Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021

Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 Норвежки финансов механизъм 2009 -2014
ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ“
PROJECT: „ENHANCED CAPACITIES OF BULGARIAN AUTHORITIES TO RECOVER AND MANAGE CRIMINAL ASSETS“
ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ“
PROJECT: „ENHANCED CAPACITIES OF BULGARIAN AUTHORITIES TO RECOVER AND MANAGE CRIMINAL ASSETS“

Полезни връзки

Финансов механизъм на ЕИП И НФМ
https://eeagrants.org/
http://www.eeagrants.bg/

Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Международни проекти“
http://www.dmp.mvr.bg/

Национално координационно звено - Министерски съвет на Република България
http://www.government.bg/