Новини

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА ПОТВЪРДИХА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“
КПКОНПИ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИТВА
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД УВАЖИ ИЗЦЯЛО ИСК НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ВАС ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ШАБЛА
На вниманието на народните представители от 45-тото Народно събрание