ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БЛАГОЕВГРАД

ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БЛАГОЕВГРАД

Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси за общинския съветник в Общински съвет – Благоевград Христо Ковачки (мандат 2019-2023 г.). На 26.05.2021г. с решение на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси за същия. Той е гласувал „за“ приемане на решение на Общинския съвет на 13.11.2020 г., с което се намалява размера на концесионните плащания с 30 % на наемателите на общински имоти за срок от 9 месеца, а впоследствие гласува и за приемането на друго решение на Общинския съвет, с което се освобождават от плащания на концесионни вноски ползвателите на два общински имота за периода 01.12.2020 – 31.01.2021 г. От решенията на Общинския съвет, на които е гласувал и Ковачки, е облагодетелствано дружество на свързано с него лице – неговата сестра. Към датите на провеждане на заседанията, е съществувал сключен концесионен договор за търговска и други стопански дейности за срок от 25 г. между Общината и дружеството с едноличен собственик и управител сестрата на Ковачки. На общинския съветник са наложени глоби и е постановено отнемане в полза на държавата на сума в общ размер на 41 375 лв.

Конфликтът на интереси е потвърден от Административен съд – Благоевград, а след потвърждаване и от ВАС, решението на КПКОНПИ е влязло в сила.