Новини

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ
КПКОНПИ ВНАСЯ В СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ИСКОВЕ ЗА НАД 14 МЛН. ЛВ. И ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И НЕГОВИЯ ЗАМЕСТНИК
КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ЗА 2021 Г.
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КПКОНПИ
КПКОНПИ не съгласува изменения и допълнения в Закона за съдебната власт