Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КПКОНПИ не съгласува изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
КПКОНПИ ЗАПОЧНА ПРОВЕРКА ЗА СКЛЮЧЕН НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КПКОНПИ ЗАПОЧВА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО СРЕЩУ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА ДЕВЕТИ ПЪТ ПОТВЪРДИ НАЛОЖЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ИМУЩЕСТВО НА „АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ООД
КПКОНПИ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА В ОБЩИНА ЛОМ
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е