Дейност 3

Създаване на регионална платформа за възстановяване на активи от престъпна дейност


Планирано е провеждането на едно публично събитие – кръгла маса в гр. София, с международно участие - представители от държавите, членуващи в Балканската междуинституционална мрежа за управление и конфискация на незаконни активи (BAMIN), както и български представители от КПКОНПИ, правоохранителните органи и прокуратурата.


Ще бъде създадена и електронна платформа за възстановяване на активи, чрез препратка от официалната интернет-страница на КПКОНПИ. На платформата ще бъдат публикувани всички материали, свързани със събитието – законодателство, проучвания, доклади от чуждестранните експерти. Ще бъде създадена възможност за дискусии и обмен на информация между Балканските държави.