Дейност 2

„Специализирани обучения за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност и за използване на специални разузнавателни средства за противодействие на корупцията“

В рамките на дейността ще бъдат проведени две специализирани обучения - за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност и за използване на СРС.
Чрез обучението за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност ще се усвоят нови знания и умения за работещите в системата за проследяване, обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество. Обучението е насочено към подобряване на изпълнението и ефективността на съществуващите инструменти за установяване на активи, придобити от престъпна дейност. Ще създадат добри практики в установяването и отнемането на незаконно придобито имущество с крайна цел подобряване на капацитета на всички органи, участващи в установяването на активи - КПКОНПИ, правоохранителни органи, прокуратура и др.


Във второто обучение - за използване на специални разузнавателни средства, ще вземат участие служители на КПКОНПИ от специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ и магистрати. Основната цел е повишаване на квалификацията на служителите на КПКОНПИ, опериращи със специални разузнавателни средства, като бъдат обсъдени трудностите, взаимодействието и сътрудничеството между различните институции, имащи отношение към използването на специалните разузнавателни средства за предотвратяването и разкриването на корупционни престъпления, правното регулиране и изясняване на същността на сложната по своето естество дейност по прилагането на специални разузнавателни средства, както и да се придобият знания относно специални оперативни способи и методи, служещи за наблюдение на лица, заподозрени в подготовка или извършване на корупционни престъпления.