Антоанета Георгиева-Цонкова - член на Комисията

Завършила „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Последователно е изпълнявала длъжностите инспектор, директор, заместник-председател и председател в КУИППД (2006-2012), член на Комисията в КОНПИ (2012-2018).

Понастоящем е член на КПКОНПИ с мандат от 2018 г. 

Владее руски и френски език.

Омъжена, с едно дете.