Новини

КПКОНПИ ПРОВЕРЯВА ДВЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ВРАЦА
КПКОНПИ ИЗПРАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА „ДКК“ ЕАД
ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ДОСТАВКА НА БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ
КПКОНПИ СТАНА ПОСТОЯНЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ЗА ПОЧТЕНОСТ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
КПКОНПИ ИЗПРАТИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО ПРОКУРАТУРАТА
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ