Кариери Обяви за конкурси Архив кариери

Образци на документи за участие в конкурси

Заявление за участие в конкурс.docx
Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС.doc
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - за служители на КПК
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - за служители на КОНПИ
Заявление по образец за участие в процедура по мобилност, по реда на чл. 81а от ЗДСл- за КПК
Заявление по образец за участие в процедура по мобилност, по реда на чл. 81а от ЗДСл- за КОНПИ