Новини

КПКОНПИ ВНАСЯ В ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН. ЛЕВА
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
КПКОНПИ ПРОВЕРЯВА ДВЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ВРАЦА
КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА „ДКК“ ЕАД
ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ДОСТАВКА НА БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ
КПКОНПИ СТАНА ПОСТОЯНЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ЗА ПОЧТЕНОСТ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ