Интервю на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, за „Правен свят“

Интервю на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, за „Правен свят“

Пламен Георгиев за законодателните предложения, целящи обезсилване на спорното Тълкувателно решение на ВКС за "гражданската конфискация": Сега ще видим кой реално иска отнемане на незаконно придобито имущество и кой е против. Законите се пишат не от съда, а от Народното събрание, коментира председателят на КПКОНПИ

В понеделник председателят на Правната комисия на Народното събрание Данаил Кирилов внесе предложения за промяна на Антикорупционния закон. Инициативата е във връзка с Тълкувателното решение на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, с което се стопира т.нар. "гражданска конфискация". Законодателната промяна цели "обезсилването" на съдийското решение. "Правен свят" потърси за кратък коментар председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев.

Г-н Георгиев, какви са конкретните последици от Тълкувателното решение на ВКС, отнасящо се до "гражданската конфискация"?

В понеделник беше първият резултат от Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС). Конкретните последици са, че дела за повече от 21 млн. лв. ще бъдат прекратени. Първото беше на Христо Бисеров за 1,921 млн. лв. Най-важното, което трябва да кажа тук, е че това за нас са пари с незаконен източник. Но, предвид Тълкувателното решение, което фактически отменя "гражданската конфискация", защото вече решаващо започва да бъде наказателното производство, поради това, че г-н Бисеров в конкретния случай е оправдан. В останалите случаи, в които има оправдателни присъди и прекратени дела, независимо, че ние сме установили повече от 21 млн. лв. незаконно имущество, за което имаме искове, това са дела за корупция, за пране на пари, за данъчни престъпления, те ще бъдат прекратени.   За мен Тълкувателното решение фактически изменя действителната воля на законодателя, защото и мотивите на законодателя по време на приемането на закона са повече от ясни - че се касае за "гражданска конфискация".  В особеното си мнение 11-те съдии прекрасно се мотивират, но в крайна сметка това са последиците и оттук нататък това ни чака – масово прекратяване на дела. И съдиите (които ще прекратяват исковете на КПКОНПИ за "гражданска конфискация" - бел.ред.) няма да са виновни, те са длъжни да спазват закона. Проблемът е в самото Тълкувателно решение на ОСГК на ВКС, което за мен измени действителния смисъл на закона.

Председателят на Правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов внесе поправки в Антикорупционния закон именно в тази връзка. Ще успеят ли, според Вас, тези евентуални изменения да "обезсилят" Тълкувателното решение на ВКС?

Дай Боже, тези поправки да минат, защото е крайно време да е ясно, че не може да се тълкува законът превратно. За мен няма никакъв спор какво е действителното съдържание на закона и ако тези промени бъдат подкрепени, то всъщност това е начинът държавата да покаже, че застава плътно зад гражданската конфискация, която беше силно подкрепена от Европейската комисия в поредица от доклади. Сега е моментът цялата държава да застане зад нас. Ако държавата счита, че незаконно придобитото имущество не трябва да бъде отнемано и не подкрепи тези промени, тогава ние просто ще спазим закона и няма какво да направим. Но, дай Боже, законодателят да си влезе в ролята, защото в крайна сметка законите се пишат не от съда, а от Народното събрание.

Откъде очаквате да дойде най-силният отпор срещу тези предложения на г-н Кирилов?

Честно казано, тук всички трябва да се убедим - и управляващи, и опозиция - че искаме борба с корупцията и искаме да отнемаме незаконно придобитото имущество. Всъщност, сега ще видим кой реално го иска и кой е против. По това ще разберем кой има от какво да се притеснява и кой няма да застане зад тези промени и да си направим извода. Защото Комисията работи ефективно, а това са дела за близо 3 млрд. лв., които реално оттук нататък, вследствие на това Тълкувателно решение, стават изцяло зависими от наказателното производство, което всъщност не беше идеята. Това е нещото, заради което получихме и толкова силна подкрепа в редица мониторингови доклади от ЕК. Защото виждаме реална воля за борба с корупцията.

Г-н Георгиев, кой е най-големият враг на КПКОНПИ – организираната престъпност, "белите якички" или има и сред представителите на съдебната система?

(Смее се.) Враговете са много и е естествено организираната престъпност никак да не е доволна от това, че им се отнемат средствата, които са придобили по нечестен път. Те, естествено, са най-големият враг. Тук проблемът е вече кой подкрепя техните интереси. Това е големият проблем, но категорично организираната престъпност е един от основните врагове на Комисията. Защото тя се доказа в последните години, че работи ефективно и отнема имущество от престъпници и от лица, които незаконно са забогатели, дори да не са те престъпници.