Новини

КПКОНПИ ОТПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
КПКОНПИ ПРИЕ ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНИ, ПРЕМИНАЛИ СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗПКОНПИ
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОТЧЕТА НА КПКОНПИ ЗА 2019 Г. ВЕДНАГА СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ОТПРАВИ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КПКОНПИ, СГРАДАТА НА БИВШИЯ НОТАРИАТ В СОФИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА