Новини

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОСТАВИ В СИЛА РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКАНЕ В СЪДА ЗА ВДИГАНЕ НА ВЪЗБРАНИ ВЪРХУ ЖИЛИЩНИТЕ СТРАДИ В „НОВЕ ХОУМС“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ /на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности/
КПКОНПИ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ОРГАН НА ИТАЛИЯ