КПКОНПИ СТАНА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА МРЕЖАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

КПКОНПИ СТАНА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА МРЕЖАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

КПКОНПИ бе приета за пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията /Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA/. Организацията е създадена през м. октомври 2018 г. в Хърватия, по време на конференция, проведена в рамките на хърватското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в сътрудничество с Групата държави срещу корупцията /GRECO/. Сред членовете на мрежата са антикорупционните органи на Италия, Франция, Дания, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Сърбия, Естония, Канада, Черна гора, и др. Участват и организации със статут на наблюдатели, както и асоциирани членове.

Целта на Мрежата на органите за превенция на корупцията е професионално сътрудничество и обмен на информация и опит в противодействието на корупцията. Предвидени са и механизми за взаимно подпомагане и споделяне на добри практики, насърчаване на оперативната независимост на всеки от членовете, както и прилагане на международните стандарти за предотвратяване на корупцията.

Мрежата има Управителен съвет и Секретариат, като председателството се осъществява ежегодно на ротационен принцип от пълноправните членове, след определянето им с тайно гласуване. През 2020 г. организацията бе ръководена от Антикорупционната агенция на Република Франция. Именно от тази агенция, както и от Националния орган за борба с корупцията на Република Италия /ANAC/ към КПКОНПИ бе отправено предложение за кандидатстване в Мрежата. След положително становище на Министерство на външните работи на Република България, учредителната декларация на Мрежата бе подписана от председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров. Комисията бе приета за пълноправен член на заседание на Управителния съвет, проведено на 16 декември 2020 г. През настоящата година за председател на NCPA е избрана Агенцията за превенция на корупцията в Република Сърбия.