Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ПО ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ