Новини

КПКОНПИ ЗАПОЧВА ПРОВЕРКА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
ВАС ПОТВЪРДИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ-ВЕЛИНГРАД
ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ПОСТАНОВИХА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 4 МЛН. ЛВ.
СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 800 ХИЛЯДИ ЛЕВА
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДВАМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 4 МЛН. ЛВ.
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ
КПКОНПИ ВНАСЯ В СЪДИЛИЩА В СТРАНАТА ИСКОВЕ ЗА НАД 14 МЛН. ЛВ. И ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И НЕГОВИЯ ЗАМЕСТНИК