Интервю на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, за в-к „24 часа“ – 12.12.2018 г.

Интервю на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, за в-к „24 часа“ – 12.12.2018 г.

С ТЪЛКУВАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВКС СЕ СЛОЖИ КРЪСТ ВЪРХУ ГРАЖДАНСКАТА КОНФИСКАЦИЯ

 

АНА МИХОВА

 

- Г-н Георгиев, след тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС) дойде ли краят на борбата с корупцията и незаконно придобитото имущество?

- До голяма степен на този етап се обезсилва възможността на комисията ца отнема незаконно придобито имущество. 19 дела, които са на обща стойност повече от 21 млн. лв., автоматично ще бъдат прекратени. При останалите решаващо оттук нататък ще бъде наказателното производство. Тоест, ако един човек бъде оправдан или наказателното производство срещу него е прекратено, държавата не може да отнеме и имущество, за което КПКОНПИ е събрала достатъчно цоказателства, че е незаконно придо-5ито. Всъщност това беше най-силният инструмент, с който държавата се бореше с корупцията, освен наказателното преследване, разбира се. Вторият стълб, второто силно оръжие беше да се отнема незаконно придобитото имущество. И ако не се успяваше за едно лице да се докаже, че е виновно, за да влезе в затвора, държавата му отнемаше имущество, за което то не можеше да обясни откъде го има. Реално с тълкувателното решение се слага кръст върху гражданската конфискация. Може да се отнема имущество, когато се докаже, че едно лице е виновно в наказателното производство, защото съдът приема, че това е абсолютна предпоставка за правото на иск. Това означава, че единствено и само на хора, които са признати за виновни, може да се отнема имущество. Тоест с това решение в България вече не действа гражданската конфискация, а действа конфискация, обвързана с наказателното производство.

- Освен бившия зам.- шеф на парламента Христо Бисеров, кои други са облагодетелствани от решението на ВКС?

- Има доста. Всички те са били разследвани за корупционни престъпления, престъпления, свързани с пране на пари, организирани престъпни групи. Въобще говорим за сериозни престъпления, извършени от хора, за които ние сме внесли иск, тоест сме установили, че имат незаконно имущество. Но държавата няма да може да претендира за това имущество, което е за повече от 21 млн. лв.

- КПКОНПИ традиционно е единствената институция, която получава похвали в докладите на Европейската комисия. Как ще погледне Брюксел на решението на ВКС?

- Зле, защото благодарение на работата на комисията беше затворена Препоръка 17, а именно създаване на ефективен механизъм за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сега тя се отваря в пълна степен, тоест освен всичко останало новият доклад на ЕК ще претърпи негативна промяна с оглед на тълкувателното решение на ВКС. Но големият проблем за мен е, че се измени действителната воля на законодателя. Законът е пределно ясен -наказателното производство не е решаващо за граждан-| ската конфискация. Такова е и конституционното решение. Според мен с тълкувателното становище се дописа законът. Затова аз разчитам на ясна и бърза реакция от страна на депутатите, за да покажат искат ли те да има гражданска конфискация в България, или не. Те имат възможност да изменят закона и да я възстановят.

- Решението на ВКС изненада ли ви, или го очаквахте?

- Изненада ме много, защото е абсурдно на фона на ясната законова норма. Но според мен още по-изненадани трябва да бъдат народните представители, защото има категорични и недвусмислени мотиви при приемането на закона през 2012 г. От тях става ясно, че се приема закон, който разделя гражданската конфискация от наказателното производство. Това е казано в мотивите при изготвянето на закона, това е казано и от депутатите при приемането му. Тоест тълкувателното решение обърна волята на законодателя. Ще си позволя крайни думи, но за мен е намеса от една власт в правомощията на друга. На практика съдебната власт се намеси в правомощията на законодателя, защото изтълкува закона по начин, който очевидно не отговаря нито на целите, нито на идеята му.

- Има още едно тълкувателно дело във ВКС за сроковете за проверка на доходите и имуществото, която КПКОНПИ извършва. То как ще се отрази на работата на комисията?

- Второто тълкувателно дело е дали сроковете за проверка са приксклузивни (задължителни), или инструктивни. При него се подлага на тълкуване една според мен пределно ясна норма. При положение че към тези срокове няма скрепени санкции, в правната теория спор няма, че те са инструктивни. Само че предвид последното решение на ВКС не знам какво ще бъде и това. Искам само да припомня, че тълкувателната дейност на съда е с оглед уеднаквяване на правоприлагането, а действителната воля на закона може да я каже единствено законодателят - парламентът. Извинявайте за израза, но имаме преиначаване на ясни разпоредби.

- Промените, които шефът на правната комисия Данаил Кирилов внесе в понеделник, ще подобрят ли ситуацията по някакъв начин?

- Категорично! Това е реакцията на законодателя. Запознах се с предложенията на г-н Кирилов. Целта им е именно връщане към действителната воля на законодателя. Той внася текст, който да каже обратното на това, което казва тълкувателното решение, тоест да се каже, че гражданската конфискация е независима. Апелирам към всички депутати -управляващи и опозиция. Всеки трябва ясно да каже - иска ли да се отнема незаконното имущество от лицата, които са го придобили, или не. До това ще се сведе гласуването и ще видим дали има воля в парламента да се отнема незаконно придобитото имущество, или не. Ако предложенията на Данаил Кирилов бъдат подкрепени от депутатите, ще се обезсили тълкувателното решение на ВКС и законът ще се върне към действителната воля на законодателя.

- Отстрани изглежда странно - хем непрекъснато се говори, че трябва да се води борба с корупцията, а постоянно се създават някакви спънки. Делото за отнемане на 2 млрд. лв. имущество от Цветан Василев е спряно заради запитване до Люксембург, сега други 19 дела ще бъдат прекратени, заради сроковете още 300.

- Разбирате, че няма как да коментирам, но и моето виждане е, че се създават спънки пред нашата работа. Единственото ми обяснение е, че очевидно разровихме много надълбоко. Имаме дела за отнемане на имущество за около 3 млрд. лв. Очевидно на някого много пречим и някои проверявани от нас лица са се активизирали всячески, за да защитят престъпното си имане. Дай боже да не успеят, защото аз мисля, че е в интерес на обществото незаконно заграбеното да бъде върнато в полза на държавата.