Дейност 1

Специализирано обучение, обмяна на опит и добри практики за ефективно управление на обезпечени активи

Дейността предвижда извършването на анализ на структурата и дейността на чуждестранни институции с дългогодишен опит в областта на управлението на обезпечени и отнети активи, с доказано ефективно управление на национално ниво с цел да се насърчи обменът на добри практики. На база на анализа ще бъдат идентифицирани две държави за провеждане на учебни посещения за обмяна на опит и добри практики.

Представители на институциите, отговорни за управлението на обезпечени активи от двете държави, ще осъществят учебно посещение в България за запознаване с дейността и опита на българските власти, свързана с управлението на обезпечените активи. В рамките на учебното посещение в България, международните експерти ще проведат еднодневно обучение в гр. София за служители на КПКОНПИ, представители на правоохранителните органи и прокурори в областта на управлението на обезпечени активи.