ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД УВАЖИ ИЗЦЯЛО ИСК НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД УВАЖИ ИЗЦЯЛО ИСК НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С решение на Окръжен съд – Разград изцяло е уважен иск на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество от Станимир Калев и свързано с него лице. В полза на държавата са отнети два леки автомобила и парични суми на обща стойност  511 544, 33лв.

Производството срещу Калев е започнало след обвинение от прокуратурата за използване на документи с невярно съдържание пред данъчни органи, от което му е възстановено неследващо се ДДС, както и за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери. Проверката на КПКОНПИ е установила значителни несъответствия в имуществото на лицето. В мотивите си съдът приема, че „…на отнемане подлежи и равностойността на липсващите парични средства, за които не е установен законен произход, независимо дали са били вложени по банков влог или са останали нетрансформирани в друго имущество“. Подчертава се също, че  „престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от Комисията, като впоследствие подлежащите на изследване от КПКОНПИ предпоставки за отнемането на имуществото са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество“. Изцяло са приети изводите на финансово-икономическата експертиза по делото, с която се установява несъответствието от над 150 000 лв. за целия проверяван период.

Уваженият иск на обща стойност 511 544, 33 лв. включва отнемане в полза на държавата на леки автомобили „БМВ“ и „Рено“, суми от неправомерно възстановен ДДС, парични суми по банкови влогове, суми от дружествени дялове, сумите от отчуждени урегулиран поземлен имот и дворно място, както и паричната равностойност на още пет автомобила („БМВ“, „Мерцедес“, „Фолксваген“, „Форд“ и „Опел“). Калев е осъден да заплати и съдебните разноски по делото.

Решението на ОС – Разград не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.