НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗПК

  • В срок до 15 май 2024 г.  лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията следва да подадат пред КПК годишна декларация за имущество и интереси за предходната календарна година. Неподаването на декларация за имущество и интереси в законоустановния срок е основание за търсене на административнонаказателна отговорност съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗПК. Повече информация - ТУК
  • В срок до 06 ноември 2023 г. включително се подават встъпителни декларации от онези, за които задължението възниква за първи път. Пълният им списък можете да прочетете ТУК.
  • С решение по протокол № 1 от 11.10.2023 г. Комисията за противодействие на корупцията (Комисията) прие Допълнителни указания за попълване на декларациите за имущество и интереси по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), във връзка с новите изисквания на закона.
  • Приемат се само декларации в актуализирания формат (XLS) съгласно ЗПК
  • При необходимост от повече информация, моля използвайте съответните телефони за Дирекция "Публичен регистър" на страницата Контакти

 

 

Новини
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ОКОНЧАТЕЛНО СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ СТОЙЧО КАЦАРОВ

КПК спечели окончателно делото за конфликт на интереси срещу Стойчо Кацаров в качеството му на служебен министър на здравеопазването. Това става ясно от решение на ВАС, който отменя решението на първоинстанционния АССГ и потвърждава постановеното от Комисията.

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НАПОМНЯ ОТНОВО: НА 6 НОЕМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ, ДО КОЙТО НОВОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА ДЕКЛАРИРАТ ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПРЕД КОМИСИЯТА

Всички лица, заемащи публични длъжности, за които задължението за деклариране на имущество и интереси пред КПК, е възникнало с влезлия на 6 октомври тази година ЗПК, имат едномесечен срок за подаване на встъпителни декларации към Комисията, гласят текстовете на закона. Този срок изтича на 6 ноември.

КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (КПК) ОКОНЧАТЕЛНО СПЕЧЕЛИ ДЕЛОТО СРЕЩУ УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ ПАВЛИКЕНИ

Решението на Комисията за противодействие на корупцията за установен конфликт на интереси по отношение на управителя на МБАЛ Павликени Ренета Кръстева, е препотвърдено от Върховния административен съд.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), както и допълнителни Указания за попълване на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

КПКОНПИ СПЕЧЕЛИ ВТОРО ДЕЛО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ БИВШИЯ КМЕТ НА “КРАСНО СЕЛО“

Решението на КПКОНПИ за конфликт на интереси срещу бившия кмет на столичния район “Красно село“ Р. Станиславова беше окончателно потвърдено от ВАС. Станиславова е санкционирана за това, че през 2020 година е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила си е индивидуална часова ставка и е наредила сама на себе си да положи извънреден труд.

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

0882 699 138

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 468

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 654

Дирекция "Публичен регистър"