Международни проекти

ПРОЕКТ „РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КПКОНПИ“
PROJECT „REFORMING THE INTEGRITY CHECKS OF THE EMPLOYEES OF THE COMMISSION FOR ANTI-CORRUPTION AND ILLEGAL ASSETS FORFEITURE (CACIAF)”