Документи

Доклад отчети за 2022 г.
Доклад антикорупционни планове за 2023 г
Доклад за последващ анализ за 2022 г.
Анализ на антикорупционни планове за 2021 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет
Анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционни планове за 2020 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет
Доклад за извършен последващ анализ на въздействието на закони за 2020 г., преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ
Доклад за извършен последващ анализ на въздействието на закони за 2019 г., преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ
Анализ на антикорупционни планове за 2020 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет
Анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционни планове за 2019 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет
Доклад за извършен последващ анализ на въздействието на закони за 2021 г., преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ
Анализ на антикорупционните планове за 2022г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет
Анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2021г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет