Дейност 5

Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“


Изграждането на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ ще обезпечи работните процеси на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“, дирекция „Координация и контрол“ и на териториалните дирекции към КПКОНПИ. Системата ще позволи данните от електронния регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистъра за отнетото имущество да бъдат систематизирани в единна централизирана база данни. Обединяването на регистрите ще даде възможност на служителите в Комисията да изготвят подробни и статистически аргументирани аналитични доклади, касаещи обезпеченото от КПКОНПИ имущество за целия период от налагане на съответната обезпечителна мярка до вдигането, заличаването или отмяната ѝ, вследствие на влязло в сила съдебно решение или на взето от КПКОНПИ решение.