Сотир Цацаров - Председател на КПКОНПИ

Сотир Цацаров

      Роден на 28.09.1966 г. в гр. Пловдив. Завършил e средното си образование през 1985 г. в Английска езикова гимназия - Пловдив. Отбил редовна военна служба в НШЗО „Христо Ботев“ – Плевен, за периода 25.09.1985 г. – 29.09.1987 г. Висше образование е завършил в СУ „Св. Климент Охридски“ – Юридически факултет, специалност „право“, за времето 1987 г. – 1991 г. На 30.07.1992 г. е придобил юридическа правоспособност.

      Професионален опит:

- 01.10.1992 г. – 01.03.1996 г.: районен съдия в Районен съд – Асеновград;
- 01.03.1996 г. – 01.10.1998 г.: председател на Районен съд Асеновград;
- 01.10.1998 г. – 21.01.1999 г.: заместник – председател на Окръжен съд – Пловдив;
- 21.01.1999 г. – 10.01.2013 г.: председател на Окръжен съд Пловдив;
- 10.01.2013 г. – 17.12.2019 г.: главен прокурор на Република България;
- 20.12.2019 г.:  встъпил в длъжността председател на КПКОНПИ /избран с решение на Народното събрание от 11.12.2019 г./.

      Женен, с едно дете.