ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ СОТИР ЦАЦАРОВ СЕ СРЕЩНА С ГРЪЦКИЯ СИ КОЛЕГА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ СОТИР ЦАЦАРОВ СЕ СРЕЩНА С ГРЪЦКИЯ СИ КОЛЕГА

На 26 август 2021 г. председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров се срещна с ръководителя на Националния орган за прозрачност (NTA) в Република Гърция Анджелос Бинис и с проф. Спиридон Флоганитис, първи директор в Центъра за европейско публично право в Атина.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие между КПКОНПИ и NTA чрез подписване на Споразумение за сътрудничество и провеждане на он-лайн семинари по теми от взаимен интерес. Дискутирани бяха конкретни въпроси, сред които: добри практики в областта на проверката на декларации, запорите върху незаконно придобито имущество, законодателството по отношение на лобизма и защита на сигналоподателите, както и разпоредбите в Етичния кодекс на държавните институции.

NTA е създадена през 2019 г. и в нея са обединени няколко органа в Република Гарция: Генерален Секретариат за противодействие на корупцията, както и Инспекторатите в държавната администрация, в здравеопазването и социалните услуги, в публичната дейност и в транспорта. NTA има правомощия да формулира и изпълнява държавната политика за борба с корупцията, да извършва одити, да прави проверки за почтеност и отчетност, да планира и провежда образователни инициативи. Институцията се състои от Управителен съвет, ръководител и служители. Централата й е в Атина, има и 6 регионални офиса. Службата е независим орган, отчита се пред парламента.

Г-н Бинис и проф. Флоганитис са у нас по покана на българския министър-председател г-н Стефан Янев.