Програмно споразумение по програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Регламент за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021 г
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г.