Дейност 4

Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ


Дейността е насочена към обезпечаването с технически ресурси на КПКОНПИ за извършването на антикорупционни дейности, а именно:


- Подобряване/разширяване на комуникационната инфраструктура за сигурност чрез TEMPEST хардуерни устройства, които ще улеснят комуникационния обхват на Комисията по подходящ начин, за да се поддържа безопасен информационен поток от чувствителните данни.


- Съхраняването на данни, като сървъри и друго оборудване за центрове за данни, ще укрепи допълнително персонала на КПКОНПИ - експерти по възстановяване на активи, ИТ специалисти и агенти, противодействащи на корупцията, да използват данните и да придобият ефективност и контрол, като премахват скъпите устройства, освобождават ресурси и опростяват операции, използващи единна софтуерно дефинирана инфраструктура за физически, виртуални и контейнеризирани работни натоварвания, драстично подобряване на общата ефективност.


- Офисното и компютърно оборудване ще осигури устойчиво увеличаване на капацитета на КПКОНПИ, както и на дирекциите, отговорни за осигуряването и управлението на иззетите активи, така и на другите структурни звена в Комисията, които са с ограничени ресурси за значително разширените им функции. Новите компютърни конфигурации (стационарни и мобилни) ще позволят по-бърза и подобрена производителност, както и повече възможности за анализ на данни. Предвидените мултифункционални центрове ще увеличат значително капацитета на Комисията по отношение на документирането и съхранението на данни, както и тяхната дигитализация.


- ТЕТРА радиотерминали с аксесоари и софтуер за програмиране за обезпечаване на дейността на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“.