Регистър по чл. 169 ал. 1 т. 3 ЗПКОНПИ

  За съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Банкова сметка за влезли в сила наказателни постановления
Българска народна банка
IBAN: BG81 BNBG 9661 3000 1402 01
BIC код: BNBG BGSD

Номер/дата на АУАН Номер/дата на издаване на наказателното постановление влизане в сила
2121 КПК-АУАН-ПР-18 / 31.10.2023
2120 КПК-АУАН-ПР-17 / 27.10.2023
2119 КПК-АУАН-ПР-16 / 26.10.2023
2118 КПК-АУАН-ПР-15 / 26.10.2023
2117 КПК-АУАН-ПР-14 / 26.10.2023
2116 КПК-АУАН-ПР-13 / 26.10.2023
2115 КПК-АУАН-ПР-12 / 25.10.2023
2114 КПК-АУАН-ПР-11 / 25.10.2023
2113 КПК-АУАН-ПР-10 / 24.10.2023
2112 КПК-АУАН-ПР-9 / 24.10.2023
2111 КПК-АУАН-ПР-8 / 23.10.2023
2110 КПК-АУАН-ПР-7 / 20.10.2023
2109 КПК-АУАН-ПР-6 / 20.10.2023
2108 КПК-АУАН-ПР-5 / 19.10.2023
2107 КПК-АУАН-ПР-4 / 17.10.2023
2106 КПК-АУАН-ПР-3 / 16.10.2023
2105 КПК-АУАН-ПР-2 / 16.10.2023
2104 КПК-АУАН-ПР-1 / 11.10.2023
2103 ПР-660 / 05.10.2023
2102 ПР-659 / 05.10.2023
2101 ПР-658 / 05.10.2023
2100 ПР-657 / 02.10.2023
2099 ПР-656 / 02.10.2023
2098 ПР-655/27.09.2023
2097 ПР-654/27.09.2023
2096 ПР-653/26.09.2023
2095 ПР-652/26.09.2023
2094 ПР-651/26.09.2023
2093 ПР-650/25.09.2023
2092 ПР-649/25.09.2023
2091 ПР-648/21.09.2023
2090 ПР-647/21.09.2023
2089 ПР-646/20.09.2023
2088 ПР-645/20.09.2023
2087 ПР-644/20.09.2023
2086 ПР-643/14.09.2023
2085 ПР-642/14.09.2023
2084 ПР-641/14.09.2023
2083 ПР-640/13.09.2023
2082 ПР-639/11.09.2023
2081 ПР-638/11.09.2023
2080 ПР-637/08.09.2023
2079 ПР-636/08.09.2023
2078 ПР-635/01.09.2023
2077 ПР-634/30.08.2023
2076 ПР-633/30.08.2023
2075 ПР-632/30.08.2023
2074 ПР-631/30.08.2023
2073 ПР-630/30.08.2023
2072 ПР-629/30.08.2023
2071 ПР-628/28.08.2023
2070 ПР-627/28.08.2023
2069 ПР-626/28.08.2023
2068 ПР-625/24.08.2023
2067 ПР-624/24.08.2023
2066 ПР-623/24.08.2023
2065 ПР-622/24.08.2023
2064 ПР-621/24.08.2023
2063 ПР-620/23.08.2023
2062 ПР-619/23.08.2023
2061 ПР-618/23.08.2023
2060 ПР-617/22.08.2023
2059 ПР-616/22.08.2023
2058 ПР-615/22.08.2023
2057 ПР-614/21.08.2023
2056 ПР-613/18.08.2023
2055 ПР-612/17.08.2023
2054 ПР-611/17.08.2023
2053 ПР-610/17.08.2023
2052 ПР-609/17.08.2023
2051 ПР-608/16.08.2023
2050 ПР-607/16.08.2023
2049 ПР-606/16.08.2023
2048 ПР-605/15.08.2023
2047 ПР-604/15.08.2023
2046 ПР-603/15.08.2023
2045 ПР-602/15.08.2023
2044 ПР-601/15.08.2023
2043 ПР-600/15.08.2023
2042 ПР-599/15.08.2023
2041 ПР-598/15.08.2023
2040 ПР-597/15.08.2023
2039 ПР-596/15.08.2023
2038 ПР-595/15.08.2023
2037 ПР-594/15.08.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-4 от 13.11.2023
2036 ПР-593/15.08.2023
2035 ПР-592/15.08.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-7 от 13.11.2023
2034 ПР-591/15.08.2023
2033 ПР-590/15.08.2023
2032 ПР-589/15.08.2023
2031 ПР-588/15.08.2023
2030 ПР-587/15.08.2023
2029 ПР-586/15.08.2023
2028 ПР-585/15.08.2023
2027 ПР-584/15.08.2023
2026 ПР-583/15.08.2023
2025 ПР-582/15.08.2023
2024 ПР-581/14.08.2023
2023 ПР-580/14.08.2023
2022 ПР-579/14.08.2023
2021 ПР-578/14.08.2023
2020 ПР-577/14.08.2023
2019 ПР-576/14.08.2023
2018 ПР-575/14.08.2023
2017 ПР-574/11.08.2023
2016 ПР-573/11.08.2023
2015 ПР-572/11.08.2023
2014 ПР-571/11.08.2023
2013 ПР-570/11.08.2023
2012 ПР-569/11.08.2023
2011 ПР-568/11.08.2023
2010 ПР-567/11.08.2023
2009 ПР-566/11.08.2023
2008 ПР-565/11.08.2023
2007 ПР-564/10.08.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 05.10.2023
2006 ПР-563/10.08.2023
2005 ПР-562/10.08.2023
2004 ПР-561/10.08.2023
2003 ПР-560/10.08.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-8 от 13.11.2023
2002 ПР-559/10.08.2023
2001 ПР-558/10.08.2023
2000 ПР-557/10.08.2023
1999 ПР-556/10.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4395 #2/29.09.2023
1998 ПР-555/10.08.2023
1997 ПР-554/09.08.2023 Наказателно постановление № НП-99 от 04.10.2023
1996 ПР-553/09.08.2023
1995 ПР-552/09.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4992 #5/29.09.2023
1994 ПР-551/09.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5181 #5/04.10.2023
1993 ПР-550/09.08.2023
1992 ПР-549/09.08.2023
1991 ПР-548/08.08.2023
1990 ПР-547/08.08.2023 Наказателно постановление № НП-113 от 05.10.2023
1989 ПР-546/08.08.2023
1988 ПР-545/08.08.2023
1987 ПР-544/08.08.2023
1986 ПР-543/07.08.2023
1985 ПР-542/07.08.2023
1984 ПР-541/07.08.2023
1983 ПР-540/07.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4978 #2/04.10.2023
1982 ПР-539/07.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4753 #6/29.09.2023
1981 ПР-538/07.08.2023
1980 ПР-537/07.08.2023
1979 ПР-536/07.08.2023
1978 ПР-535/07.08.2023
1977 ПР-534/07.08.2023
1976 ПР-533/07.08.2023
1975 ПР-532/04.08.2023
1974 ПР-531/04.08.2023
1973 ПР-530/04.08.2023
1972 ПР-529/04.08.2023
1971 ПР-528/04.08.2023
1970 ПР-527/04.08.2023
1969 ПР-526/04.08.2023
1968 ПР-525/04.08.2023
1967 ПР-524/03.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4855 #6/04.10.2023
1966 ПР-523/03.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4850 #2/04.10.2023
1965 ПР-522/03.08.2023
1964 ПР-521/03.08.2023
1963 ПР-520/03.08.2023
1962 ПР-519/03.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13396 #8/29.09.2023
1961 ПР-518/03.08.2023
1960 ПР-517/03.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14328 #7/04.10.2023
1959 ПР-516/03.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4851 #5/04.10.2023
1958 ПР-515/02.08.2023
1957 ПР-514/02.08.2023
1956 ПР-513/02.08.2023
1955 ПР-512/02.08.2023
1954 ПР-511/02.08.2023
1953 ПР-510/02.08.2023
1952 ПР-509/02.08.2023
1951 ПР-508/02.08.2023
1950 ПР-507/02.08.2023
1949 ПР-506/02.08.2023
1948 ПР-505/02.08.2023
1947 ПР-504/02.08.2023
1946 ПР-503/02.08.2023
1945 ПР-502/02.08.2023
1944 ПР-501/02.08.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4795 #4/01.09.2023
1943 ПР-500/02.08.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.09.2023
1942 ПР-499/02.08.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.09.2023 10.10.2023
1941 ПР-498/02.08.2023
1940 ПР-497/02.08.2023
1939 ПР-496/02.08.2023
1938 ПР-495/02.08.2023
1937 ПР-494/02.08.2023
1936 ПР-493/02.08.2023
1935 ПР-492/01.08.2023
1934 ПР-491/01.08.2023
1933 ПР-490/01.08.2023
1932 ПР-489/01.08.2023
1931 ПР-488/01.08.2023
1930 ПР-487/01.08.2023
1929 ПР-486/31.07.2023
1928 ПР-485/31.07.2023
1927 ПР-484/31.07.2023
1926 ПР-483/31.07.2023
1925 ПР-482/31.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13859 #3/04.10.2023
1924 ПР-481/31.07.2023
1923 ПР-480/28.07.2023
1922 ПР-479/28.07.2023
1921 ПР-478/28.07.2023
1920 ПР-477/28.07.2023
1919 ПР-476/28.07.2023
1918 ПР-475/28.07.2023
1917 ПР-474/28.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-ПР-202 #2 / 13.11.2023
1916 ПР-473/28.07.2023
1915 ПР-472/28.07.2023
1914 ПР-471/28.07.2023
1913 ПР-470/28.07.2023
1912 ПР-469/28.07.2023
1911 ПР-468/28.07.2023
1910 ПР-467/28.07.2023 Наказателно постановление № НП-100 от 04.10.2023
1909 ПР-466/28.07.2023
1908 ПР-465/28.07.2023
1907 ПР-464/28.07.2023
1906 ПР-463/28.07.2023
1905 ПР-462/28.07.2023
1904 ПР-461/27.07.2023
1903 ПР-460/27.07.2023
1902 ПР-459/27.07.2023
1901 ПР-458/27.07.2023
1900 ПР-457/27.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-84 / 13.11.2023
1899 ПР-456/27.07.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-5 от 13.11.2023
1898 ПР-455/27.07.2023
1897 ПР-454/27.07.2023
1896 ПР-453/27.07.2023 Наказателно постановление № НП-87 от 20.09.2023
1895 ПР-452/27.07.2023
1894 ПР-451/27.07.2023
1893 ПР-450/27.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4463 #3/20.09.2023 10.10.2023
1892 ПР-449/27.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4579 #3/04.10.2023
1891 ПР-448/27.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4521 #3/08.09.2023
1890 ПР-447/27.07.2023
1889 ПР-446/27.07.2023
1888 ПР-445/27.07.2023
1887 ПР-444/27.07.2023
1886 ПР-443/27.07.2023
1885 ПР-442/27.07.2023
1884 ПР-441/27.07.2023 Наказателно постановление № НП-98 от 04.10.2023
1883 ПР-440/27.07.2023
1882 ПР-439/26.07.2023
1881 ПР-438/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4462 #5/04.10.2023
1880 ПР-437/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4464 #6/04.10.2023
1879 ПР-436/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4473 #5/29.09.2023
1878 ПР-435/26.07.2023
1877 ПР-434/26.07.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-3 от 13.11.2023
1876 ПР-433/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4773 #2/04.10.2023
1875 ПР-432/26.07.2023
1874 ПР-431/26.07.2023
1873 ПР-430/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-ПР-321 #2 / 13.11.2023
1872 ПР-429/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-76 / 13.11.2023
1871 ПР-428/26.07.2023
1870 ПР-427/26.07.2023
1869 ПР-426/26.07.2023
1868 ПР-425/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-ПР-316 #2 / 13.11.2023
1867 ПР-424/26.07.2023
1866 ПР-423/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4779 #5/18.09.2023
1865 ПР-422/26.07.2023
1864 ПР-421/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4778 #5/05.09.2023
1863 ПР-420/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4781 #5/29.09.2023
1862 ПР-419/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4774 #5/01.09.2023 20.09.2023
1861 ПР-418/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4777 #5/07.09.2023
1860 ПР-417/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4772 #2/04.10.2023
1859 ПР-416/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4585 #3/29.09.2023
1858 ПР-415/26.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-82 / 13.11.2023
1857 ПР-414/26.07.2023
1856 ПР-413/26.07.2023
1855 ПР-412/26.07.2023
1854 ПР-411/26.07.2023
1853 ПР-410/25.07.2023
1852 ПР-409/25.07.2023
1851 ПР-408/25.07.2023
1850 ПР-407/25.07.2023
1849 ПР-406/25.07.2023
1848 ПР-405/25.07.2023
1847 ПР-404/25.07.2023
1846 ПР-403/25.07.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-6 от 13.11.2023
1845 ПР-402/25.07.2023
1844 ПР-401/25.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1843 ПР-400/25.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1842 ПР-399/25.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4476 #6/05.09.2023
1841 ПР-398/25.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1840 ПР-397/25.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4523 #5/04.10.2023
1839 ПР-396/25.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4450 #6/25.09.2023
1838 ПР-395/25.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1837 ПР-394/25.07.2023
1836 ПР-393/25.07.2023
1835 ПР-392/25.07.2023
1834 ПР-391/25.07.2023
1833 ПР-390/25.07.2023
1832 ПР-389/25.07.2023
1831 ПР-388/25.07.2023
1830 ПР-387/25.07.2023
1829 ПР-386/25.07.2023
1828 ПР-385/24.07.2023
1827 ПР-384/24.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4467 #5/08.09.2023
1826 ПР-383/24.07.2023 Наказателно постановление № НП-107 от 04.10.2023
1825 ПР-382/24.07.2023
1824 ПР-381/24.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4770 #2/04.10.2023
1823 ПР-380/24.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4468 #2/05.09.2023
1822 ПР-379/24.07.2023
1821 ПР-378/24.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.09.2023
1820 ПР-377/24.07.2023
1819 ПР-376/24.07.2023
1818 ПР-375/24.07.2023
1817 ПР-374/24.07.2023
1816 ПР-373/24.07.2023
1815 ПР-372/24.07.2023
1814 ПР-371/24.07.2023
1813 ПР-370/24.07.2023
1812 ПР-369/24.07.2023
1811 ПР-368/24.07.2023
1810 ПР-367/24.07.2023
1809 ПР-366/24.07.2023
1808 ПР-365/24.07.2023
1807 ПР-364/24.07.2023
1806 ПР-363/24.07.2023
1805 ПР-362/24.07.2023
1804 ПР-361/21.07.2023
1803 ПР-360/21.07.2023
1802 ПР-359/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4447 #3/04.10.2023
1801 ПР-358/21.07.2023
1800 ПР-357/21.07.2023
1799 ПР-356/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-79 / 13.11.2023
1798 ПР-355/21.07.2023
1797 ПР-354/21.07.2023
1796 ПР-353/21.07.2023
1795 ПР-352/21.07.2023
1794 ПР-351/21.07.2023
1793 ПР-350/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4457 #5/20.09.2023
1792 ПР-349/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4512 #4/18.09.2023
1791 ПР-348/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4513 #6/18.09.2023
1790 ПР-347/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4459 #2/04.10.2023
1789 ПР-346/21.07.2023 Наказателно постановление № НП-104 от 04.10.2023 17.10.2023
1788 ПР-345/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4437 #5/07.09.2023
1787 ПР-344/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5053 #5/04.10.2023
1786 ПР-343/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5054 #4/04.10.2023
1785 ПР-342/21.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4434 #2/29.09.2023
1784 ПР-341/21.07.2023
1783 ПР-340/21.07.2023
1782 ПР-339/21.07.2023
1781 ПР-338/21.07.2023
1780 ПР-337/20.07.2023
1779 ПР-336/20.07.2023
1778 ПР-335/20.07.2023
1777 ПР-334/20.07.2023
1776 ПР-333/20.07.2023
1775 ПР-332/20.07.2023
1774 ПР-331/20.07.2023
1773 ПР-330/20.07.2023
1772 ПР-329/20.07.2023
1771 ПР-328/20.07.2023
1770 ПР-327/20.07.2023
1769 ПР-326/20.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4465 #2/04.10.2023
1768 ПР-325/20.07.2023
1767 ПР-324 /20.07.2023
1766 ПР-323/20.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-55 / 03.11.2023
1765 ПР-322/20.07.2023
1764 ПР-321/19.07.2023
1763 ПР-320/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-74 / 13.11.2023
1762 ПР-319/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-54 / 03.11.2023
1761 ПР-318/19.07.2023
1760 ПР-317/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4448 #4/20.09.2023
1759 ПР-316/19.07.2023
1758 ПР-315/19.07.2023
1757 ПР-314/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4497 #3/05.10.2023
1756 ПР-313/19.07.2023
1755 ПР-312/19.07.2023 Наказателно постановление № НП-84 от 13.09.2023
1754 ПР-311/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-50 / 03.11.2023
1753 ПР-310/19.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4449 #2/04.10.2023
1752 ПР-309/19.07.2023
1751 ПР-308/18.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4499 #5/01.09.2023 20.09.2023
1750 ПР-307/18.07.2023
1749 ПР-306/18.07.2023 Наказателно постановление № НП-101 от 04.10.2023
1748 ПР-305/18.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4500 #2/04.10.2023
1747 ПР-304/18.07.2023 Наказателно постановление № НП-103 от 04.10.2023 13.10.2023
1746 ПР-303/18.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4494 #2/04.10.2023
1745 ПР-302/18.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-53 / 03.11.2023
1744 ПР-301/18.07.2023
1743 ПР-300/18.07.2023
1742 ПР-299/18.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4495 #5/01.09.2023 22.09.2023
1741 ПР-298/18.07.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 13.11.2023
1740 ПР-297/18.07.2023
1739 ПР-296/18.07.2023
1738 ПР-295/18.07.2023
1737 ПР-294/17.07.2023 Наказателно постановление № НП-108 от 04.10.2023
1736 ПР-293/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4493 #2/29.09.2023
1735 ПР-292/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4435 #3/04.10.2023
1734 ПР-291/17.07.2023
1733 ПР-290/17.07.2023
1732 ПР-289/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4430 #5/04.10.2023
1731 ПР-288/17.07.2023
1730 ПР-287/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4718 #6/09.08.2023 25.08.2023
1729 ПР-286/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4411 #2/02.10.2023
1728 ПР-285/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4412 #2/04.10.2023
1727 ПР-284/17.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4414 #2/04.10.2023
1726 ПР-283/17.07.2023
1725 ПР-282/17.07.2023
1724 ПР-281/17.07.2023
1723 ПР-280/17.07.2023
1722 ПР-279/17.07.2023
1721 ПР-278/14.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4566 #5/20.09.2023
1720 ПР-277/14.07.2023
1719 ПР-276/14.07.2023
1718 ПР-275/14.07.2023
1717 ПР-274/14.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-75 / 13.11.2023
1716 ПР-273/14.07.2023
1715 ПР-272/14.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-96 / 14.11.2023
1714 ПР-271/14.07.2023
1713 ПР-270/14.07.2023
1712 ПР-269/14.07.2023
1711 ПР-268/14.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4346 #5/07.09.2023
1710 ПР-267/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-51 / 03.11.2023
1709 ПР-266/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4373 #5/29.09.2023
1708 ПР-265/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-62 / 07.11.2023
1707 ПР-264/13.07.2023
1706 ПР-263/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4375 #6/18.09.2023 06.10.2023
1705 ПР-262/13.07.2023 Наказателно постановление № НП-95 от 29.09.2023
1704 ПР-261/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-87 / 13.11.2023
1703 ПР-260/13.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-93 / 13.11.2023
1702 ПР-259/12.07.2023 Наказателно постановление № НП-94 от 29.09.2023
1701 ПР-258/12.07.2023
1700 ПР-257/12.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4368 #5/20.09.2023 11.10.2023
1699 ПР-256/12.07.2023
1698 ПР-255/12.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4362 #3/04.10.2023
1697 ПР-254/12.07.2023
1696 ПР-253/12.07.2023
1695 ПР-252/12.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-94 / 13.11.2023
1694 ПР-251/12.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-56 / 03.11.2023
1693 ПР-250/12.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-85 / 13.11.2023
1692 ПР-249/11.07.2023
1691 ПР-248/11.07.2023
1690 ПР-247/11.07.2023
1689 ПР-246/11.07.2023
1688 ПР-245/11.07.2023
1687 ПР-244/11.07.2023
1686 ПР-243/11.07.2023
1685 ПР-242/11.07.2023
1684 ПР-241/11.07.2023
1683 ПР-240/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4394 #5/05.10.2023
1682 ПР-239/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4397 #5/01.09.2023
1681 ПР-238/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4351 #5/05.09.2023
1680 ПР-237/10.07.2023
1679 ПР-236/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4374 #5/20.09.2023
1678 ПР-235/10.07.2023
1677 ПР-234/10.07.2023
1676 ПР-233/10.07.2023 Наказателно постановление № НП-97 от 04.10.2023
1675 ПР-232/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4392 #5/04.10.2023
1674 ПР-231/10.07.2023
1673 ПР-230/10.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4438 #4/29.09.2023
1672 ПР-229/10.07.2023
1671 ПР-228/10.07.2023
1670 ПР-227/10.07.2023
1669 ПР-226/10.07.2023
1668 ПР-225/10.07.2023
1667 ПР-224/10.07.2023
1666 ПР-223/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4332 #6/04.10.2023
1665 ПР-222/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4335 #6/07.09.2023
1664 ПР-221/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4337 #5/05.09.2023 05.10.2023
1663 ПР-220/07.07.2023 Наказателно постановление № НП-105 от 04.10.2023
1662 ПР-218/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4339 #6/07.09.2023
1661 ПР-218/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4329 #5/29.09.2023
1660 ПР-217/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4330 #5/08.09.2023
1659 ПР-216/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4344 #5/29.09.2023
1658 ПР-215/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4331 #4/05.09.2023 26.09.2023
1657 ПР-214/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4328 #5/05.09.2023
1656 ПР-213/07.07.2023
1655 ПР-212/07.07.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-1 от 01.11.2023
1654 ПР-211/07.07.2023
1653 ПР-210/07.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6319 / 05.10.2023
1652 ПР-209/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4321 #4/05.09.2023 22.09.2023
1651 ПР-208/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4318 #5/05.09.2023
1650 ПР-207/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4322 #6/01.09.2023 22.09.2023
1649 ПР-206/06.07.2023
1648 ПР-205/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4323 #6/08.09.2023
1647 ПР-204/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4336 #5 / 05.09.2023 26.09.2023
1646 ПР-203/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4324 #5/13.09.2023
1645 ПР-202/06.07.2023 Наказателно постановление № НП-86 от 20.09.2023
1644 ПР-201/06.07.2023 Наказателно постановление № НП-83 от 05.09.2023
1643 ПР-200/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4340 #5/05.09.2023 26.09.2023
1642 ПР-199/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4326 #5/05.09.2023 26.09.2023
1641 ПР-198/06.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-91 / 13.11.2023
1640 ПР-197/06.07.2023
1639 ПР-196 /06.07.2023
1638 ПР-195/06.07.2023 Наказателно постановление № КПК-НП-9 от 13.11.2023
1637 ПР-194/06.07.2023
1636 ПР-193/06.07.2023
1635 ПР-192/03.07.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6328 / 05.10.2023
1634 ПР-191/30.06.2023
1633 ПР-190/29.06.2023 
1632 ПР-189/29.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4133 #10/05.10.2023
1631 ПР-188/28.06.2023  Наказателно постановление № НП-111 от 05.10.2023 16.10.2023
1630 ПР-187/28.06.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/05.10.2023
1629 ПР-186/27.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4106 #4 / 05.10.2023
1628 ПР-185/27.06.2023  Наказателно постановление № НП-110 от 05.10.2023 23.10.2023
1627 ПР-184/26.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4108 #4/05.10.2023
1626 ПР-183/22.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4012 #6/05.10.2023
1625 ПР-182/22.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3944 #4 / 05.10.2023
1624 ПР-181/21.06.2023 
1623 ПР-180/21.06.2023  Наказателно постановление № НП-112 от 05.10.2023 19.10.2023
1622 ПР-179/21.06.2023  Наказателно постановление № НП-109 от 05.10.2023
1621 ПР-178/19.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4010 #4 / 16.08.2023 06.09.2023
1620 ПР-177/16.06.2023 
1619 ПР-176/16.06.2023 
1618 ПР-175/15.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6233 / 05.10.2023
1617 ПР-174/15.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3936 #5/05.10.2023
1616 ПР-173/14.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3933 #5/05.10.2023
1615 ПР-172/14.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6284 / 05.10.2023
1614 ПР-171/13.06.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 13.11.2023
1613 ПР-170/13.06.2023 
1612 ПР-169/13.06.2023 
1611 ПР-168/12.06.2023 
1610 ПР-167/12.06.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 13.11.2023
1609 ПР-166/07.06.2023
1608 ПР-165/07.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6331 / 05.10.2023
1607 ПР-164/06.06.2023 
1606 ПР-163/06.06.2023 
1605 ПР-162/05.06.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 18.10.2023
1604 ПР-161/02.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3788 #3/05.10.2023
1603 ПР-160/01.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3786 #4/05.10.2023
1602 ПР-159/01.06.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6330 / 05.10.2023
1601 ПР-158/31.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3597 #4/29.09.2023
1600 ПР-157/31.05.2023 
1599 ПР-156/31.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-77 / 13.11.2023
1598 ПР-155/30.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 31.10.2023
1597 ПР-154/29.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2309 #4/19.07.2023
1596 ПР-153/29.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6332 / 05.10.2023
1595 ПР-152/26.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3698 #5/15.08.2023
1594 ПР-151/26.05.2023 
1593 ПР-150/19.05.2023 
1592 ПР-149/19.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/05.10.2023
1591 ПР-148/18.05.2023  Наказателно постановление № НП-92 от 29.09.2023
1590 ПР-147/18.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № КПК-АПИО-П-52 / 03.11.2023
1589 ПР-146/15.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1588 ПР-145/15.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6321 / 05.10.2023
1587 ПР-144/15.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2242 #5/04.10.2023
1586 ПР-143/15.05.2023  Наказателно постановление № НП-88 от 20.09.2023
1585 ПР-142/12.05.2023 
1584 ПР-141/11.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2307 #3/13.07.2023
1583 ПР-140/11.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2234 #6/02.10.2023
1582 ПР-139/11.05.2023  Наказателно постановление № КПК-НП-2 от 10.11.2023
1581 ПР-138/11.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 03.11.2023
1580 ПР-137/11.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.09.2023
1579 ПР-136/11.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6329 / 05.10.2023
1578 ПР-135/11.05.2023 
1577 ПР-134/10.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2311 #5/19.07.2023 23.08.2023
1576 ПР-133/10.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2313 #3/04.10.2023
1575 ПР-132/10.05.2023 
1574 ПР-131/10.05.2023  Споразумение № № ЦУ-01-2312#9/05.09.2023 19.09.2023
1573 ПР-130/09.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2253 #3/04.10.2023
1572 ПР-129/05.05.2023 
1571 ПР-128/05.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2251 #3/04.10.2023
1570 ПР-127/04.05.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.10.2023
1569 ПР-126/04.05.2023  Наказателно постановление № НП-75 от 13.07.2023
1568 ПР-125/04.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2255 #4/04.10.2023
1567 ПР-124/04.05.2023 
1566 ПР-123/03.05.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2235 #4/04.10.2023
1565 ПР-122/02.05.2023 
1564 ПР-121/02.05.2023 
1563 ПР-120/26.04.2023  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 05.10.2023
1562 ПР-119/25.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2000 #5/04.10.2023
1561 ПР-118/24.04.2023  Наказателно постановление № НП-102 от 04.10.2023 23.10.2023
1560 ПР-117/24.04.2023 
1559 ПР-116/20.04.2023 
1558 ПР-115/20.04.2023  Наказателно постановление № НП-106 от 04.10.2023
1557 ПР-114/19.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1998 #5/04.10.2023
1556 ПР-113/19.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1999 #6/14.08.2023 01.09.2023
1555 ПР-112/18.04.2023 
1554 ПР-111/13.04.2023  Наказателно постановление № НП-90 от 29.09.2023
1553 ПР-110/13.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1760 #8/18.09.2023 10.10.2023
1552 ПР-109/12.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1767 #7/13.09.2023
1551 ПР-108/11.04.2023 
1550 ПР-107/11.04.2023  Наказателно постановление № НП-93 от 29.09.2023
1549 ПР-106/10.04.2023  Наказателно постановление № НП-78 от 01.08.2023
1548 ПР-105/10.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1787 #6/03.07.2023 24.08.2023
1547 ПР-104/10.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1784 #6/29.09.2023
1546 ПР-103/10.04.2023 
1545 ПР-102/07.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2007 #3/29.09.2023
1544 ПР-101/07.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1776 #4/04.10.2023
1543 ПР-100/07.04.2023  Наказателно постановление № НП-82 от 05.09.2023
1542 ПР-99/06.04.2023  Наказателно постановление № НП-91 от 29.09.2023
1541 ПР-98/06.04.2023  Наказателно постановление № НП-96 от 29.09.2023
1540 ПР-97/06.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1782 #6/01.08.2023
1539 ПР-96/06.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1786 #6/09.08.2023 30.08.2023
1538 ПР-95/05.04.2023  Наказателно постановление № НП-89 от 25.09.2023
1537 ПР-94/05.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1790 #3/29.09.2023
1536 ПР-93/04.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1762 #5/13.09.2023
1535 ПР-92/03.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1945 #8/28.07.2023
1534 ПР-91/03.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1768 #4/15.08.2023 02.09.2023
1533 ПР-90/03.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1775 #7/14.08.2023 08.09.2023
1532 ПР-89/03.04.2023  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1780 #5 / 13.07.2023 06.10.2023
1531 ПР-88/31.03.2023
1530 ПР-87/31.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1779 #5/13.09.2023
1529 ПР-86/31.03.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.09.2023
1528 ПР-85/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1769 #4/20.07.2023
1527 ПР-84/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1763 #4/19.07.2023
1526 ПР-83/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1759 #5/13.09.2023 04.10.2023
1525 ПР-82/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1791 #5/08.09.2023
1524 ПР-81/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1783 #4/08.09.2023
1523 ПР-80/30.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1788 #4/08.09.2023
1522 ПР-79/29.03.2023 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 02.08.2023 08.09.2023
1521 ПР-78/29.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1770 #3/13.09.2023 04.10.2023
1520 ПР-77/29.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1774 #4/24.08.2023 12.09.2023
1519 ПР-76/29.03.2023 Наказателно постановление № НП-81 от 28.08.2023 19.09.2023
1518 ПР-75/29.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1758 #5/28.07.2023
1517 ПР-74/22.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1671 #3/13.09.2023
1516 ПР-73/21.03.2023 Наказателно постановление № НП-85 от 18.09.2023
1515 ПР-72/17.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1492 #4/18.07.2023 04.08.2023
1514 ПР-71/17.03.2023 Наказателно постановление № НП-79 от 09.08.2023
1513 ПР-70/17.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1669 #3/15.08.2023
1512  ПР-69/16.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1485 #8/08.09.2023
1511 ПР-68/15.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1493 #5/15.08.2023
1510 ПР-67/15.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1486 #7/19.07.2023 08.08.2023
1509 ПР-66/13.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1490 #6 / 15.08.2023 31.08.2023
1508 ПР-65/13.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1489 #3/08.09.2023
1507 ПР-64/01.03.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1024 #4 / 15.08.2023 06.09.2023
1506 ПР-63/28.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1318 #3/24.08.2023
1505 ПР-62/28.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1025 #4/15.08.2023 31.08.2023
1504 ПР-61/22.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-703 #5/01.08.2023
1503 ПР-60/20.02.2023 Наказателно постановление № НП-80 от 15.08.2023
1502 ПР-59/20.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-957 #5/07.07.2023 27.07.2023
1501 ПР-58/20.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-966 #2/10.07.2023 09.08.2023
1500 ПР-57/20.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-888 #7/17.07.2023 03.08.2023
1499 ПР-56/20.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-886 #4/18.08.2023 08.09.2023
1498 ПР-55/17.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-883 #4/04.07.2023
1497 ПР-54/17.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-889 #4 / 09.08.2023 01.09.2023
1496 ПР-53/17.02.2023
1495 ПР-52/17.02.2023
1494 ПР-51/16.02.2023 Наказателно постановление № НП-60 от 26.05.2023 24.08.2023
1493 ПР-50/16.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-702 #4/26.07.2023
1492 ПР-49/16.02.2023 Наказателно постановление № НП-74 от 13.07.2023
1491 ПР-48/15.02.2023 Наказателно постановление № НП-59 от 26.05.2023
1490 ПР-47/13.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-705 #3/09.08.2023 30.08.2023
1489 ПР-46/06.02.2023 Наказателно постановление № НП-73 от 11.07.2023
1488 ПР-45/03.02.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-611 #4/06.07.2023 01.08.2023
1487 ПР-44/30.01.2023 Наказателно постановление № НП-69 от 03.07.2023
1486 ПР-43/30.01.2023 Наказателно постановление № НП-62 от 26.05.2023
1485 ПР-42/30.01.2023 Наказателно постановление № НП-63 от 26.05.2023
1484 ПР-41/30.01.2023 Наказателно постановление № НП-61 от 26.05.2023
1483 ПР-40/30.01.2023 Наказателно постановление № НП-65 от 06.06.2023
1482 ПР-39/23.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13172 #8 / 21.07.2023 09.09.2023
1481 ПР-38/20.01.2023 Наказателно постановление № НП-77 от 19.07.2023
1480 ПР-37/20.01.2023
1479 ПР-36/20.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-104 #3/29.06.2023 22.07.2023
1478 ПР-35/20.01.2023 Наказателно постановление № НП-64 от 30.05.2023
1477 ПР-34/20.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-108 #6/08.06.2023 10.10.2023
1476 ПР-33/20.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-105 #6/26.05.2023 17.06.2023
1475 ПР-32/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-106 #4/03.07.2023
1474 ПР-31/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-113 #6/12.07.2023
1473 ПР-30/19.01.2023
1472 ПР-29/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-102 #6/26.05.2023
1471 ПР-28/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-112 #4/26.05.2023
1470 ПР-27/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-103 #2/26.05.2023 30.06.2023
1469 ПР-26/19.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-119 #3/31.05.2023 30.08.2023
1468 ПР-25/18.01.2023
1467 ПР-24/18.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-116 #3/30.05.2023
1466 ПР-23/18.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-115 #5/11.07.2023 22.08.2023
1465 ПР-22/18.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-118 #6/29.06.2023 22.07.2023
1464 ПР-21/18.01.2023 Наказателно постановление № НП-76 от 17.07.2023
1463 ПР-20/18.01.2023 Споразумение № ЦУ-01-117#4/31.05.2023 01.06.2023
1462 ПР-19/17.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-107 #5/29.06.2023
1461 ПР-18/17.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-75 #3/11.07.2023 01.08.2023
1460 ПР-17/17.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15109 #3/30.06.2023 22.07.2023
1459 ПР-16/17.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15105 #5/03.07.2023
1458 ПР-15/17.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-74 #4/30.06.2023 26.07.2023
1457 ПР-14/16.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15113 #3/30.06.2023 29.07.2023
1456 ПР-13/16.01.2023 Наказателно постановление № НП-72 от 10.07.2023 16.08.2023
1455 ПР-12/13.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-77 #5/06.07.2023 24.08.2023
1454 ПР-11/13.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-70 #4 / 04.07.2023 30.08.2023
1453 ПР-10/13.01.2023 Наказателно постановление № НП-70 от 07.07.2023
1452 ПР-9/13.01.2023
1451 ПР-8/13.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15108 #5/03.07.2023
1450 ПР-7/13.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15111 #5/29.06.2023 25.08.2023
1449 ПР-6/12.01.2023 Наказателно постановление № НП-66 от 08.06.2023
1448 ПР-5/12.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15112 #4 / 29.06.2023 10.08.2023
1447 ПР-4/12.01.2023
1446 ПР-3/12.01.2023 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-68 #4/30.06.2023
1445 ПР-2/11.01.2023 Наказателно постановление № НП-71 от 10.07.2023
1444 ПР-1/10.01.2023
1443 ПР-750/22.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13171 #4/21.06.2023 07.07.2023
1442 ПР-749/22.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13174 #3/21.06.2023 26.07.2023
1441 ПР-748/21.12.2022
1440 ПР-747/21.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13162 #3/29.03.2023
1439 ПР-746/21.12.2022
1438 ПР-745/21.12.2022 Наказателно постановление № НП-68 от 21.06.2023 07.07.2023
1437 ПР-744/21.12.2022
1436 ПР-743/21.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13181 #5/21.06.2023
1435 ПР-742/20.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13176 #3/16.06.2023
1434 ПР-741/20.12.2022
1433 ПР-740/20.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13175 #5/16.05.2023 26.08.2023
1432 ПР-739/19.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13169 #3/16.06.2023 26.07.2023
1431 ПР-738/19.12.2022
1430 ПР-737/19.12.2022
1429 ПР-736/12.12.2022
1428 ПР-735/12.12.2022
1427 ПР-734/06.12.2022
1426 ПР-733/06.12.2022
1425 ПР-732/05.12.2022
1424 ПР-731/05.12.2022 Наказателно постановление № НП-67 от 16.06.2023
1423 ПР-730/01.12.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10732 #5/01.06.2023
1422 ПР-729/29.11.2022
1421 ПР-728/29.11.2022
1420 ПР-727/29.11.2022 Споразумение № ЦУ-01-10840#8/19.05.2023 25.05.2023
1419 ПР-726/29.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10748 #6/25.05.2023 29.07.2023
1418 ПР-725/29.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10756 #3/25.05.2023 20.06.2023
1417 ПР-724/28.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10760 #4/25.05.2023
1416 ПР-723/28.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10759 #7/25.05.2023 20.06.2023
1415 ПР-722/28.11.2022
1414 ПР-721/25.11.2022
1413 ПР-720/25.11.2022
1412 ПР-719/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10743 #5/28.04.2023
1411 ПР-718/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10747 #6/15.05.2023 06.06.2023
1410 ПР-717/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10736 #4/23.05.2023 19.08.2023
1409 ПР-716/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10755 #3/19.05.2023 01.09.2023
1408 ПР-715/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10386 #5/10.05.2023
1407 ПР-714/24.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10751 #5/02.05.2023 06.09.2023
1406 ПР-713/23.11.2022 Наказателно постановление № НП-58 от 16.05.2023
1405 ПР-712/23.11.2022 Наказателно постановление № НП-53 от 03.05.2023
1404 ПР-711/23.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10734 #3/31.01.2023 24.02.2023
1403 ПР-710/22.11.2022
1402 ПР-709/22.11.2022 Наказателно постановление № НП-54 от 04.05.2023 15.05.2023
1401 ПР-708/18.11.2022
1400 ПР-707/18.11.2022
1399 ПР-706/17.11.2022
1398 ПР-705/15.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.05.2023 06.06.2023
1397 ПР-704/15.11.2022
1396 ПР-703/14.11.2022 Наказателно постановление № НП-51 от 02.05.2023 16.05.2023
1395 ПР-702/14.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10378 #4/04.05.2023
1394 ПР-701/11.11.2022 Наказателно постановление № НП-57 от 10.05.2023 06.06.2023
1393 ПР-700/11.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.05.2023 01.08.2023
1392 ПР-699/11.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.05.2023 13.06.2023
1391 ПР-698/11.11.2022  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10369 #3/03.05.2023 19.07.2023
1390 ПР-697/10.11.2022 Наказателно постановление № НП-55 от 04.05.2023
1389 ПР-696/10.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10382 #3/11.05.2023 30.08.2023
1388 ПР-695/09.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10377 #2/04.05.2023
1387 ПР-694/09.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.05.2023 22.08.2023
1386 ПР-693/09.11.2022
1385 ПР-692/09.11.2022
1384 ПР-691/08.11.2022 Наказателно постановление № НП-56 от 09.05.2023
1383 ПР-690/07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10381 #4/18.04.2023 28.07.2023
1382 ПР-689/07.11.2022 Наказателно постановление № НП-46 от 18.04.2023
1381 ПР-688/07.11.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.04.2023 26.05.2023 
1380 ПР-687/07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10387 #4/24.04.2023 17.05.2023 
1379 ПР-686/07.11.2022 Наказателно постановление № НП-52 от 03.05.2023
1378 ПР-685/07.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10439 #6/02.05.2023 30.05.2023 
1377 ПР-684/07.11.2022
1376 ПР-683/04.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10396 #4/02.05.2023
1375 ПР-682/04.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10398 #3/02.05.2023
1374 ПР-681/04.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10367 #6/24.04.2023 13.05.2023 
1373 ПР-680/03.11.2022
1372 ПР-679/03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10087 #4/21.04.2023 24.05.2023 
1371 ПР-678/03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10080 #5/21.04.2023 19.05.2023 
1370 ПР-677/03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10399 #5/28.04.2023 23.06.2023 
1369 ПР-676/03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10485 #3/28.04.2023 20.06.2023
1368 ПР-675/03.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10402 #4/21.04.2023 15.06.2023
1367 ПР-674/03.11.2022 Наказателно постановление № НП-49 от 24.04.2023
1366 ПР-673/02.11.2022
1365 ПР-672/02.11.2022
1364 ПР-671/02.11.2022
1363 ПР-670/02.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10405 #3/19.04.2023 06.06.2023
1362 ПР-669/02.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10375 #5/26.04.2023 19.05.2023
1361 ПР-668/02.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10379 #4/02.05.2023 19.05.2023 
1360 ПР-667/01.11.2022 Наказателно постановление № НП-50 от 24.04.2023 19.05.2023 
1359 ПР-666/01.11.2022 Наказателно постановление № НП-48 от 19.04.2023 15.05.2023 
1358 ПР-665/01.11.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10362 #6/19.04.2023 11.05.2023 
1357 ПР-664/31.10.2022
1356 ПР-663/31.10.2022 Споразумение № ЦУ-01-10314#4/28.04.2023 28.04.2023 
1355 ПР-662/28.10.2022
1354 ПР-661/28.10.2022
1353 ПР-660/28.10.2022
1352 ПР-659/28.10.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.04.2023 20.06.2023
1351 ПР-658/27.10.2022
1350 ПР-657/27.10.2022 Наказателно постановление № НП-47 от 19.04.2023
1349 ПР-656/26.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10384 #3/12.01.2023 06.05.2023 
1348 ПР-655/26.10.2022
1347 ПР-654/24.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10085 #3/04.04.2023 03.08.2023
1346 ПР-653/21.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9564 #4/31.10.2022
1345 ПР-652/20.10.2022 Наказателно постановление № НП-45 от 07.04.2023
1344 ПР-651/20.10.2022
1343 ПР-650/19.10.2022 Наказателно постановление № НП-43 от 04.04.2023 12.06.2023 
1342 ПР-649/18.10.2022
1341 ПР-648/18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9936 #4/09.12.2022
1340 ПР-647/18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10092 #4/18.04.2023 19.08.2023
1339 ПР-646/18.10.2022
1338 ПР-645/18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10106 #2/29.03.2023 16.09.2023
1337 ПР-644/18.10.2022

1336

ПР-643/18.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9955 #6/12.04.2023 12.09.2023
1335 ПР-642/17.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9956 #5/17.02.2023 06.06.2023 
1334 ПР-641/17.10.2022 Наказателно постановление № НП-44 от 07.04.2023 27.04.2023
1333 ПР-640/17.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9939 #7/18.04.2023 12.05.2023 
1332 ПР-639/14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9951 #4/09.12.2022 30.12.2022
1331 ПР-638/14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9952 #2/12.01.2023 25.02.2023
1330 ПР-637/14.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9953 #4/12.12.2022 30.12.2022
1329 ПР-636/13.10.2022
1328 ПР-635/07.10.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9941 #6/17.02.2023 16.03.2023 
1327 ПР-634/04.10.2022 Наказателно постановление № НП-42 от 27.03.2023
1326 ПР-633/03.10.2022
1325 ПР-632/30.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10015 #5/23.03.2023 12.10.2023
1324 ПР-631/29.09.2022 Наказателно постановление № НП-40 от 23.03.2023 08.09.2023
1323 ПР-630/29.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9783 #12/25.08.2023
1322 ПР-629/28.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9796 #5/23.03.2023
1321 ПР-628/28.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9960 #4/16.11.2022 14.02.2023 
1320 ПР-627/27.09.2022
1319 ПР-626/27.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9785 #5/24.03.2023
1318 ПР-625/26.09.2022
1317 ПР-624/26.09.2022 Наказателно постановление № НП-41 от 24.03.2023 27.09.2023
1316 ПР-623/26.09.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/27.03.2023 25.04.2023
1315 ПР-622/26.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23156 #6/28.02.2022
1314 ПР-621/26.09.2022
1313 ПР-620/23.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9795 #5/21.03.2023 13.04.2023 
1312 ПР-619/21.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9720 #3/17.02.2023
1311 ПР-618/21.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9781 #3/21.03.2023 18.07.2023
1310 ПР-617/20.09.2022
1309 ПР-616/12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9572 #4/13.03.2023
1308 ПР-615/12.09.2022
1307 ПР-614/12.09.2022
1306 ПР-613/12.09.2022 Наказателно постановление № НП-39 от 08.03.2023 07.04.2023 
1305 ПР-612/12.09.2022 Наказателно постановление № НП-31 от 15.02.2023 22.03.2023
1304 ПР-611/12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9595 #7/12.01.2023 08.02.2023
1303 ПР-610/12.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9644 #3/13.03.2023
1302 ПР-609/09.09.2022 Наказателно постановление № НП-37 от 07.03.2023
1301 ПР-608/09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9561 #5/01.11.2022 17.12.2022
1300 ПР-607/09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9391 #5/07.02.2023 03.03.2023
1299 ПР-606/09.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9365 #4/01.11.2022 22.11.2022
1298 ПР-605/08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9554 #4/08.03.2023 01.04.2023 
1297 ПР-604/08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9593 #6/12.01.2023 07.02.2023 
1296 ПР-603/08.09.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.03.2023 19.04.2023 
1295 ПР-602/08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9552 #3/19.12.2022 21.01.2023
1294 ПР-601/08.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9568 #3/14.11.2022 26.01.2023
1293 ПР-600/07.09.2022 Наказателно постановление № НП-38 от 07.03.2023 03.11.2022
1292 ПР-599/07.09.2022 Наказателно постановление № НП-16 от 12.01.2023
1291 ПР-598/07.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9540 #5/06.03.2023 11.04.2023 
1290 ПР-597/07.09.2022
1289 ПР-596/07.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9392 #3/07.02.2023
1288 ПР-595/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9562 #5/16.11.2022 03.12.2022
1287 ПР-594/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9566 #4/06.03.2023 12.05.2023
1286 ПР-593/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9556 #5/06.03.2023 30.03.2023 
1285 ПР-592/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9555 #5/06.03.2023 04.10.2023
1284 ПР-591/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9569 #3/20.12.2022
1283 ПР-590/05.09.2022 Наказателно постановление № НП-36 от 06.03.2023
1282 ПР-589/05.09.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.03.2023 06.04.2023 
1281 ПР-588/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9550 #5/01.03.2023 01.04.2023
1280 ПР-587/05.09.2022
1279 ПР-586/05.09.2022
1278 ПР-585/05.09.2022 Наказателно постановление № НП-15 от 12.01.2023 01.03.2023
1277 ПР-584/05.09.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9541 #3/12.01.2023 04.08.2023
1276 ПР-583/01.09.2022 Наказателно постановление № НП-128 от 04.11.2022 24.11.2022
1275 ПР-582/31.08.2022
1274 ПР-581/31.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9378 #5/15.02.2023 26.05.2023 
1273 ПР-580/31.08.2022 Наказателно постановление № НП-136 от 14.11.2022 30.11.2022
1272 ПР-579/31.08.2022
1271 ПР-578/30.08.2022 Наказателно постановление № НП-25 от 26.01.2023 10.02.2023
1270 ПР-577/30.08.2022 Наказателно постановление № НП-129 от 11.11.2022 03.04.2023
1269 ПР-576/30.08.2022 Наказателно постановление № НП-35 от 28.02.2023
1268 ПР-575/30.08.2022 Наказателно постановление № НП-28 от 07.02.2023 13.03.2023
1267 ПР-574/30.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9368 #4/28.02.2023 30.03.2023 
1266 ПР-573/30.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9370 #4/28.02.2023
1265 ПР-572/29.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.11.2022 30.03.2023
1264 ПР-571/29.08.2022
1263 ПР-570/29.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8415 #4/09.12.2022 22.03.2023
1262 ПР-569/29.08.2022 Наказателно постановление № НП-27 от 07.02.2023
1261 ПР-568/29.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9332 #3/01.11.2022 08.02.2023
1260 ПР-567/29.08.2022 Наказателно постановление № НП-14 от 12.01.2023 16.02.2023
1259 ПР-566/29.08.2022 Наказателно постановление № НП-30 от 07.02.2023
1258 ПР-565/26.08.2022 Наказателно постановление № НП-34 от 27.02.2023 22.03.2023
1257 ПР-564/26.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9397 #6/07.02.2023 01.03.2023 
1256 ПР-563/26.08.2022
1255 ПР-562/26.08.2022 Наказателно постановление № НП-141 от 22.11.2022 30.12.2022
1254 ПР-561/26.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/27.02.2023
1253 ПР-560/26.08.2022
1252 ПР-559/25.08.2022 Наказателно постановление № НП-13 от 12.01.2023 09.09.2023
1251 ПР-558/25.08.2022
1250 ПР-557/25.08.2022 Наказателно постановление № НП-154 от 23.12.2022 06.03.2023 
1249 ПР-556/25.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9375 #4/01.11.2022 29.12.2022
1248 ПР-555/22.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9421 #3/30.09.2022 21.03.2023
1247 ПР-554/22.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9355 #6/21.02.2023 25.03.2023 
1246 ПР-553/22.08.2022 Наказателно постановление № НП-32 от 15.02.2023 12.03.2023
1245 ПР-552/22.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.03.2023 30.03.2023 
1244 ПР-551/19.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.11.2022 20.12.2022
1243 ПР-550/18.08.2022 Наказателно постановление № НП-33 от 20.02.2023 21.03.2023 
1242 ПР-549/17.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8770 #5/09.01.2023 01.03.2023 
1241 ПР-548/17.08.2022 Наказателно постановление № НП-29 от 07.02.2023 06.03.2023
1240 ПР-547/16.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9498 #2/30.08.2022 27.01.2023
1239 ПР-546/16.08.2022
1238 ПР-545/16.08.2022
1237 ПР-544/16.08.2022
1236 ПР-543/16.08.2022
1235 ПР-542/15.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9075 #2/14.11.2022 03.12.2022
1234 ПР-541/12.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.02.2023
1233 ПР-540/10.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8428#4/07.10.2022 22.08.2023
1232 ПР-539/09.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8555 #6/09.12.2022 26.05.2023 
1231 ПР-538/09.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8553 #9/09.01.2023
1230 ПР-537/08.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8626 #3/08.02.2023 19.05.2023 
1229 ПР-536/08.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8616 #3/03.10.2022 29.10.2022
1228 ПР-535/05.08.2022 Наказателно постановление № НП-150 от 22.12.2022 25.02.2023 
1227 ПР-534/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8617 #5/04.11.2022 25.11.2022
1226 ПР-533/05.08.2022 Наказателно постановление № НП-26 от 06.02.2023 15.02.2022
1225 ПР-532/05.08.2022
1224 ПР-531/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8619 #6/16.11.2022 01.02.2023
1223 ПР-530/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8624 #4/16.11.2022 03.02.2023
1222 ПР-529/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8618 #3/07.11.2022 13.12.2022
1221 ПР-528/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8407 #5/22.11.2022 09.12.2022
1220 ПР-527/05.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8414 #5/02.12.2022 20.12.2022
1219 ПР-526/05.08.2022 Наказателно постановление № НП-151 от 22.12.2022 06.01.2023 
1218 ПР-525/05.08.2022
1217 ПР-524/04.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.02.2023
1216 ПР-523/04.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2023 10.03.2023 
1215 ПР-522/04.08.2022 Наказателно постановление № НП-20 от 17.01.2023 06.09.2023
1214 ПР-521/04.08.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2023 10.03.2023 
1213 ПР-520/04.08.2022
1212 ПР-519/03.08.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-9720 #3/17.02.2023 20.08.2022 
1211 ПР-518/29.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8546 #4/03.10.2022 09.11.2022
1210 ПР-517/29.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7795 #5/14.11.2022
1209 ПР-516/28.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8568 #2/23.08.2022 15.11.2022
1208 ПР-515/28.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2023 23.03.2023 
1207 ПР-514/28.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7554 #4/26.08.2022 27.09.2022
1206 ПР-513/28.07.2022 1. Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.01.2023                                 2. Наказателно постановление № НП-22 от 18.01.2023 2. НП в сила от 28.02.2023
1205 ПР-512/27.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.11.2022 07.12.2022
1204 ПР-511/26.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/23.08.2022 27.01.2023
1203 ПР-510/26.07.2022 Наказателно постановление № НП-146 от 09.12.2022 04.01.2023 
1202 ПР-509/25.07.2022
1201 ПР-508/22.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023 22.09.2023
1200 ПР-507/22.07.2022 Наказателно постановление № НП-105 от 25.08.2022
1199 ПР-506/22.07.2022 Наказателно постановление № НП-99 от 23.08.2022 13.09.2022
1198 ПР-505/22.07.2022 Наказателно постановление № НП-152 от 22.12.2022
1197 ПР-504/22.07.2022 Наказателно постановление № НП-121 от 06.10.2022
1196 ПР-503/22.07.2022 Наказателно постановление № НП-101 от 23.08.2022 13.09.2022
1195 ПР-502/22.07.2022
1194 ПР-501/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 07.03.2023
1193 ПР-500/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.01.2023 09.02.2023
1192 ПР-499/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023 31.08.2023
1191 ПР-498/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023 03.10.2023
1190 ПР-497/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8408 #5/18.01.2023 08.02.2023
1189 ПР-496/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023
1188 ПР-495/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023 06.09.2023
1187 ПР-494/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/23.01.2023
1186 ПР-493/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8418 #2/24.08.2022 15.09.2022
1185 ПР-492/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.01.2023 31.01.2023
1184 ПР-491/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/23.01.2023 14.06.2023 
1183 ПР-490/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8427 #5/04.10.2022 26.10.2022
1182 ПР-489/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8429#5/07.10.2022 01.12.2022
1181 ПР-488/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8430 #5/24.10.2022 11.03.2023
1180 ПР-487/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8431 #5/18.08.2022 15.02.2023
1179 ПР-486/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8432 #5/03.10.2022 05.01.2023
1178 ПР-485/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8417 #5/03.10.2022
1177 ПР-484/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8415 #4/09.12.2022 13.06.2023
1176 ПР-483/21.07.2022 Споразумение № ЦУ 01-9282 #2/27.09.2022 11.10.2022
1175 ПР-482/21.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7740 #3/15.09.2022 30.11.2022
1174 ПР-481/21.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.01.2023 14.02.2023
1173 ПР-480/20.07.2022 Наказателно постановление № НП-21 от 17.01.2023 03.02.2023
1172 ПР-479/20.07.2022
1171 ПР-478/20.07.2022 Споразумение № ЦУ-01-7798#6/05.12.2022 13.12.2022
1170 ПР-477/20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.01.2023
1169 ПР-476/20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.01.2023 03.03.2023
1168 ПР-475/20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.08.2023 05.09.2023
1167 ПР-474/20.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН / 13.10.2022 01.08.2023
1166 ПР-473/20.07.2022
1165 ПР-472/20.07.2022
1164 ПР-471/20.07.2022 Наказателно постановление № НП-157 от 30.12.2022 15.02.2023
1163 ПР-470/20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7200 #5/13.10.2022 01.11.2022
1162 ПР-469/20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7790 #2/15.09.2022 16.12.2022
1161 ПР-468/20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7210 #5/07.10.2022 04.05.2023
1160 ПР-467/20.07.2022 Наказателно постановление № НП-12 от 09.01.2023 20.05.2023
1159 ПР-466/20.07.2022 Наказателно постановление № НП-124 от 13.10.2022 25.10.2022
1158 ПР-465/20.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7805 #2/30.09.2022 18.10.2022
1157 ПР-464/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-126 от 24.10.2022 12.11.2022
1156 ПР-463/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-24 от 18.01.2023 31.01.2023
1155 ПР-462/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-104 от 24.08.2022
1154 ПР-461/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-131 от 14.11.2022 06.12.2022
1153 ПР-460/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-125 от 13.10.2022 27.10.2022
1152 ПР-459/19.07.2022
1151 ПР-458/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7521 #5/13.10.2022 01.11.2022
1150 ПР-457/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7916 #5/17.01.2023
1149 ПР-456/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7212 #4/30.08.2022 20.09.2022
1148 ПР-455/19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.11.2022 25.11.2022
1147 ПР-454/19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 26.01.2023
1146 ПР-453/19.07.2022
1145 ПР-452/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7793 #4/09.01.2023 26.01.2023
1144 ПР-451/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-119 от 05.10.2022 30.05.2023
1143 ПР-450/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-18 от 16.01.2023 23.01.2023
1142 ПР-449/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7523 #5/18.01.2023 09.02.2023
1141 ПР-448/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-100 от 23.08.2022
1140 ПР-447/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7505 #4/09.01.2023 26.01.2023
1139 ПР-446/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-23 от 18.01.2023 14.02.2023
1138 ПР-445/19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.01.2023 08.02.2023
1137 ПР-444/19.07.2022 Споразумение № ЦУ-01-7786#4/08.09.2022 08.09.2022
1136 ПР-443/19.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/13.10.2022 08.03.2023
1135 ПР-442/19.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8404 #6/22.12.2022 02.02.2023
1134 ПР-441/19.07.2022 Наказателно постановление № НП-109 от 31.08.2022 08.10.2022
1133 ПР-440/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 22.03.2023
1132 ПР-439/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 16.02.2023
1131 ПР-438/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.01.2023
1130 ПР-437/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7775 #4/09.01.2023 27.01.2023

1129

ПР-436/18.07.2022 Наказателно постановление № НП-19 от 16.01.2023 03.02.2023
1128 ПР-435/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.01.2023 23.02.2023
1127 ПР-434/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.08.2023 06.09.2023
1126 ПР-433/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.01.2023
1125 ПР-432/18.07.2022
1124 ПР-431/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2023 29.03.2023
1123 ПР-430/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2023 17.03.2023
1122 ПР-429/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.12.2022
1121 ПР-428/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 24.02.2023
1120 ПР-427/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7465 #5/23.08.2022 14.09.2022
1119 ПР-426/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2023 20.09.2023
1118 ПР-425/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2022 01.07.2023
1117 ПР-424/18.07.2022 Наказателно постановление № НП-127 от 24.10.2022 12.11.2022
1116 ПР-423/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7520 #6/07.10.2022 29.11.2022
1115 ПР-422/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7559 #5/24.10.2022 22.11.2022
1114 ПР-421/18.07.2022 Наказателно постановление № НП-122 от 07.10.2022
1113 ПР-420/18.07.2022 Наказателно постановление № НП-123 от 13.10.2022 06.01.2023
1112 ПР-419/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 26.05.2023
1111 ПР-418/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 31.01.2023
1110 ПР-417/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023
1109 ПР-416/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.08.2023 05.09.2023
1108 ПР-415/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7970 #3/24.08.2022 17.09.2022
1107 ПР-414/18.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8373 #2/18.01.2023 21.02.2023
1106 ПР-413/18.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.01.2023 26.05.2023
1105 ПР-412/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.11.2022 14.01.2023
1104 ПР-411/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 07.03.2023
1103 ПР-410/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.01.2023 26.05.2023
1102 ПР-409/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023
1101 ПР-408/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.01.2023
1100 ПР-407/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.11.2022 30.12.2022
1099 ПР-406/15.07.2022 Наказателно постановление № НП-6 от 09.01.2023 25.01.2023
1098 ПР-405/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.11.2022 03.12.2022
1097 ПР-404/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023
1096 ПР-403/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 02.03.2023
1095 ПР-402/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.11.2022 09.12.2022
1094 ПР-401/15.07.2022 Наказателно постановление № НП-143 от 02.12.2022 06.12.2022
1093 ПР-400/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.01.2023 10.05.2023
1092 ПР-399/15.07.2022
1091 ПР-398/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7175 #4/16.01.2023 28.02.2023
1090 ПР-397/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.01.2023 21.01.2023
1089 ПР-396/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7510 #5/30.12.2022 08.02.2023
1088 ПР-395/15.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.03.2023
1087 ПР-394/15.07.2022
1086 ПР-393/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7967 #4/16.11.2022 06.12.2022
1085 ПР-392/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7515 #5/30.12.2022 20.01.2023
1084 ПР-391/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7508 #4/09.01.2023
1083 ПР-390/15.07.2022
1082 ПР-389/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7755 #4/23.08.2022 14.12.2022
1081 ПР-388/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7820 #8/09.01.2023 25.02.2023
1080 ПР-387/15.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-7803 #6/29.11.2022 21.12.2022
1079 ПР-386/15.07.2022 Наказателно постановление № НП-115 от 28.09.2022 02.11.2022
1078 ПР-385/15.07.2022 Наказателно постановление № НП-97 от 18.08.2022 14.10.2022
1077 ПР-384/15.07.2022 Наказателно постановление № НП-134 от 14.11.2022 01.12.2022
1076 ПР-383/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-130 от 11.11.2022 04.05.2023
1075 ПР-382/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7807 #6/09.01.2023 27.01.2023
1074 ПР-381/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-120 от 06.10.2022 27.10.2022
1073 ПР-380/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-9 от 09.01.2023 24.01.2023
1072 ПР-379/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7813 #5/29.12.2022 08.02.2023
1071 ПР-378/14.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.08.2023 05.09.2023
1070 ПР-377/14.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2022 20.01.2023
1069 ПР-376/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-7 от 09.01.2023 23.02.2023
1068 ПР-375/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7503 #5/30.12.2022 21.02.2023
1067 ПР-374/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7748 #5/30.12.2022 02.03.2023
1066 ПР-373/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-4 от 04.01.2023 25.01.2023
1065 ПР-372/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-11 от 09.01.2023 24.03.2023
1064 ПР-371/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7492 #2/25.08.2022 06.06.2023
1063 ПР-370/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-10 от 09.01.2023 25.01.2023
1062 ПР-369/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-8 от 09.01.2023 26.05.2023
1061 ПР-368/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7511 #2/24.08.2022 22.10.2022
1060 ПР-367/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-144 от 02.12.2022 23.02.2023
1059 ПР-366/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7498 #4/13.01.2023 06.05.2023
1058 ПР-365/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-145 от 09.12.2022 03.03.2023
1057 ПР-364/14.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.08.2022 16.11.2022
1056 ПР-363/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-139 от 16.11.2022
1055 ПР-362/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7496 #3/18.08.2022
1054 ПР-361/14.07.2022 Наказателно постановление № НП-116 от 28.09.2022 27.10.2022
1053 ПР-360/14.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7859#2/16.01.2023 18.02.2023
1052 ПР-359/13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 13.04.2023
1051 ПР-358/13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.11.2021 31.12.2022
1050 ПР-357/13.07.2022
1049 ПР-356/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7487 #5/04.01.2023
1048 ПР-355/13.07.2022 Наказателно постановление № НП-3 от 04.01.2023
1047 ПР-354/13.07.2022 Наказателно постановление № НП-133 от 14.11.2022 01.12.2022
1046 ПР-353/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7116 #4/29.12.2022 20.01.2023
1045 ПР-352/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7486 #6/13.01.2023
1044 ПР-351/13.07.2022 Наказателно постановление № НП-17 от 12.01.2023 26.02.2023

1043

ПР-350/13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.01.2023 26.01.2023
1042 ПР-349/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8177 #4/04.01.2023 24.01.2023
1041 ПР-348/13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.01.2023 25.01.2023
1040 ПР-347/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7169 #2/04.01.2023 25.01.2023
1039 ПР-346/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7468 #3/05.08.2022 09.09.2022
1038 ПР-345/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8131 #5/16.01.2023 04.02.2023
1037 ПР-344/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8118 #6/07.12.2022
1036 ПР-343/13.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/05.10.2023
1035 ПР-342/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7164 #5/04.01.2023 02.02.2023
1034 ПР-341/13.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7509 #3/26.08.2022 22.09.2022
1033 ПР-340/12.07.2022 Наказателно постановление № НП-138 от 16.11.2022 01.12.2022
1032 ПР-339/12.07.2022 Наказателно постановление № НП-118 от 05.10.2022 24.11.2022
1031 ПР-338/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7097 #6/29.12.2022 03.06.2023
1030 ПР-337/12.07.2022 Наказателно постановление № НП-117 от 03.10.2022 27.10.2022
1029 ПР-336/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7984 #3/26.08.2022 29.03.2023
1028 ПР-335/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7989 #6/16.11.2022 02.12.2022
1027 ПР-334/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7988 #4/31.08.2022 20.09.2022
1026 ПР-333/12.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2022
1025 ПР-332/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7986 #5/01.11.2022 02.12.2022
1024 ПР-331/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7099 #5/30.12.2022 19.01.2023
1023 ПР-330/12.07.2022 Наказателно постановление № НП-1 от 01.04.2023
1022 ПР-329/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7113 #4/29.12.2022 11.02.2023
1021 ПР-328/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7937 #4/28.09.2022 25.10.2022
1020 ПР-327/12.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.01.2023 07.03.2023
1019 ПР-326/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7161 #4/09.01.2023 15.02.2023
1018 ПР-325/12.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7119 #3/16.11.2022
1017 ПР-324/11.07.2022 Наказателно постановление № НП-153 от 22.12.2022 13.01.2023
1016 ПР-323/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7015 #4/04.10.2022 22.11.2022
1015 ПР-322/11.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2022 11.03.2023
1014 ПР-321/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7111 #5/29.12.2022 14.01.2023
1013 ПР-320/11.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/22.12.2022 23.02.2023
1012 ПР-319/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7114 #5/ 04.11.2022 26.11.2022
1011 ПР-318/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3733 #9/30.12.2022 26.05.2023
1010 ПР-317/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7108 #4/16.08.2022 05.10.2022
1009 ПР-316/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7912 #5/01.11.2022 22.11.2022
1008 ПР-315/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7911 #5/30.12.2022
1007 ПР-314/11.07.2022 Наказателно постановление № НП-132 от 14.11.2022 02.12.2022
1006 ПР-313/11.07.2022 Наказателно постановление № НП-103 от 24.08.2022
1005 ПР-312/11.07.2022
1004 ПР-311/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7905 #3/14.11.2022 20.12.2022
1003 ПР-310/11.07.2022 Наказателно постановление № НП-149 от 20.12.2022 16.02.2023
1002 ПР-309/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7872 #2/15.09.2022 14.10.2022
1001 ПР-308/11.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7107 #3/24.08.2022 01.10.2022
1000 ПР-307/08.07.2022 27.10.2022
999 ПР-306/08.07.2022
998 ПР-305/08.07.2022
997 ПР-304/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7830 #6/30.12.2022 07.02.2023
996 ПР-303/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7828 #4/24.08.2022 13.09.2022
995 ПР-302/08.07.2022
994 ПР-301/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7823 #4/16.11.2022 03.12.2022
993 ПР-300/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7821 #3/02.12.2022 23.12.2022
992 ПР-299/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6972 #4/29.12.2022
991 ПР-298/08.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2022 18.01.2023
990 ПР-297/08.07.2022
989 ПР-296/08.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.08.2023
988 ПР-295/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7811 #5/15.09.2022 12.10.2022
987 ПР-294/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7804 #4/30.12.2022
986 ПР-293/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7758 #3/18.08.2022 16.09.2022
985 ПР-292/08.07.2022 Наказателно постановление № НП-2 от 04.01.2023
984 ПР-291/08.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6925 #4/15.09.2022 06.10.2022
983 ПР-290/08.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.09.2022 13.10.2022
982 ПР-289/07.07.2022
981 ПР-288/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7080 #6/11.11.2022 01.12.2022
980 ПР-287/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6974 #6/24.08.2022 14.09.2022
979 ПР-286/07.07.2022 Наказателно постановление № НП-106 от 26.08.2022
978 ПР-285/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6983 #6/23.08.2022 03.12.2022
977 ПР-284/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-6981 #5/26.08.2022 22.09.2022
976 ПР-283/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-6982 #5/17.08.2022
975 ПР-282/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-7106 #5/23.08.2022 09.09.2022
974 ПР-281/07.07.2022 Наказателно постановление № НП-155 от 23.12.2022 05.06.2023
973 ПР-280/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7011 #7/30.12.2022 11.02.2023
972 ПР-279/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7095 #6/20.12.2022 06.01.2023
971 ПР-278/07.07.2022 Наказателно постановление № НП-95 от 16.08.2022
970 ПР-277/07.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.09.2022 05.10.2022
969 ПР-276/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7013 #3/17.08.2022 06.09.2022
968 ПР-275/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6936 #4/16.11.2022 27.12.2022
967 ПР-274/07.07.2022 Наказателно постановление № НП-137 от 16.11.2022 03.01.2023
966 ПР-273/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6966 #6/24.08.2022 15.12.2022
965 ПР-272/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6947 #2/02.12.2022 20.12.2022
964 ПР-271/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7058 #3/15.09.2022
963 ПР-270/07.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7086 #4/30.12.2022 14.02.2023
962 ПР-269/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6962 #5/17.08.2022
961 ПР-268/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6964 #8/04.11.2022 25.11.2022
960 ПР-267/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-6967 #7/29.11.2022
959 ПР-266/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5831 #6/18.08.2022 10.09.2022
958 ПР-265/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6781 #6/23.08.2022 22.09.2022
957 ПР-264/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6960 #6/04.11.2022 21.01.2023
956 ПР-263/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6912 #5/25.08.2022 05.11.2022
955 ПР-262/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6961 #5/16.08.2022 09.09.2022
954 ПР-261/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6914 #5/11.11.2022 06.12.2022
953 ПР-260/06.07.2022 Наказателно постановление № НП-5 от 09.01.2023 28.01.2023
952 ПР-259/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6963 #6/12.09.2022 06.10.2022
951 ПР-258/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6915 #3/24.08.2022 16.09.2022
950 ПР-257/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6965 #6/16.11.2022 03.12.2022
949 ПР-256/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-6794 #5/29.11.2022 29.12.2022
948 ПР-255/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7012 #5/11.11.2022
947 ПР-254/06.07.2022 Наказателно постановление № НП-96 от 18.08.2022
946 ПР-253/06.07.2022
945 ПР-252/06.07.2022
944 ПР-251/06.07.2022
943 ПР-250/06.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6929 #2/15.09.2022
942 ПР-249/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6917 #4/11.11.2022 21.12.2022
941 ПР-248/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6937 #5/28.09.2022 20.10.2022
940 ПР-247/05.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.12.2022 18.01.2023
939 ПР-246/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6945 #6/30.12.2022 20.01.2023
938 ПР-245/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6780 #3/16.08.2022 15.09.2022
937 ПР-244/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6908 #3/17.08.2022 22.12.2022
936 ПР-243/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6928 #9/29.12.2022 14.06.2023
935 ПР-242/05.07.2022 Наказателно постановление № НП-158 от 30.12.2022 08.02.2023
934 ПР-241/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-7093 #6/11.11.2022 29.12.2022
933 ПР-240/05.07.2022 Наказателно постановление № НП-156 от 30.12.2022 25.01.2023
932 ПР-239/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6931 #4/30.12.2022 19.01.2023
931 ПР-238/05.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.11.2022 04.02.2023
930 ПР-237/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6784 #7/16.11.2022 08.12.2022
929 ПР-236/05.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6785 #5/22.11.2022 09.03.2023
928 ПР-235/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6934 #5/14.11.2022 27.01.2023
927 ПР-234/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6932 #5/22.11.2022 16.12.2022
926 ПР-233/04.07.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/26.08.2022 27.09.2022
925 ПР-232/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6951 #6/19.09.2022 18.10.2022
924 ПР-231/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6941 #9/29.12.2022 18.01.2023
923 ПР-230/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17779#4/02.12.2022 21.12.2022
922 ПР-229/04.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3960 #5/11.11.2022 29.12.2022
921 ПР-228/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6783 #5/17.08.2022 06.10.2022
920 ПР-227/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6782 #5/04.11.2022 09.12.2022
919 ПР-226/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6940 #5/02.12.2022 26.01.2023
918 ПР-225/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6803 #3/23.12.2022 18.01.2023
917 ПР-224/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6933 #3/22.12.2022 16.02.2023
916 ПР-223/01.07.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6808 #2/02.12.2022 31.01.2023
915 ПР-222/30.06.2022
914 ПР-221/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6779 #2/24.08.2022 13.09.2022
913 ПР-220/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6806 #4/22.12.2022 31.01.2023
912 ПР-219/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6435 #5/14.11.2022 30.11.2022
911 ПР-218/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6796 #3/24.08.2022 22.09.2022
910 ПР-217/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6804 #4 /23.12.2022 28.01.2023
909 ПР-216/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6786 #6 /19.09.2022 11.10.2022
908 ПР-215/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6800 #5 /12.09.2022 08.10.2022
907 ПР-214/30.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6801 #7 /28.11.2022 13.12.2022
906 ПР-213/30.06.2022 Наказателно постановление № НП-142 от 28.11.2022 13.12.2022
905 ПР-212/29.06.2022
904 ПР-211/29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6797 #3/30.12.2022 01.02.2023
903 ПР-210/29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6771 #4/24.08.2022 15.09.2022
902 ПР-209/29.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.12.2022 08.03.2023
901 ПР-208/29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6900 #5/15.09.2022 02.12.2022
900 ПР-207/29.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ 01-6795 #6/25.11.2022 16.12.2022
899 ПР-206/29.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.08.2022 20.09.2022
898 ПР-205/28.06.2022 Наказателно постановление № НП-94 от 16.08.2022
897 ПР-204/28.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6902 #2/28.11.2022 21.12.2022
896 ПР-203/27.06.2022 Наказателно постановление № НП-148 от 20.12.2022 23.12.2022
895 ПР-202/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6901 #6/28.09.2022 23.10.2022
894 ПР-201/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6799 #5/15.09.2022 05.10.2022
893 ПР-200/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6789 #5/28.09.2022 21.10.2022
892 ПР-199/27.06.2022 Наказателно постановление № НП-135 от 14.11.2022
891 ПР-198/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6601 #5/23.08.2022 26.10.2022
890 ПР-197/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6601 #5/23.08.2022 09.09.2022
889 ПР-196/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3810 #5/23.08.2022 10.09.2022
888 ПР-195/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6603 #5/24.08.2022 27.01.2023
887 ПР-194/27.06.2022
886 ПР-193/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6977 #3/25.08.2022 20.09.2022
885 ПР-192/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5756 #5/05.08.2022 15.10.2022
884 ПР-191/27.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6807 #4/15.09.2022 18.11.2022
883 ПР-190/24.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6511 #2/16.08.2022 14.11.2022
882 ПР-189/24.06.2022
881 ПР-188/23.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5871 #3/24.08.2022 16.09.2022
880 ПР-187/23.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3683 #5/08.08.2022 06.09.2023
879 ПР-186/22.06.2022 Наказателно постановление № НП-147 от 20.12.2022 17.02.2023
878 ПР-185/22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3685 #8/09.12.2022 01.03.2023
877 ПР-184/22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5753 #6/08.08.2022 26.08.2022
876 ПР-183/22.06.2022
875 ПР-182/22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-5868#4/10.08.2022 01.09.2022
874 ПР-181/22.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2953 #4/05.08.2022 08.09.2022
873 ПР-180/21.06.2022
872 ПР-179/21.06.2022
871 ПР-178/21.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6747 #6/23.08.2022 13.09.2022
870 ПР-177/21.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.09.2022 11.10.2022
869 ПР-176/21.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-5829#3/10.08.2022 27.08.2022
868 ПР-175/20.06.2022
867 ПР-174/20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5872 #7/24.08.2022 24.09.2022
866 ПР-173/20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5872 #6/24.08.2022 24.09.2022
865 ПР-172/20.06.2022 Наказателно постановление № НП-107 от 26.08.2022 27.10.2022
864 ПР-171/20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6714 #3/15.07.2022
863 ПР-170/20.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5824 #3/15.09.2022 25.10.2022
862 ПР-169/17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6703 #2/15.09.2022 27.10.2022
861 ПР-168/17.06.2022 Наказателно постановление № НП-111 от 15.09.2022
860 ПР-167/17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5867 #9/11.08.2022 11.11.2022
859 ПР-166/17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5826 #8/24.08.2022
858 ПР-165/17.06.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/05.10.2023
857 ПР-164/17.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-6668 #3/15.09.2022 14.10.2022
856 ПР-163/17.06.2022 Наказателно постановление № НП-86 от 29.06.2022 14.07.2022
855 ПР-162/16.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5801 #3/24.08.2022 20.09.2022
854 ПР-161/16.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5827 #6/12.09.2022 11.10.2022
853 ПР-160/16.06.2022 Наказателно постановление № НП-113 от 15.09.2022 03.10.2022
852 ПР-159/15.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5822 #4/17.08.2022 12.10.2022
851 ПР-158/14.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5757 #3/19.09.2022 18.10.2022
850 ПР-157/14.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-4140 #4/19.07.2022 23.08.2022
849 ПР-156/13.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-5755 #5/24.08.2022 15.09.2022
848 ПР-155/10.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН ЦУ 01-3682 #3/02.09.2022 09.12.2022
847 ПР-154/09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-5825 #2/19.07.2022
846 ПР-153/09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3680 #6/23.08.2022 11.09.2022
845 ПР-152/09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3408 #2/08.07.2022 30.07.2023
844 ПР-151/09.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3732 #3/07.07.2022 15.09.2022
843 ПР-150/07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3730 #2/26.07.2022
842 ПР-149/07.06.2022 Наказателно постановление № НП-90 от 12.07.2022 03.08.2022
841 ПР-148/07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8398/19.07.2022 09.11.2022
840 ПР-147/07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3681 #3/30.06.2022 06.10.2022
839 ПР-146/07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3228 #2/19.07.2022
838 ПР-145/07.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3737 #3/07.07.2022 05.08.2022
837 ПР-144/02.06.2022
836 ПР-143/02.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-3139#4/10.08.2022 29.03.2023
835 ПР-142/02.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-3197#5/10.08.2022 30.08.2022
834 ПР-141/02.06.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2593 #6/30.06.2022 20.07.2022
833 ПР-140/31.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3089 #5/08.08.2022
832 ПР-139/31.05.2022 Наказателно постановление № НП-93 от 05.08.2022
831 ПР-138/27.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3030 #3/30.06.2022 23.11.2022
830 ПР-137/26.05.2022
829 ПР-136/26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8397/19.07.2022 06.08.2022
828 ПР-135/26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-8399/19.07.2022 10.08.2022
827 ПР-134/26.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2756 #4/03.08.2022 05.04.2023
826 ПР-133/25.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2804 #2/24.08.2022 19.10.2022
825 ПР-132/20.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2852 #5/19.07.2022 13.09.2022
824 ПР-131/20.05.2022 Наказателно постановление № НП-98 от 18.08.2022
823 ПР-130/20.05.2022 Наказателно постановление № НП-140 от 18.11.2022 07.12.2022
822 ПР-129/12.05.2022 Наказателно постановление № НП-89 от 30.06.2022 19.07.2022
821 ПР-128/10.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3138 #3/08.07.2022
820 ПР-127/05.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2921 #2/23.06.2022
819 ПР-126/04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3010 #3/15.06.2022
818 ПР-125/04.05.2022 Наказателно постановление № НП-112 от 15.09.2022 05.10.2022
817 ПР-124/04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1150 #8/24.08.2022 24.11.2022
816 ПР-123/04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2653 #4/18.08.2022
815 ПР-122/04.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1483 #4/30.06.2022
814 ПР-121/03.05.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-3128 #3/15.06.2022
813 ПР-120/29.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1478 #7/25.10.2022
812 ПР-119/27.04.2022 Наказателно постановление № НП-108 от 26.08.2022 04.05.2023
811 ПР-118/27.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2829 #4/30.06.2022
810 ПР-117/26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2686 #3/14.06.2022 30.12.2022
809 ПР-116/26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2594 #4/17.06.2022 28.07.2022
808 ПР-115/26.04.2022 Наказателно постановление № НП-110 от 31.08.2022 18.01.2023
807 ПР-114/26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2505 #2/23.08.2022
806 ПР-113/26.04.2022 Наказателно постановление № НП-85 от 17.06.2022 13.07.2022
805 ПР-112/26.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2550 #3/20.06.2022
804 ПР-111/20.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2426 #5/05.07.2022 01.11.2022
803 ПР-110/20.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2428 #2/27.05.2022 01.10.2022
802 ПР-109/20.04.2022 Наказателно постановление № НП-88 от 29.06.2022
801 ПР-108/19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2387 #2/19.05.2022
800 ПР-107/19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1989 #6/08.06.2022 12.10.2022
799 ПР-106/19.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2249 #5/30.05.2022
798 ПР-105/19.04.2022
797 ПР-104/15.04.2022
796 ПР-103/15.04.2022
795 ПР-102/14.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2684 #3/18.05.2022 16.07.2022
794 ПР-101/13.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2508 #5/03.08.2022 02.12.2022
793 ПР-100/12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2683 #3/30.05.2022 06.07.2022
792 ПР-99/12.04.2022 Наказателно постановление № НП-84 от 15.06.2022
791 ПР-98/12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2262 #2/19.05.2022
790 ПР-97/12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2251 #2/09.05.2022 28.05.2022
789 ПР-96/12.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2259 #3/12.05.2022 31.05.2022
788 ПР-95/08.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2203 #5/27.05.2022 14.07.2022
787 ПР-94/05.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2247 #3/18.05.2022
786 ПР-93/05.04.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2244 #2/17.05.2022 03.06.2022
785 ПР-92/31.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2205 #6/26.07.2022
784 ПР-91/30.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2197 #3/29.04.2022
783 ПР-90/29.03.2022
782 ПР-89/25.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2454 #2/20.04.2022 13.05.2022
781 ПР-88/22.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1993 #4/29.04.2022 18.05.2022
780 ПР-87/21.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2204 #3/15.06.2022 08.02.2023
779 ПР-86/17.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1067 #6/30.08.2022
778 ПР-85/17.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1072 #3/15.06.2022 15.08.2023
777 ПР-84/17.03.2022
776 ПР-83/16.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1344 #2/21.04.2022 27.09.2022
775 ПР-82/15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1991 #3/01.04.2022 21.04.2022
774 ПР-81/15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-932 #5/09.05.2022
773 ПР-80/15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1488 #3/27.04.2022 14.05.2022
772 ПР-79/15.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1485 #2/19.04.2022
771 ПР-78/11.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1797 #4/21.04.2022
770 ПР-77/11.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1587 #7/13.05.2022
769 ПР-76/10.03.2022 Наказателно постановление № НП-79 от 28.04.2022
768 ПР-75/10.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1954 #4/21.04.2022
767 ПР-74/10.03.2022
766 ПР-73/09.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1720 #3/19.04.2022 24.05.2022
765 ПР-72/09.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1723 #8/29.06.2022 20.07.2022
764 ПР-71/07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1439 #6/20.04.2022
763 ПР-70/07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1436 #5/19.04.2022 06.05.2022
762 ПР-69/07.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1435 #7/07.06.2022 27.07.2022
761 ПР-68/04.03.2022
760 ПР-67/04.03.2022 Споразумение № ЦУ-01-1479#3/29.04.2022 04.05.2022
759 ПР-66/04.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1592 #6/05.04.2022 22.04.2022
758 ПР-65/04.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1585 #4/29.04.2022
757 ПР-64/02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-935 #3/01.04.2022 20.04.2022
756 ПР-63/02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-1594 #2/13.04.2022 23.07.2022
755 ПР-62/02.03.2022 Наказателно постановление № НП-72 от 19.04.2022
754 ПР-61/02.03.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1600 #3/30.05.2022 13.07.2023
753 ПР-60/28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1185 #5/12.05.2022
752 ПР-59/28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1596 #3/05.04.2022 22.04.2022
751 ПР-58/28.02.2022 Наказателно постановление № НП-69 от 19.04.2022 29.06.2022
750 ПР-57/28.02.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.04.2022 27.05.2022
749 ПР-56/28.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1157 #7/10.05.2022
748 ПР-55/24.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1387 #11/07.07.2022
747 ПР-54/24.02.2022 Наказателно постановление № НП-83 от 09.06.2022
746 ПР-53/24.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1425 #2/13.05.2022 02.06.2022
745 ПР-52/23.02.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.05.2022
744 ПР-51/23.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-988 #3/20.04.2022
743 ПР-50/22.02.2022
742 ПР-49/22.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1071 #4/05.04.2022 24.06.2022
741 ПР-48/22.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1075 #6/19.04.2022 06.05.2022
740 ПР-47/18.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-931 #3/21.03.2022
739 ПР-46/18.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-1164#5/17.06.2022 24.06.2022
738 ПР-45/17.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1165 #4/21.03.2022 23.08.2022
737 ПР-44/17.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-965#7/15.06.2022 21.06.2022
736 ПР-43/17.02.2022 Споразумение № ЦУ 01-948 #7/16.05.2022 18.05.2022
735 ПР-42/17.02.2022 Наказателно постановление № НП-80 от 29.04.2022
734 ПР-41/17.02.2022
733 ПР-40/16.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-907#7/27.05.2022 30.05.2022
732 ПР-39/16.02.2022 Споразумение № ЦУ-01-987#7/31.05.2022 09.06.2022
731 ПР-38/16.02.2022 Наказателно постановление № НП-81 от 13.05.2022 30.07.2022
730 ПР-37/15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1074 #2/17.03.2022 27.04.2022
729 ПР-36/15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-707 #2/01.04.2022
728 ПР-35/15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-909 #6/ 06.04.2022
727 ПР-34/15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-906 #6/01.04.2022
726 ПР-33/15.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-934 #5/01.04.2022
725 ПР-32/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-714 #3/01.04.2022 19.04.2022
724 ПР-31/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-713 #3/14.04.2022 11.05.2022
723 ПР-30/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-711 #4/01.04.2022 19.04.2022
722 ПР-29/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-777 #6/17.03.2022 07.04.2022
721 ПР-28/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-779 #5/01.04.2022
720 ПР-27/10.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-780 #6/01.04.2022
719 ПР-26/07.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-775 #3/06.04.2022
718 ПР-25/07.02.2022 Наказателно постановление № НП-65 от 08.04.2022 28.04.2022
717 ПР-24/07.02.2022 Наказателно постановление № НП-70 от 19.04.2022 06.05.2022
716 ПР-23/04.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23984 #6/11.03.2022 30.03.2022
715 ПР-22/04.02.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23980 #6/10.03.2022
714 ПР-21/25.01.2022 Споразумение № ЦУ01-143#6/10.05.2022 17.05.2022
713 ПР-20/25.01.2022 Наказателно постановление № НП-91 от 15.07.2022
712 ПР-19/24.01.2022
711 ПР-18/24.01.2022 Наказателно постановление № НП-91 от 15.07.2022 26.05.2023
710 ПР-17/18.01.2022 Споразумение № ЦУ01-134#6/10.05.2022 13.05.2022
709 ПР-16/17.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-138 #7/08.04.2022 27.04.2022
708 ПР-15/17.01.2022 Споразумение № ЦУ-01-142#9/26.05.2022 30.05.2022
707 ПР-14/14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-137 #6/05.04.2022 26.04.2022
706 ПР-13/14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-140 #6/05.04.2022
705 ПР-12/14.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-135 #7/14.04.2022 27.07.2022
704 ПР-11/13.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23961 #3/01.04.2022 20.04.2022
703 ПР-10/13.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23959 #5/17.03.2022
702 ПР-9/12.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23960 #5/09.05.2022 04.01.2023
701 ПР-8/12.01.2022 Наказателно постановление № НП-62 от 05.04.2022
700 ПР-7/12.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23917 #4/04.03.2022
699 ПР-6/11.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23957#8/17.03.2022 02.08.2022
698 ПР-5/11.01.2022 Наказателно постановление № НП-66 от 08.04.2022 26.04.2022
697 ПР-4/10.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-893/02.02.2022
696 ПР-3/10.01.2022 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23982 #6/11.05.2022
695 ПР-2/10.01.2022 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.03.2022 18.05.2023
694 ПР-1/04.01.2022 Наказателно постановление № НП-102 от 23.08.2022
693 ПР-00679/29.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23491 #7/01.04.2022 20.04.2022
692

ПР-00678/29.12.2021

Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23922 #4/04.02.2022 07.06.2022
691 ПР-00677/21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23916 #3/21.02.2022
690 ПР-00676/21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-424/17.01.2022
689 ПР-00675/21.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-697/25.01.2022 12.02.2022
688 ПР-00674/16.12.2021 Наказателно постановление № НП-87 от 29.06.2022 16.08.2022
687 ПР-00673/15.12.2021 Наказателно постановление № НП-78 от 28.04.2022 18.05.2022
686 ПР-00672/15.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-413/17.01.2022 02.08.2022
685 ПР-00671/15.12.2021 Наказателно постановление № НП-55 от 25.02.2022 05.05.2022
684 ПР-00670/14.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-414/17.01.2022
683 ПР-00669/10.12.2021 Наказателно постановление № НП-68 от 19.04.2022 11.05.2022
682 ПР-00668/09.12.2021 Наказателно постановление № НП-75 от 21.04.2022 28.06.2022
681 ПР-00667/09.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-576/21.01.2022 09.02.2022
680 ПР-00666/09.12.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23499 #4/22.12.2021
679 ПР-00665/09.12.2021 Наказателно постановление № НП-9 от 25.01.2022 26.02.2022
678 ПР-00664/08.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-569/21.01.2022 09.02.2022
677 ПР-00663/08.12.2021 Наказателно постановление № НП-71 от 19.04.2022 11.05.2022
676 ПР-00662/07.12.2021
675 ПР-00661/07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23540 #5/05.04.2022
674 ПР-00660/07.12.2021 Наказателно постановление № НП-59 от 17.03.2022 05.04.2022
673 ПР-00659/07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23541 #2/01.04.2022
672 ПР-00658/07.12.2021 Наказателно постановление № НП-8 от 21.01.2022 04.03.2022
671 ПР-00657/07.12.2021 Наказателно постановление № НП-54 от 22.02.2022 11.03.2022
670 ПР-00656/07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-416/17.01.2022
669 ПР-00655/06.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23538 #3/20.04.2022
668 ПР-00654/07.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23133 #4/10.02.2022 01.03.2022
667 ПР-00653/06.12.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23457 #3/17.12.2021 
666 ПР-00652/06.12.2021 Наказателно постановление № НП-20 от 03.02.2022 01.03.2022
665 ПР-00651/03.12.2021 Наказателно постановление № НП-67 от 19.04.2022
664 ПР-00650/03.12.2021 Наказателно постановление № НП-77 от 27.04.2022 20.05.2022
663 ПР-00649/01.12.2021 Наказателно постановление № НП-60 от 01.04.2022 26.08.2022
662 ПР-00648/01.12.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23254 #2/17.12.2021
661 ПР-00647/01.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-19363 #3/19.04.2022 14.07.2022
660 ПР-00646/01.12.2021 Наказателно постановление № НП-00148 от 17.12.2021 13.01.2022
659 ПР-00645/01.12.2021 Наказателно постановление № НП-00151 от 21.12.2021  07.01.2022
658 ПР-00644/01.12.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23451#6/07.01.2022 09.02.2022
657 ПР-00643/30.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23248 #3/17.12.2021
656 ПР-00642/30.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-571/21.01.2022 12.02.2022
655 ПР-00641/30.11.2021 Наказателно постановление № НП-6 от 19.01.2022 27.05.2022
654 ПР-00640/30.11.2021 Наказателно постановление № НП-58 от 08.03.2022 11.05.2022
653 ПР-00639/30.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23167 #7/07.02.2022
652 ПР-00638/29.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23252 #3/15.12.2021
651 ПР-00637/29.11.2021 Наказателно постановление № НП-00141 от 14.12.2021 05.01.2022
650 ПР-00636/29.11.2021
649 ПР-00635/26.11.2021 Наказателно постановление № НП-82 от 18.05.2022 03.06.2022
648 ПР-00634/26.11.2021
647 ПР-00633/26.11.2021 Наказателно постановление № НП-73 от 19.04.2022 06.05.2022
646 ПР-00632/26.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23179 #4/13.12.2021
645 ПР-00631/26.11.2021 Наказателно постановление № НП-63 от 05.04.2022 29.04.2022
644 ПР-00630/26.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23161 #6/21.03.2022 27.07.2022
643 ПР-00629/25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23175 #2/13.12.2021
642 ПР-00628/25.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23176 #4/10.12.2021
641 ПР-00627/25.11.2021 Наказателно постановление № НП-1 от 12.01.2022 07.03.2022
640 ПР-00626/25.11.2021 Наказателно постановление № НП-00149 от 21.12.2021
639 ПР-00625/24.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/23.05.2022 01.07.2022
638 ПР-00624/24.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.03.2022 05.04.2022
637 ПР-00623/24.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23158 #5/10.03.2022
636 ПР-00622/24.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23156 #6/28.02.2022 16.09.2022
635 ПР-00621/24.11.2021 Наказателно постановление № НП-00150 от 21.12.2021
634 ПР-00620/24.11.2021 Наказателно постановление № НП-37 от 14.02.2022
633 ПР-00619/23.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23130 #6/05.04.2022 30.04.2022
632 ПР-00618/23.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23168 #6/21.03.2022 12.04.2022
631 ПР-00617/22.11.2021 Наказателно постановление № НП-56 от 04.03.2022
630 ПР-00616/22.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23170 #3/13.12.2021
629 ПР-00615/22.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.04.2022 13.07.2022
628 ПР-00614/22.11.2021 Наказателно постановление № НП-00144 от 15.12.2021 30.12.2021
627 ПР-00613/22.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/25.01.2022 11.02.2022
626 ПР-00612/19.11.2021 Наказателно постановление № НП-00142 от 14.12.2021 12.01.2022
625 ПР-00611/19.11.2021 Наказателно постановление № НП-64 от 06.04.2022 09.01.2023
624 ПР-00610/18.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.05.2022
623 ПР-00609/18.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23160 #3/25.02.2022
622 ПР-00608/17.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23134 #3/07.02.2022 23.02.2022
621 ПР-00607/17.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23125 #4/17.12.2021
620 ПР-00606/16.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23062 #6/19.04.2022
619 ПР-00605/16.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-23133 #5/10.02.2022 01.03.2022
618 ПР-00604/16.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.03.2022 25.03.2022
617 ПР-00603/12.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.04.2022 29.11.2022
616 ПР-00602/12.11.2021 Наказателно постановление № НП-17 от 03.02.2022
615 ПР-00601/12.11.2021 Наказателно постановление № НП-22 от 08.02.2022 26.02.2022
614 ПР-00600/11.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.07.2022 03.11.2022
613 ПР-00599/11.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.03.2022
612 ПР-00598/11.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22419 #5/20.04.2022 13.05.2022
611 ПР-00597/11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22966 #5/10.12.2021
610 ПР-00596/11.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-22946 #3/03.12.2021
609 ПР-00595/10.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17361 #5/19.04.2022 06.05.2022
608 ПР-00594/10.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23023#5/28.04.2022 24.09.2022
607 ПР-00593/10.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.04.2022 22.12.2022
606 ПР-00592/10.11.2021 Наказателно постановление № НП-00143 от 15.12.2021 30.12.2021
605 ПР-00591/09.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/09.05.2022 14.07.2022
604 ПР-00590/08.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.05.2022 26.05.2022
603 ПР-00589/04.11.2021 Наказателно постановление № НП-57 от 04.03.2022
602 ПР-00588/04.11.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21884 #6/06.12.2021
601 ПР-00587/03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.05.2022 19.08.2022
600 ПР-00586/03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.04.2022 26.05.2022
599 ПР-00585/03.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17132 #5/21.04.2022 14.05.2022
598 ПР-00584/03.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17400 #4/29.04.2022 03.09.2022
597 ПР-00583/03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.05.2022 30.08.2022
596 ПР-00582/03.11.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.04.2022 18.05.2022
595 ПР-00581/02.11.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17069 #4/19.04.2022 06.05.2022
594 ПР-00580/02.11.2021 Наказателно постановление № НП-76 от 26.04.2022
593 ПР-00579/28.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17978 #7/21.04.2022 30.06.2022
592 ПР-00578/28.10.2021 Наказателно постановление № НП-00136 от 16.11.2021 27.12.2021
591 ПР-00577/28.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20941 #6/13.12.2021
590 ПР-00576/27.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/20.04.2022 02.07.2022
589 ПР-00575/27.10.2021
588 ПР-00574/27.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.01.2022 10.12.2022
587 ПР-00573/26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17877 #6/03.12.2021
586 ПР-00572/26.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-20677 #5/03.12.2021
585 ПР-00571/25.10.2021 Наказателно постановление № НП-61 от 05.04.2022 25.06.2022
584 ПР-00570/25.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/06.04.2022 01.11.2022
583 ПР-00569/22.10.2021 Наказателно постановление № НП-74 от 20.04.2022
582 ПР-00568/21.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21424 #2/29.11.2021
581 ПР-00567/21.10.2021 Наказателно постановление № НП-00138 от 24.11.2021 08.12.2021
580 ПР-00566/18.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18103 #4/17.03.2022 06.04.2022
579 ПР-00565/18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18157 #2/18.11.2021
578 ПР-00564/18.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17310 #2/18.11.2021
577 ПР-00563/15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17447 #4/17.03.2022
576 ПР-00562/15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17456 #5/17.03.2022 06.05.2022
575 ПР-00561/15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17262 #3/14.04.2022
574 ПР-00560/15.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022 09.03.2022
573 ПР-00559/15.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15814 #10/06.04.2022 30.06.2022
572 ПР-00558/15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-21071 #3/03.12.2021
571 ПР-00557/15.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17308 #3/03.12.2021
570 ПР-00556/15.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/22.02.2022
569 ПР-00555/15.10.2021  Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17962 #4/21.03.2022
568 ПР-00554/15.10.2021  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2021
567 ПР-00553/14.10.2021  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21459/09.11.2021
566 ПР-00552/13.10.2021  .Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17303 #3/25.11.2021
565 ПР-00551/13.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17330 #2/09.11.2021
564 ПР-00550/12.10.2021 Наказателно постановление № НП-00127 от 09.11.2021 23.11.2021
563 ПР-00549/12.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18013 #2/09.11.2021
562 ПР-00548/11.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17291 #2/11.03.2022
561 ПР-00547/08.10.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/01.04.2022 31.05.2022
560 ПР-00546/08.10.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17637 #1/23.11.2021
559 ПР-00545/04.10.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-18616 #5/21.03.2022 07.04.2022
558 ПР-00543/20.09.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-17297 #6/11.03.2022 29.03.2022
557 ПР-00544/20.09.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-2125/10.03.2022
556 ПР-00542/07.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.02.2022
555 ПР-00541/07.09.2021 Наказателно постановление № НП-00119/04.11.2021 20.11.2021
554 ПР-00540/07.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/26.01.2022
553 ПР-00539/02.09.2021
552 ПР-00538/02.09.2021 Наказателно постановление № НП-00132/10.11.2021
551 ПР-00537/02.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2022 29.07.2022
550 ПР-00536/02.09.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022 06.04.2022
549 ПР-00535/31.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-425/17.01.2022
548 ПР-00534/31.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-477/19.01.2022
547 ПР-00533/31.08.2021 Наказателно постановление № НП-00108/06.10.2021 13.10.2021
546 ПР-00532/27.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-16255 #3/10.02.2022
545 ПР-00531/26.08.2021 Наказателно постановление № НП-7 от 21.01.2022
544 ПР-00530/26.08.2021 Наказателно постановление № НП-15 от 02.02.2022 12.12.2022
543 ПР-00529/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-45 от 16.02.2022 05.04.2022
542 ПР-00528/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022
541 ПР-00527/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-52 от 17.02.2022 09.03.2022
540 ПР-00526/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022
539 ПР-00525/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-53 от 17.02.2022 08.03.2022
538 ПР-00524/17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15795 #2/17.02.2022 09.03.2022
537 ПР-00523/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.02.2022 06.04.2022
536 ПР-00522/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-44 от 16.02.2022 08.03.2022
535 ПР-00521/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.02.2022
534 ПР-00520/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022 12.03.2022
533 ПР-00519/17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15793#3/17.02.2022
532 ПР-00518/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-47 от 16.02.2022 08.03.2022
531 ПР-00517/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-51 от 17.02.2022 16.03.2022
530 ПР-00516/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022 09.03.2022
529 ПР-00515/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-48 от 16.02.2022 08.03.2022
528 ПР-00514/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.02.2022
527 ПР-00513/17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14118 #3/14.02.2022 05.03.2022
526 ПР-00512/17.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15800 #2/16.02.2022
525 ПР-00511/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-49 от 17.02.2022 09.03.2022
524 ПР-00510/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022 06.04.2022
523 ПР-00509/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.02.2022 13.12.2022
522 ПР-00508/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-50 от 17.02.2022 09.03.2022
521 ПР-00507/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.02.2022
520 ПР-00506/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022
519 ПР-00505/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
518 ПР-00504/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-46 от 16.02.2022 08.03.2022
517 ПР-00503/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15785/04.11.2021
516 ПР-00502/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15786 #1/23.11.2021
515 ПР-00501/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00131/10.11.2021 24.11.2021
514 ПР-00500/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00145 от 17.12.2021 30.12.2021
513 ПР-00499/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.11.2021
512 ПР-00498/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.11.2021
511 ПР-00497/17.08.2021
510 ПР-00496/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00072/13.09.2021 25.09.2021
509 ПР-00495/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00135/10.11.2021 20.11.2021
508 ПР-00494/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.11.2021
507 ПР-00493/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.10.2021
506 ПР-00492/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00099/27.09.2021 26.10.2021
505 ПР-00491/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00063/02.09.2021 11.09.2021
504 ПР-00490/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15886 #1/12.11.2021
503 ПР-00489/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00126/09.11.2021 20.11.2021
502 ПР-00488/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
501 ПР-00487/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/25.01.2022 13.07.2022
500 ПР-00486/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00146 от 17.12.2021 30.12.2021
499 ПР-00485/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00103/27.09.2021 08.10.2021
498 ПР-00484/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00116/02.11.2021
497 ПР-00483/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00115/28.10.2021
496 ПР-00482/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
495 ПР-00481/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.11.2021
494 ПР-00480/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00081/16.09.2021 02.11.2021
493 ПР-00479/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00100/27.09.2021 14.12.2021
492 ПР-00478/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00147 от 17.12.2021 30.12.2021
491 ПР-00477/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.12.2021
490 ПР-00476/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00101/27.09.2021 02.11.2021
489 ПР-00475/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00085/17.09.2021 02.10.2021
488 ПР-00474/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00107/06.10.2021 15.12.2021
487 ПР-00473/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00133/10.11.2021
486 ПР-00472/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00112/15.10.2021 28.10.2021
485 ПР-00471/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00087/21.09.2021 02.10.2021
484 ПР-00470/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-2 от 18.01.2022
483 ПР-00469/17.08.2021
482 ПР-00468/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00093/23.09.2021 01.10.2021
481 ПР-00467/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00092/23.09.2021 05.10.2021
480 ПР-00466/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00134/10.11.2021 20.11.2021
479 ПР-00465/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-19 от 03.02.2022 13.07.2022
478 ПР-00464/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.09.2021
477 ПР-00463/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/27.09.2021
476 ПР-00462/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00105/27.09.2021 04.03.2022
475 ПР-00461/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.11.2021
474 ПР-00460/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00088/21.09.2021 22.10.2021
473 ПР-00459/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00073/13.09.2021 23.10.2021
472 ПР-00458/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.12.2021
471 ПР-00457/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00095/23.09.2021 05.10.2021
470 ПР-00456/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00077/16.09.2021 18.12.2021
469 ПР-00455/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/26.01.2022 23.05.2022
468 ПР-00454/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00062/02.09.2021 13.09.2021
467 ПР-00453/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00118/02.11.2021 16.11.2021
466 ПР-00452/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-10 от 26.01.2022 12.02.2022
465 ПР-00451/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2022
464 ПР-00450/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20420/21.09.2021
463 ПР-00449/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.02.2022 27.04.2022
462 ПР-00448/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022
461 ПР-00447/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.11.2021
460 ПР-00446/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00094/23.09.2021 06.10.2021
459 ПР-00445/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20098/16.09.2021
458 ПР-00444/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.11.2021
457 ПР-00443/17.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22249/15.10.2021
456 ПР-00442/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00137 от 18.11.2021 24.12.2021
455 ПР-00441/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-00078/16.09.2021 17.12.2021
454 ПР-00440/17.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.01.2022
453 ПР-00439/17.08.2021 Наказателно постановление № НП-4 от 18.01.2022 03.03.2022
452 ПР-00438/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.11.2021
451 ПР-00437/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
450  ПР-00436/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022 11.03.2022
449 ПР-00435/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.02.2022
448 ПР-00434/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.02.2022
447 ПР-00433/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15535 #2/15.02.2022 23.03.2022
446 ПР-00432/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15538 #2/ 15.02.2022
445 ПР-00431/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-40 от 15.02.2022 29.03.2022
444 ПР-00430/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-41 от 15.02.2022 09.03.2022
443 ПР-00429/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-42 от 15.02.2022 04.03.2022
442 ПР-00428/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.02.2022
441 ПР-00427/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.02.2022
440 ПР-00426/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-39 от 15.02.2022 04.03.2022
439 ПР-00425/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-43 от 15.02.2022 05.03.2022
438 ПР-00424/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-36 от 14.02.2022 08.03.2022
437 ПР-00423/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-34 от 11.02.2022 03.03.2022
436 ПР-00422/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022 26.07.2022
435 ПР-00421/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00067/13.09.2021 21.09.2021
434 ПР-00420/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-38 от 14.02.2022 25.02.2022
433 ПР-00419/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.02.2022
432 ПР-00418/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23139/09.11.2021
431 ПР-00417/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00086/21.09.2021 07.10.2021
430 ПР-00416/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00104/27.09.2021 09.10.2021
429 ПР-00415/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19579/13.09.2021
428 ПР-00414/16.08.2021
427 ПР-00413/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.11.2021
426 ПР-00412/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
425 ПР-00411/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
424 ПР-00410/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.02.2022
423 ПР-00409/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.11.2021
422 ПР-00408/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2022
421 ПР-00407/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
420 ПР-00406/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00106/29.09.2021 28.10.2021
419 ПР-00405/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/25.11.2021
418 ПР-00404/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.10.2021
417 ПР-00403/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00091/23.09.2021 06.10.2021
416 ПР-00402/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21223/01.10.2021
415 ПР-00401/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-00068/13.09.2021 24.09.2021
414 ПР-00400/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15645 #2/17.12.2021
413 ПР-00399/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ01-288/12.01.2022
412 ПР-00398/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22302/15.10.2021
411 ПР-00397/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22323/15.10.2021
410 ПР-00396/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
409 ПР-00395/16.08.2021
408 ПР-00394/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-423/17.01.2022
407 ПР-00393/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.10.2021
406 ПР-00392/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022 17.11.2022
405 ПР-00391/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.11.2021
404 ПР-00390/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.11.2021
403 ПР-00389/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-417/17.01.2022
402 ПР-00388/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19884/15.09.2021
401 ПР-00387/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-421/17.01.2022 14.10.2022
400 ПР-00386/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15617/28.10.2021
399 ПР-00385/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.11.2021
398 ПР-00384/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20253/17.09.2021
397 ПР-00383/16.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19943/16.09.2021
396 ПР-00382/16.08.2021
395 ПР-00381/16.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/28.01.2022 20.12.2022
394 ПР-00380/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12855 #11/18.02.2022 13.10.2022
393 ПР-00379/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12855 #12/18.02.2022 29.10.2022
392 ПР-00378/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-418/17.01.2022 07.06.2022
391 ПР-00377/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-28 от 10.02.2022 09.03.2022
390 ПР-00376/16.08.2021 Наказателно постановление № НП-30 от 10.02.2022 09.03.2022
389 ПР-00375/16.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-449/18.01.2022 14.04.2022
388 ПР-00374/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-27 от 10.02.2022 16.03.2022
387 ПР-00373/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-27 от 10.02.2022 02.03.2022
386 ПР-00372/13.08.2021
385 ПР-00371/13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15552 #2/11.02.2022
384 ПР-00370/13.08.2021
383 ПР-00369/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-33 от 11.02.2022 08.03.2022
382 ПР-00368/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-29 от 10.02.2022 04.03.2022
381 ПР-00367/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/11.02.2022
380 ПР-00366/13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15549 #2/11.02.2022
379 ПР-00365/13.08.2021
378 ПР-00364/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022
377 ПР-00363/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-32 от 11.02.2022 30.03.2022
376 ПР-00362/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.05.2022 09.06.2022
375 ПР-00361/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-26 от 10.02.2022 08.03.2022
374 ПР-00360/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/14.02.2022
373 ПР-00359/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/16.02.2022
372 ПР-00358/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-31 от 10.02.2022 23.02.2022
371 ПР-00357/13.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1195/11.02.2022
370 ПР-00356/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15632 #1/12.11.2021
369 ПР-00355/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00124/04.11.2021 12.11.2021
368 ПР-00354/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
367 ПР-00353/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00082/16.09.2021 28.09.2021
366 ПР-00352/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-35 от 14.02.2022
365 ПР-00351/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00089/21.09.2021 05.10.2021
364 ПР-00350/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18998/07.09.2021
363 ПР-00349/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.11.2021
362 ПР-00348/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20254/17.09.2021
361 ПР-00347/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00079/16.09.2021
360 ПР-00346/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00096/23.09.2021 02.10.2021
359 ПР-00345/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00102/27.09.2021 09.10.2021
358 ПР-00344/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21626/07.10.2021
357 ПР-00343/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.11.2021
356 ПР-00342/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21508/06.10.2021
355 ПР-00341/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22252/15.10.2021
354 ПР-00340/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21218/01.10.2021
353 ПР-00339/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.11.2021
352 ПР-00338/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/15.11.2021
351 ПР-00337/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21227/01.10.2021
350 ПР-00336/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21625/07.10.2021
349 ПР-00335/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
348 ПР-00334/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21627/07.10.2021
347 ПР-00333/13.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.12.2021
346 ПР-00332/13.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21514/06.10.2021
345 ПР-00331/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00075/15.09.2021 22.10.2021
344 ПР-00330/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00064/03.09.2021 07.10.2021
343 ПР-00329/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00061/01.09.2021
342 ПР-00328/13.08.2021 Наказателно постановление № НП-00080/16.09.2021 06.01.2022
341 ПР-00327/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15329 #2/10.02.2022
340 ПР-00326/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14514 #2/ 11.02.2022
339 ПР-00325/12.08.2021
338 ПР-00324/12.08.2021 Наказателно постановление № НП-24 от 10.02.2022
337 ПР-00323/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14518 #3/10.02.2022 09.04.2022
336 ПР-00322/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15525 #2/10.02.2022
335 ПР-00321/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1124/10.02.2022
334 ПР-00320/12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.04.2022
333 ПР-00319/12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/19.05.2022 09.07.2022
332 ПР-00318/12.08.2021
331 ПР-00317/12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/25.01.2022 22.04.2022
330 ПР-00316/12.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.11.2021
329 ПР-00315/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23137/09.11.2021
328 ПР-00314/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17793/27.08.2021
327 ПР-00313/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17711/27.08.2021
326 ПР-00312/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20417/27.09.2021
325 ПР-00311/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17797/27.08.2021
324 ПР-00310/12.08.2021 Наказателно постановление № НП-00066/10.09.2021
323 ПР-00309/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18787/03.09.2021
322 ПР-00308/12.08.2021
321 ПР-00307/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-450/18.01.2022 14.12.2022
320 ПР-00306/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14451 #6/08.02.2022 13.12.2022
319 ПР-00305/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18320/31.08.2021
318 ПР-00304/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436/02.11.2021
317 ПР-00303/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-942/03.02.2022
316 ПР-00302/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14436 #2/09.11.2021
315 ПР-00301/12.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14449 #1/18.11.2021
314 ПР-00300/12.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-447/18.01.2022
313 ПР-00299/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/12.11.2021
312 ПР-00298/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00084/17.09.2021 29.09.2021
311 ПР-00297/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-3 от 18.01.2022
310 ПР-00296/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.01.2022
309 ПР-00295/11.08.2021
308 ПР-00294/11.08.2021
307 ПР-00293/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13702#2/10.02.2022 01.03.2022
306 ПР-00292/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20094/16.09.2021
305 ПР-00291/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022 05.04.2022
304 ПР-00290/11.08.2021
303 ПР-00289/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20101/16.09.2021
302 ПР-00288/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-13 от 02.02.2022 27.02.2023
301 ПР-00287/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/05.04.2022 22.04.2022
300 ПР-00286/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.11.2021
299 ПР-00285/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022 01.03.2022
298 ПР-00284/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-23 от 10.02.2022 02.03.2022
297 ПР-00283/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.02.2022
296 ПР-00282/11.08.2021
295 ПР-00281/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-25 от 10.02.2022 27.01.2023
294 ПР-00280/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022
293 ПР-00279/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-410/17.01.2022
292 ПР-00278/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-18 от 03.02.2022 23.02.2022
291 ПР-00277/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14384 #5/15.06.2022
290 ПР-00276/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-1110/10.02.2022 03.03.2022
289 ПР-00275/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14356 #2/08.02.2022
288 ПР-00274/11.08.2021
287 ПР-00273/11.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14375 #2/10.02.2022 26.03.2022
286 ПР-00272/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19991/16.09.2021
285 ПР-00271/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00125/09.11.2021 23.11.2021
284 ПР-00270/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19878/15.09.2021
283 ПР-00269/11.08.2021
282 ПР-00268/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19883/15.09.2021
281 ПР-00267/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17798/27.08.2021
280 ПР-00266/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/18.11.2021
279 ПР-00265/11.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.12.2021
278 ПР-00264/11.08.2021 Наказателно постановление № НП-00117/02.11.2021 12.11.2021
277 ПР-00263/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19608/13.09.2021
276 ПР-00262/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18785/03.09.2021
275 ПР-00261/11.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16807/20.08.2021
274 ПР-00260/10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/10.02.2022 02.03.2022
273 ПР-00259/10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2022
272 ПР-00258/10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.02.2022 09.03.2022
271 ПР-00257/10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.02.2022
270 ПР-00256/10.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.02.2022 09.06.2022
269 ПР-00255/10.08.2021 Наказателно постановление № НП-21 от 07.02.2022 26.05.2022
268 ПР-00254/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19997/16.09.2021
267 ПР-00253/10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00123/04.11.2021 18.12.2021
266 ПР-00252/10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00129/10.11.2021 27.11.2021
265 ПР-00251/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20418/21.09.2021
264 ПР-00250/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17795/27.08.2021
263 ПР-00249/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18574/02.09.2021
262 ПР-00248/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20776/27.09.2021
261 ПР-00247/10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00060/31.08.2021 28.09.2021
260 ПР-00246/10.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20096/16.09.2021
259 ПР-00245/10.08.2021 Наказателно постановление № НП-00098/27.09.2021 23.11.2021
258 ПР-00244/10.08.2021
257 ПР-00243/10.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ 01-14366 #2/07.02.2022
256 ПР-00242/10.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-415/17.01.2022 23.09.2022
255 ПР-00241/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.02.2022
254 ПР-00240/09.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-10293 #2/07.02.2022
253 ПР-00239/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/08.02.2022
252 ПР-00238/09.08.2021
251 ПР-00237/09.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14377#5/07.02.2022 08.11.2022
250 ПР-00236/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23141/09.11.2021
249 ПР-00235/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14985/04.11.2021
248 ПР-00234/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19824/15.09.2021
247 ПР-00233/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-20251/17.09.2021
246 ПР-00232/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.01.2022 10.02.2023
245 ПР-00231/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19605/13.09.2021
244 ПР-00230/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.12.2021
243 ПР-00229/09.08.2021 Наказателно постановление № НП-00059/27.08.2021 06.01.2022
242 ПР-00228/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/17.12.2021
241 ПР-00227/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.12.2021
240 ПР-00226/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14853 #3/17.12.2021
239 ПР-00225/09.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022
238 ПР-00224/09.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18392/01.09.2021
237 ПР-00223/06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14690 #1/12.11.2021
236 ПР-00222/06.08.2021
235 ПР-00221/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-11 от 02.02.2022 22.02.2022
234 ПР-00220/06.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-902/02.02.2022 22.02.2022
233 ПР-00219/06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14691 #1/30.11.2021
232 ПР-00218/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-14 от 02.02.2022 22.02.2022
231 ПР-00217/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-16 от 03.02.2022
230 ПР-00216/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00097/27.09.2021
229 ПР-00215/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00122/04.11.2021 18.11.2021
228 ПР-00214/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00121/04.11.2021 16.11.2021
227 ПР-00213/06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18748/03.09.2021 
226 ПР-00212/06.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18750/03.09.2021
225 ПР-00211/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00128/10.11.2021 20.11.2021
224 ПР-00210/06.08.2021 Наказателно постановление № НП-00140 от 30.11.2021 11.12.2021
223 ПР-00209/05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-976/04.02.2022 23.12.2022
222 ПР-00208/05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19763/14.09.2021
221 ПР-00207/05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-903/02.02.2022 24.02.2022
220 ПР-00206/05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13509 #4/02.02.2022
219 ПР-00205/05.08.2021 Наказателно постановление № НП-12 от 02.02.2022 15.02.2022
218 ПР-00204/05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-701/25.01.2022 18.01.2023
217 ПР-00203/05.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-974/04.02.2022
216 ПР-00202/05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13507/02.11.2021
215 ПР-00201/05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14665 #1/10.11.2021
214 ПР-00200/05.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18772/03.09.2021
213 ПР-00199/04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00070/13.09.2021 17.11.2021
212 ПР-00198/04.08.2021 Наказателно постановление № НП-00074/15.09.2021 17.11.2021
211 ПР-00197/04.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022
210 ПР-00196/04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14513 #1/09.11.2021
209 ПР-00195/04.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14519 #1/16.11.2021
208 ПР-00194/03.08.2021
207 ПР-00193/03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14365 #2/ 02.02.2022
206 ПР-00192/03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14359 #2/ 02.02.2022
205 ПР-00191/03.08.2021
204 ПР-00190/03.08.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14351 #2/ 02.02.2022
203 ПР-00189/03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18582/02.09.2021
202 ПР-00188/03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18793/03.09.2021
201 ПР-00187/03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19409/10.09.2021
200 ПР-00186/03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-14389 #1/24.11.2021
199 ПР-00185/03.08.2021 Наказателно постановление № НП-00120/4.11.2021 16.11.2021
198 ПР-00184/03.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18800/03.09.2021
197 ПР-00183/02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19879/15.09.2021
196 ПР-00182/02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18761/03.09.2021
195 ПР-00181/02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022
194 ПР-00180/02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022
193 ПР-00179/02.08.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022 09.06.2022
192 ПР-00178/02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19031/07.09.2021
191 ПР-00177/02.08.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18806/03.09.2021
190 ПР-00176/30.07.2021 Резолюция по чл.54 от ЗАНН № ЦУ-01-20799/27.09.2021
189 ПР-00175/29.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/26.01.2022 26.02.2022
188 ПР-00174/29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00139 от 30.11.2021 14.12.2021
187 ПР-00173/29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18790/03.09.2021
186 ПР-00172/29.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16808/20.08.2021
185 ПР-00171/29.07.2021 Наказателно постановление № НП-00130/10.11.2021
184 ПР-00170/28.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-745/26.01.2022 26.02.2022
183 ПР-00169/28.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-23138/09.11.2021
182 ПР-00168/27.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-747/26.01.2022
181 ПР-00167/27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19834/15.09.2021
180 ПР-00166/27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19881/15.09.2021
179 ПР-00165/27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13500 #1/09.11.2021
178 ПР-00164/27.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13511/09.11.2021
177 ПР-00163/26.07.2021 Наказателно постановление № НП-5 от 19.01.2022
176 ПР-00162/26.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13512 #1/19.11.2021
175 ПР-00161/26.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13516 #1/09.11.2021
174 ПР-00160/26.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13515 #1/09.11.2021
173 ПР-00159/23.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/04.02.2022
172 ПР-00158/23.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022 23.07.2022
171 ПР-00157/23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-20252/17.09.2021
170 ПР-00156/23.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12986 #1/15.12.2021
169 ПР-00155/23.07.2021 Наказателно постановление № НП-00055/04.08.2021 30.08.2021
168 ПР-00154/22.07.2021
167 ПР-00153/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022 22.11.2022
166 ПР-00152/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/02.02.2022 31.01.2023
165 ПР-00151/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022
164 ПР-00150/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.01.2022
163 ПР-00149/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022 06.05.2022
162 ПР-00148/22.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.01.2022 06.05.2022
161 ПР-00147/22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00090/21.09.2021 01.10.2021
160 ПР-00146/22.07.2021 Наказателно постановление № НП-00076/15.09.2021 19.11.2021
159 ПР-00145/21.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/21.01.2022
158 ПР-00144/21.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-574/21.01.2022
157 ПР-00143/21.07.2021
156 ПР-00142/21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15443/05.08.2021
155 ПР-00141/21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15281/04.08.2021
154 ПР-00140/21.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18579/02.09.2021
153 ПР-00139/20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18576/02.09.2021
152 ПР-00138/20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18803/03.09.2021
151 ПР-00137/20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19609/13.09.2021
150 ПР-00136/20.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18774/03.09.2021
149 ПР-00135/19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18581/02.09.2021
148 ПР-00134/19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15580/06.08.2021
147 ПР-00133/19.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-13521#1/09.11.2021
146 ПР-00132/16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН №ЦУ-01-19035/07.09.2021
145 ПР-00131/16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18999/07.09.2021
144 ПР-00130/16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-15278 от дата 04.08.2021
143 ПР-00129/16.07.2021
142 ПР-00128/16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14749/29.07.2021
141 ПР-00127/16.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14817/29.07.2021
140 ПР-00126/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18763/03.09.2021
139 ПР-00125/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19028/07.09.2021
138 ПР-00124/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18796/03.09.2021
137 ПР-00123/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15726/09.08.2021
136 ПР-00122/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12873/28.10.2021
135 ПР-00121/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-16092/12.08.2021
134 ПР-00120/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14778/29.07.2021
133 ПР-00119/15.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14815/29.07.2021
132 ПР-00118/14.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/07.04.2023 10.05.2023
131 ПР-00117/14.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14728/29.07.2021
130 ПР-00116/13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12877 #1/09.11.2021
129 ПР-00115/13.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12871 #1/09.11.2021
128 ПР-00114/13.07.2021 Предупреждение по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-334/13.01.2022
127 ПР-00113/08.07.2021 Наказателно постановление № НП-00071/13.09.2021 19.10.2021
126 ПР-00112/08.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14425/27.07.2021
125 ПР-00111/07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15723/09.08.2021
124 ПР-00110/07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14733/29.07.2021
123 ПР-00109/07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17161/24.08.2021
122 ПР-00108/07.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14687/28.07.2021
121 ПР-00107/06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15463/05.08.2021
120 ПР-00106/06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-21226/01.10.2021
119 ПР-00105/06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14427/27.07.2021
118 ПР-00104/06.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15274/04.08.2021
117 ПР-00103/05.07.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-12502 #1/19.11.2021
116 ПР-00102/02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-21219/01.10.2021
115 ПР-00101/02.07.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/03.12.2021
114 ПР-00100/30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15728/09.08.2021
113 ПР-00099/30.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14286/23.07.2021
112 ПР-00098/29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11891 #1/12.11.2021
111 ПР-00097/29.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/29.12.2021
110 ПР-00096/29.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14433/27.07.2021
109 ПР-00095/24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14439/27.07.2021
108 ПР-00094/24.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14435/27.07.2021
107 ПР-00093/23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-11651 #1/12.11.2021
106 ПР-00092/23.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14288/23.07.2021
105 ПР-00091/22.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14775/29.07.2021
104 ПР-00090/22.06.2021
103 ПР-00089/22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-13637/14.07.2021
102 ПР-00088/22.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-16418/17.08.2021
101 ПР-00087/21.06.2021 Наказателно постановление № НП-00083/16.09.2021 06.11.2021
100 ПР-00086/21.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/01.09.2021
99 ПР-00085/21.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14430/27.07.2021
98 ПР-00084/15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13221/09.07.2021
97 ПР-00083/15.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12397/29.06.2021
96 ПР-00082/15.06.2021 Наказателно постановление № НП-00050/29.06.2021
95 ПР-00081/11.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-17475/26.08.2021
94 ПР-00080/10.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14422/27.07.2021
93 ПР-00079/04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19837/15.09.2021
92 ПР-00078/04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13373/13.07.2021
91 ПР-00077/04.06.2021
90 ПР-00076/04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19610/13.09.2021
89 ПР-00075/04.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13347/12.07.2021
88 ПР-00074/01.06.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/24.11.2021
87 ПР-00073/01.06.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-19829/15.09.2021
86 ПР-00072/26.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18292/31.08.2021
85 ПР-00071/18.05.2021
84 ПР-00070/14.05.2021 Наказателно постановление № НП-00069/13.09.2021 19.10.2021
83 ПР-00069/12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13228/09.07.2021
82 ПР-00068/12.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13337/12.07.2021
81 ПР-00067/10.05.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-18577/02.09.2021
80 ПР-00066/28.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-22322/15.10.2021
79 ПР-00065/28.04.2021
78 ПР-00064/26.04.2021 Наказателно постановление № НП-00065/07.09.2021 14.01.2022
77 ПР-00063/23.04.2021
76 ПР-00062/23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00052/13.07.2021
75 ПР-00061/23.04.2021 Наказателно постановление № НП-00114/22.10.2021 02.11.2021
74 ПР-00060/23.04.2021
73 ПР-00059/23.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12840/05.07.2021
72 ПР-00058/22.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13335/12.07.2021
71 ПР-00057/22.04.2021 Наказателно постановление № НП-00113/21.10.2021 26.07.2023
70 ПР-00056/16.04.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН/30.06.2022
69 ПР-00055/16.04.2021 Наказателно постановление № НП-00111/15.10.2021 18.11.2021
68 ПР-00054/14.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13231/09.07.2021
67 ПР-00053/14.04.2021 Наказателно постановление № НП-00110/14.10.2021 26.10.2021
66 ПР-00052/09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00058/24.08.2021
65 ПР-00051/09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00109/08.10.2021 19.10.2021
64 ПР-00050/09.04.2021 Наказателно постановление № НП-00044/26.04.2021 21.05.2021
63 ПР-00049/08.04.2021 Наказателно постановление № НП-00047/20.05.2021 28.05.2021
62 ПР-00048/07.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-13230 от дата 09.07.2021
61 ПР-00047/06.04.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН ЦУ-01-08763 от дата 29.04.2021
60 ПР-00046/02.04.2021
59 ПР-00045/31.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-14774 от дата 29.07.2021
58 ПР-00044/19.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-15270 от дата 04.08.2021
57 ПР-00043/18.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8378 от дата 26.04.2021
56 ПР-00041/11.03.2021
55 ПР-00040/10.03.2021 Наказателно постановление № НП-00035 от 23.03.2021 31.03.2021
54 ПР-00039/10.03.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07153 от дата 09.04.2021
53 ПР-00038/26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07616 от дата 15.04.2021
52 ПР-00037/26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05935 от дата 25.03.2021
51 ПР-00036/26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06608 от дата 01.04.2021
50 ПР-00035/26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07008 от дата 07.04.2021
49 ПР-00034/26.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06863 от дата 06.04.2021
48 ПР-00033/25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-07007 от дата 07.04.2021
47 ПР-00032/25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-9962 от дата 21.05.2021 04.06.2022
46 ПР-00031/25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-12396 от дата 29.06.2021
45 ПР-00030/25.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-10443 от дата 28.05.2021
44 ПР-00029/24.02.2021 Наказателно постановление № НП-00031 от 11.03.2021 05.07.2022
43 ПР-00028/24.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04846 от дата 10.03.2021
42 ПР-00027/24.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-04582 от дата 08.03.2021
41 ПР-00026/23.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-05755 от дата 23.03.2021
40 ПР-00025/23.02.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-05752 от дата 23.03.2021
39 ПР-00024/23.02.2021 Наказателно постановление № НП-00043 от 16.04.2021
38 ПР-00023/22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00048 от 21.05.2021
37 ПР-00022/22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00053 от 23.07.2021 08.02.2023
36 ПР-00021/22.02.2021 Наказателно постановление № НП-00057 от 20.08.2021 05.04.2022
35 ПР-00020/17.02.2021 Наказателно постановление № НП-00046 от 19.05.2021 10.06.2021
34 ПР-00019/12.02.2021
33 ПР-00018/05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-06998 от дата 07.04.2021
32 ПР-00017/05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00037 от 23.03.2021 03.04.2021
31 ПР-00016/05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00040 от 07.04.2021 20.04.2021
30 ПР-00015/05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00054 от 29.07.2021 13.08.2021 
29 ПР-00014/05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00033 от 11.03.2021 28.03.2021
28 ПР-00013/05.02.2021 Наказателно постановление № НП-00045 от 12.05.2021 19.06.2021
27 ПР-00012/05.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03623 от дата 22.02.2021
26 ПР-00011/04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03611 от дата 22.02.2021
25 ПР-00010/04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03604 от дата 19.02.2021
24 ПР-00009/04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03608 от дата 22.02.2021
23 ПР-00008/04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00032 от 11.03.2021
22 ПР-00007/04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00036 от 23.03.2021 03.04.2021
21 ПР-00006/04.02.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03241 от дата 16.02.2021
20 ПР-00005/04.02.2021 Наказателно постановление № НП-00034 от 12.03.2021
19 ПР-00004/29.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02949 от дата 11.02.2021
18 ПР-00003/21.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-04579 от дата 08.03.2021
17 ПР-00002/15.01.2021 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-03378 от дата 17.02.2021
16 ПР-00001/15.01.2021 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ-01-07000 от дата 07.04.2021
15 ПР-483/31.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ-01-8364 от дата 26.04.2021
14 ПР-482/18.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 от дата 19.01.2021
13 ПР-481/15.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 от дата 03.02.2021
12 ПР-480/08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 от дата 19.01.2021
11 ПР-479/08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 от дата 29.01.2021
10 ПР-478/10.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-04085 от дата 26.02.2021
9 ПР-477/10.12.2020
8 ПР-476/10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00042 от 16.04.2021 15.05.2021
7 ПР-475/10.12.2020 Наказателно постановление № НП-00039 от 01.04.2021
6 ПР-474/10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-03647 от дата 22.02.2021
5 ПР-473/08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 от дата 03.02.2021 
4 ПР-472/10.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02084 от дата 02.02.2021
3 ПР-471/08.12.2020 Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 от дата 02.02.2021 
2 ПР-470/03.12.2020 Наказателно постановление № НП-00008 от 19.01.2021 22.06.2021
1 ПР-469/04.12.2020 Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02773 от дата 09.02.2021