР-477 / 10.12.2020
8 ПР-476 / 10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00042 от 16.04.2021 15.05.2021
7 ПР-475 / 10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00039 от 01.04.2021
6 ПР-474 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-03647 от дата 22.02.2021
5 ПР-473 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 от дата 03.02.2021 
4 ПР-472 / 10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02084 от дата 02.02.2021
3 ПР-471 / 08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 от дата 02.02.2021 
2 ПР-470 / 03.12.2020 Наказателно постановление № НП-00008 от 19.01.2021 22.06.2021
1 ПР-469 / 04.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02773 от дата 09.02.2021