КПКОНПИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИТВА

КПКОНПИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИТВА

Председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров и директорът на Специализираната служба за разследване (STT) на Република Литва Зидрунаш Барткуш подписаха Споразумение за сътрудничество. В документа се предвижда провеждане на взаимни консултации за обмен на опит и добри практики, предоставяне на информация за промени в законодателството,  взаимодействие в областта на превенция на корупцията, както и обучения на служители.

Специализираната служба за разследване е създадена с решение на правителството на Република Литва през 1997 г. В обхвата на правомощията на службата попадат разследване на случаи на корупция в публичния сектор и съдебната система, анализ и превенция на корупционния риск, повишаване на информираността на обществото за заплахите от корупционни практики.

От м. март т.г.в STT е създадено ново звено за възстановяване на активи. Дейностите му включват установяване на незаконни активи, обработка на информация от големи по обем бази данни и активизиране на международното сътрудничество със сходни структури. Звеното има правомощия да проследява подозрителни банкови транзакции, както и да предотвратява действия, свързани с укриване или узаконяване на имущество, придобито от корупционни престъпления.

До момента КПКОНПИ е подписала Споразумения за професионално сътрудничество със сходни институции в Италия, Полша, Украйна, Черна гора, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Косово.

КПКОНПИ е член и на Мрежата на органите за превенция на корупцията към Съвета на Европа.