Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

След публикацията в сайта bird.bg „Досиетата Пандора: Делян Пеевски не е декларирал три офшорки“ Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предприела следните действия:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод множество запитвания от медии относно производство за конфликт на интереси срещу ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя пълния текст на решението на Комисията от 05.02.2020 г.

На вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности

От 02.08.2021 г. дирекция „Публичен регистър“ се помещава в централната административна сграда на КПКОНПИ, вгр. София 1000, пл. „Света Неделя“№ 6.

Декларации, писма и съобщения до дирекцията се приемат на досегашния адрес - гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6 само до 30.07.2021 г.

След тази дата подаване на декларации (лично или по пощата) и цялата кореспонденция до дирекция „Публичен регистър“ ще се осъществява единствено на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6.

Допълнителна информация за начините за подаване на декларациите, може да намерите тук.

За въпроси, свързани с подаването на декларации за имущество и интереси:
- По електронна поща - publicregistry@caciaf.bg 
- По телефон, съобразно разпределението на заеманата длъжност по институции - описани в Контакти - Дирекция "Публичен регистър"

Сигнали

Подаване на сигнал на основание чл.47 и чл.48 от ЗПКОНПИ.

Попълнения формуляр „Образец на сигнал“ може да подадете по електронна поща на адрес signali@caciaf.bg или в деловодството на КПКОНПИ – София, пл. „Света Неделя“ №6.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ Изтегли
Образец на сигнал, утвърден по реда на чл.48 ал.5 от ЗПКОНПИ Изтегли

02 9401 444

Централно управление

02 9401 473

Звено "Връзки с обществеността"

02 9401 445

Длъжностно лице по защита на личните данни

02 9401 581

Дирекция "Публичен регистър"