Антон Славчев - Заместник-председател на КПКОНПИ

Завършил е висше военно транспортно училище „Тодор Каблешков“  гр.София и Великотърновски университет  „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“.

Има дългогодишен стаж в системата на МВР.

В периода 2008 г. до 2018 г. е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“.

От месец април 2018 г. е избран от Народното събрание на Република България за Заместник-председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.