Контакти

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Телефон за връзка: +359 2 940 20 59

Електронна поща: office.nfp@government.bg
https://www.eeagrants.bg/

 


 

Национално координационно звено

Телефон за връзка: +359 2 940 20 59

Електронна поща: office.nfp@government.bg

 


 

Министерство на вътрешните работи

Програмен оператор на Програма „Вътрешни работи“

Адрес: ул. "Шести септември" № 29, 1000 гр.София

Телефон за връзка: +359 2 982 74 12

Електронна поща: dmp@mvr.bg

https://www.mvr.bg/

 


 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Адрес: пл. "Света Неделя" № 6, 1000 гр.София

Телефон за връзка: +359 2 9401 444

Електронна поща: caciaf@caciaf.bg

https://caciaf.bg/bg

 


 

Форма за контакт