СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА БЛИЗО 10 	МЛН. ЛВ.

СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА БЛИЗО 10 МЛН. ЛВ.

Съдилища в страната постановиха решения, с които са уважени искове на КПКОНПИ и на отнемане в полза на държавата подлежи имущество на стойност 9 820 137, 90 лв.

С окончателен съдебен акт на Върховния касационен съд от Диляна Дончева (предишно име – Стоянова) е отнето имущество в размер на 375 940, 44 лв. В сумата са включени апартамент в гр. София, идеални части от урегулиран поземлен имот в гр. София, дружествени дялове и суми по банкови сметки. Същата е призната за виновна за участие в организирана престъпна група за набиране на бременни жени с цел продажба на децата им, независимо от съгласието им. В хода на започналото гражданско производство е установено, че Дончева не е доказала законен източник на доходи. Магистратите приемат, че „в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че имуществото на Диляна Дончева е придобито от престъпна дейност, тъй като може да се направи пряка връзка между престъпната дейност и придобиване на имуществото – предмет на отнемане“. При обжалването пред Апелативен съд – София, Дончева, по професия адвокат, е представила документи, че от 2013 г. е придобила статут на постоянно живеене със семейството си на о. Бали – Република Индонезия. Съдът обаче приема, че тя е имала достатъчно време и възможности да докаже законен произход на доходите си. Според магистратите, от „съвкупната преценка на събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че то (имуществото) е придобито от престъпна дейност“. С тези аргументи е потвърдено решението на СГС. В последващото обжалване пред ВКС се иска сезиране на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на срока по ЗОПДИППД (отм.). Върховните магистрати оставят без уважение искането на Дончева и не допускат обжалване на решението на Апелативен съд – София.

Окръжен съд – Русе уважи искове на КПКОНПИ в размер на 59 231, 80 лв. срещу Петър Георгиев и свързано с него лице. На отнемане в полза на държавата подлежат и 11 леки автомобила (Ауди А6, Мерцедес МЛ 270 ЦДИ, БМВ и др.). Георгиев е обвинен от прокуратурата за извършване на телефонни измами в условията на опасен рецидив, като се е представял за полицейски служител. Деянията са извършени, докато е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“. В хода на проверката е доказано, че Василев е реализирал трудово възнаграждение само от работата си в затвора, а свързаното с него лице е получавала обезщетения и помощи.

Софийски апелативен съд потвърди изцяло решение на Софийски градски съд, с което е уважен иск на КПКОНПИ срещу Димитрия Таскова. Проверката на Комисията е започнала след привличането на Таскова като обвиняема за имотна измама. В полза на държавата се отнема недвижим имот – еднофамилна къща с гараж в гр. София на стойност 195 221 лв.

С решение на Окръжен съд – Русе е уважен иск на КПКОНПИ в размер на 6 153 250 лв. срещу Филип Маринов. Той е обвиняем за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери. Съдът е постановил и отнемане на средства от фирми с едноличен собственик на капитала Филип Маринов. Според ЗПКОНПИ, на отнемане подлежи и незаконно придобито имущество от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното лице.

Окръжен съд – Велико Търново уважи иск на КПКОНПИ срещу Дияна Петрова и свързани с нея лица. Проверката срещу нея е започнала след привличането й като обвиняема от прокуратурата за трафик на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия, като деянията са извършени чрез обещаване и даване на облаги. От Петрова и от свързаните с нея лица се отнема сумата от 374 238, 19 лв. и автомобил „Мини Купър“ на стойност 10 800 лв.

С решение на Окръжен съд – Пловдив е уважен иск на КПКОНПИ срещу Спас Спасов. Той е привлечен като обвиняем за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като за целта е използвал документи с невярно съдържание. Отнето е имущество в размер на 1 570 620, 32 лв. Осъден е да плати и дължимата държавна такса.

Срещу Али Ваджипов е внесена искова претенция, уважена от Окръжен съд – Пловдив. Той е обвиняем за държане на акцизни стоки без бандерол (цигари). В полза на държавата се отнема имущество в размер на 157 519 лв., в което е включен имот в гр. Пловдив и парични суми.

Окръжен съд – Хасково уважи иск на КПКОНПИ в размер на 622 557, 04 лв. срещу Ангел Атанасов, обвиняем за трафик на хора по границата с Република Турция. Присъдени са му и съдебните разноски по делото.

С решение на Окръжен съд - Търговище, частично е уважена искова претенция на Комисията срещу Николай Даскалов. Той е привлечен като обвиняем за данъчни престъпления – избягване на установяване и плащане на ДДС, както и съставяне на документ с невярно съдържание. В полза на държавата се отнема имущество на обща стойност 284 173, 11 лв.

Окръжен съд – Кърджали уважи частично иск на КПКОНПИ срещу Теофил Маринов.Той е привлечен като обвиняем за използването на документ с невярно съдържание за придобиване на чуждо имущество. Със съдебното решение в полза на държавата се отнема сума в размер на 16 587 лв., представляваща стойността на отчужден недвижим имот, както и автомобил „Форд Галакси“ и автобус „Сетра“, представляващи имущество на лица и фирма, свързани с Маринов.

Посочените по-горе решения на апелативни и окръжни съдилища не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред по-горна инстанция.